Gücünüzü x5 Katlayın
En Önemli 5 Özelliği 5 Kat Büyütün!
Süper Fiyat
+0 ,39
Sınırsız Pro SSD
Platform Tercihiniz?
Lütfen Web Sitenizi Barındırmak İstediğiniz Platformu Seçin*
*Bu seçimi dilediğiniz zaman tekrar değiştirebilirsiniz.
Linux
Windows
3. KATEGORİ KAPSAMINDA TAHSİS EDİLECEK “A.TR” YAPISINDAKİ ALAN ADLARI BAŞVURULARI VE ÖN SİPARİŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
İş bu sözleşme şartları, “Esentepe Mah, Elif Sok. No:4 Kat:1 Şişli-İstanbul Türkiye” adresinde mukim ve bu adreste ar-ge, ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve online destek hizmet faaliyetlerini yürüten, Zincirlikuyu Vergi Dairesi’nde 2580894962 vergi numarası ile kayıtlı bulunan Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan Sonra NATRO olarak anılacaktır) ile NATRO ürün ve hizmetlerini satın almak sureti ile NATRO üzerinde bir hesap açtıran ve müşteri olarak hizmet alan 3. kişiler (Bundan sonra müşteri olarak alınacaktır) arasında kabul edilmiştir.

2. KONUSU
Güncel düzenleme neticesinde TRABİS tarafından gerçekleştirilmeye başlanacak belgeli yahut belgesiz “a.tr” yapısındaki domain tescilleri bakımından bu işlemlerin başlamasından önce Müşteri’nin seçeceği domain bakımından ön sipariş hizmetine ilişkindir. İşbu hizmet detayı aşağıda yer almak ile birlikte NATRO tarafından TRABİS nezdinde domain tescillerinin başlaması anında Müşteri tarafından belirlenen domain için öncelikli olarak başvuru yapılmasını içermektedir. İşbu Sözleşmenin konusu olan domainler “a.kep.tr”, “a.av.tr”, “a.dr.tr”, “a.com.tr”, “a.org.tr”, “a.net.tr”, “a.gen.tr”, “a.web.tr”, “a.name.tr”, “a.info.tr”, “a.tv.tr”, “a.bbs.tr”, “a.tel.tr”’dir.

3. TARAFLARIN KABUL VE TAAHHÜTLERİ
Bu kapsamda https://www.trabis.gov.tr/content/atr_cat3_info adresinde de yer aldığı üzere; “a.tr” yapısındaki alan adları ile ilgili olarak 3. kategorinin tamamlanması için dört aylık bir süre öngörüldüğünden, 14 Şubat 2024 tarihinden 14 Mayıs 2024 tarihine kadarki üç aylık süreçte başvurular alınacak olup, 14 Mayıs 2024 ile 14 Haziran 2024 tarihleri arasında TRABİS tarafından gerekli değerlendirmeler yapılarak tahsis işlemleri gerçekleştirilecektir.
Bu konuda 3. kategori kapsamında tahsis edilecek “a.tr” yapısındaki alan adları için 25.08.2023 tarihi itibariyle tahsisli olan;
•    “a.kep.tr”,
•    “a.av.tr”,
•    “a.dr.tr”,
•    “a.com.tr”,
•    “a.org.tr”,
•    “a.net.tr”,
•    “a.gen.tr”,
•    “a.web.tr”,
•    “a.name.tr”,
•    “a.info.tr”,
•    “a.tv.tr”,
•    “a.bbs.tr”,
•    “a.tel.tr”

uzantılı alan adları sahiplerine öncelik tanınacağı, adı geçen alan adının (“a” alanının) aynı olması durumunda üst sırada yer alan uzantılara sahip taraflara öncelik tanınacağı, 
Bu hususta NATRO aracılığı ile yapılacak olan başvurular bakımından yukarıdaki düzenlemeye akredite şekilde hareket edileceği, konu ile ilgili Müşteri’ye gereken bilgilendirmenin yapıldığı tarafların kabul, beyan ve taahhüdündedir. 
NATRO aracılığı ile yapılmış olan “a.tr” yapısındaki alan adı başvuruları bakımından bu başvuruların kesin başvuru anlamına gelmediği, tarafların kabulündedir. Yapılmış olan düzenlemeler gereği başvuruların NATRO’ya iletilmesi kesin kayıt teşkil etmemektedir.
NATRO’ya yapılmış olan başvuru, tahsise esas başvuru yapıldığında veya başvurucunun tahsise esas başvuru hakkı gerçekte mevcut değil ise başvurunun iptal edilebileceği ve bu konuda Müşteri’nin NATRO’ya karşı bir talepte bulunamayacağı, NATRO’nun da yapılmış olan yasal düzenleme ile bağlı olduğu Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.
Müşteri, işbu sözleşmenin imza tarihinde belgeli yahut belgesiz olarak “a.tr” yapısındaki domain kaydının mevzuat uyarınca TRABİS tarafından yapılacağını, ancak imza tarihi itibari henüz bu imkanın bulunmadığını, işbu Sözleşme kapsamında NATRO’nun yalnızca Müşteri’nin tescil talebini erken olarak kaydettiğini, buna ilişkin olarak başvurunun TRABİS tarafından düzenlenen sistem aktif hale geldiğinde ya da aktif olarak kullanılabilecek hale geldiğinde adı geçen tarihte gerçekleştirileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
NATRO’ya yapılmış olan başvuru neticesinde Müşteri, başvuru kodu ile öncelikli kayıt hakkı kapsamında başvuru yapmış olsa dahi, TRABİS tarafından yapılacak değerlendirme sonucuna göre tahsis yapılacağı Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. TRABİS tarafından yapılan değerlendirme yasal bir değerlendirme olup, sürece ve sonucuna riayet edilmesi gerektiği tarafların kabulündedir. NATRO aracılığı ile “a.tr” yapısındaki alan adı başvurusu bakımından değerlendirme ve tahsis merci TRABİS olup, NATRO’ya yapılan başvuru neticesinde Müşteri adına kesin tahsis yapılacağı anlamına gelmemektedir. NATRO’ya yapılan başvurunun Müşteri adına kesin tahsis anlamına gelmediği, bu hususta NATRO’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı, ayrıca NATRO’ya atfı kabil bir kusurun da söz konusu olamayacağı Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.
Müşteri, işbu sözleşme kapsamında NATRO tarafından kendisine hiçbir suretle tescil ve kayıt garantisi verilmediğini, bunun sadece bir ön sipariş sözleşmesi olduğunu, yine adı geçen Sözleşme kapsamında NATRO’nun tek yükümlülüğünün TRABİS nezdinde tescillerin başladığı tarih itibari ile domain tescil başvurusunun öncelikli olarak yapılması olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. NATRO’nun sözleşme kapsamında yükümlülüğü TRABİS nezdinde başvurunun yapılması ile sona erecektir. Teknik olarak başvuru sırasına göre kayıt talebi gönderilmesi esastır. Ancak, sistemden kaynaklanabilecek farklılıklar bakımından NATRO’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını Müşteri, kabul, beyan ve taahhüt eder. 
Müşteri, işbu Sözleşme ile NATRO’nun hiçbir suretle tescil işleminin sonuçlanmasını veya sonucunu taahhüt etmediğini, yalnızca başvurunun gerçekleştirilmesine ilişkin taahhütte bulunduğunu peşinen kabul ve beyan eder. Sonuçlanma süreci veyahut sonucun olumlu ya da olumsuz olması tamamen TRABİS tarafından yapılacak değerlendirme kapsamındadır. Bu durum tarafların kabul, beyan ve taahhüdündedir. 
Müşteri, “a.tr” yapısındaki domain tesciline ilişkin TRABİS tarafından konulan şekil şartları ve kurallar bütününden haberdar olduğu peşinen kabul ve taahhüt eder. (https://www.trabis.gov.tr/page/1)
TRABİS, düzenlemesine göre tescil başvurusundan sonra domain sahip bilgilerinin değiştirilemeyeceğini, bu nedenle bu aşamada sahip isim, soyisim, unvan, kimlik numarası, vergi numarası, adres vb. bilgilerin doğru olduğunu, Müşteri kendisi tarafından verilen bu bilgilerde hata olması halinde tek ve kati sorumlunun kendisi olduğunu, buna ilişkin NATRO’nun bir sorumluluğu bulunmadığı gibi kendisine atfı kabil herhangi bir sorumluluk da yüklenemeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. TRABİS nezdinde başvuru anında (14 Haziran ve sonrası süreçte) Müşteri tarafından NATRO’ya yapılan hatalı sahiplik bilgisi nedeniyle kaydedilemeyen ve hatta başvurusu dahi kabul edilmeyen ön sipariş talebi bakımından ücret iadesi gerçekleştirilmeyecektir. Müşteri, 14 Haziran 2024 tarihine kadar Müşteri, NATRO Müşteri Panelinden sahiplik bilgilerini değiştirebilir/düzenleyebilir. Ancak NATRO Müşteri Paneli’nden değişiklik yapılmaması durumunda Müşteri’nin ön siparişi kayda dönmeyecek olup, ön sipariş ile ilgili kendisine ücret iadesi yapılmayacaktır.
3. kategori kapsamında TRABİS nezdinde (başvuru kodu girilmiş) yapılan başvurular gerçekleştirildiğinde, Müşteri 14 günlük cayma süresi içerisinde iptal/iade talebinde bulunsa dahi başvurunun TRABİS’ten iptali mümkün olmadığından cayma hakkının kullanımının da söz konusu olamayacağı Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. Müşteri’nin TRABİS düzenlemesini bildiği tarafların kabulündedir. 
Ayrıca, belgeli başvurular bakımından sahip isim, soyisim, unvan, kimlik numarası, vergi numarası, adres vb. bilgilerin doğru olduğunu, Müşteri’nin başvuru yapmakta hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. NATRO, belgeli başvurular bakımından Müşteri’nin hak sahipliği bakımından yahut NATRO’ya iletilen belgelerin doğruluğunun tespiti bakımından bir sorumluluğunun bulunmadığı, taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. Belgeli başvurularda belgenin sahteliğinin söz konusu olması durumunda tüm hukuki ve cezai sorumluluk Müşteri’nin kabulündedir. 
3. kategori kapsamında yapılan ön sipariş bakımından sahiplik bilgileri güncelleme işlemi yalnızca başvuru kodu girilmemiş, ön sipariş statüsünde olan alan adı siparişleri için geçerlidir. Bu aşamadan sonra sahiplik bilgilerinin güncellenmesi mümkün değildir. 
3. kategori kapsamında TRABİS nezdinde (başvuru kodu girilmiş) başvurularda, başvuru yapılan a.tr yapısındaki alan adına ait sahiplik bilgileri için başvuru kodu alınan kök alan adı (tahsise esas teşkil eden alan adı) sahiplik bilgilerinin uygulanması nedeni ile kullanıcı tarafından sahiplik bilgilerinin güncellenemeyeceği Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.
Müşteri, seçtiği ve tescilini talep ettiği domainin Türk Ceza Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmediğini, bu sebeple idari yahut adli olarak ortaya çıkacak sonuçlardan sorumlu olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, TR uzantılı alan adlarının mevzuat kapsamında sağladığı hak ve yükümlülüklerin tamamından haberdar olduğunu, bu hak ve yükümlülükleri bilerek ve kabul ederek işbu başvuruyu yaptığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
NATRO’ya yapılan “a.tr” yapısındaki alan adı başvuru ile ilgili olarak TRABIS’in mevzuat gereği yasaklı kabul ettiği anahtar kelimeler içeren başvuruların kabul edilmeyeceği, buna ilişkin başvuru yapılmış olsa dahi, yapılan bu başvuru bakımından TRABİS tarafından başvuru kodu verilmiş olsa dahi, başvuru ile ilgili tüm sorumluğun Müşteri’de olduğu, NATRO’nun herhangi bir hukuki/cezai/idari ve tazmin sorumluluğunun bulunmadığı kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.
NATRO’ya iletilecek ön sipariş başvurularından sonra aynı alan adı bakımından 3. Kategori kapsamında başvuru gelmesi durumunda (başvuru kodu ile yapılan öncelikli kayıt taleplerinde) ve onaylandığında, ön siparişin otomatik olarak iptal edileceği ve kesin kayıt şansının aynı domain için 3. kategori başvurusuna ait domaine verileceği Müşteri’nin bilgileri dahilindedir. Böyle bir durumda NATRO’nun hiçbir sorumluluğunun bulunmadığı Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. 
Alan adı üzerinden 3. Kategori kapsamında başvuru kodu alındığında, kodun başka yerde kullanılması sonucu, NATRO’dan yapılmak istenen otomatik/manuel 3. kategori başvurusu gerçekleşmeyecek olup, bu durumda işlem bakımından kendiliğinde ücret iadesi yapılacaktır. Bu husus Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. 
Müşteri tarafından işbu sözleşme kapsamında 3. kategori başvurusu yapılmış olmasına rağmen, kayda esas alınacak domainin süresinin genel kayıt öncesi sona ermesi durumunda, 3. kategori kapsamında yapılan başvuru TRABIS tarafından iptal edilecek olup, kayıt gerçekleşmeyecektir. Bu husus bakımından NATRO’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. 
İşbu sözleşme kapsamında Müşteri tarafından yapılacak ödeme NATRO tarafından yapılacak ön sipariş hizmet bedelini ve başvurunun TRABİS tarafından tescil edilmesi halinde 1 yıllık tescil bedelini içermektedir.
NATRO’ya yapılan “a.tr” yapısındaki alan adı başvurusu kapsamında sahiplik bilgilerinde yapılan Müşteri kaynaklı eksik veya hatalı bilgi olması sebebiyle TRABIS tarafından iptal edilen siparişlerde iade gerçekleştirilmeyeceği Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. Eksik ve hatalı bilgi değerlendirmesi TRABİS tarafından yapılmakta olup, NATRO’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
NATRO tarafından yapılacak başvuru neticesinde TRABİS tarafından kesin ve nihai olarak başvurunun reddedilmesi halinde NATRO tarafından işbu sözleşme kapsamında Müşteri’den alınan bedel NATRO’ya yapılan ödeme kanalı ile Müşteri’ye iade edilir. Müşteri, farklı bir kanal ile ödeme talebinde bulunamaz.
Müşteri tarafından yapılan ön sipariş kapsamında NATRO tarafından yapılan tescil başvurusunun TRABİS tarafından kabul edilmesi ve nihai olarak tescil verilmesi halinde NATRO tarafından – domain yenileme tarihlerinde doğacak yenileme bedelleri hariç (geç yenileme bedelleri bu durumun istisnasıdır) – işbu Sözleşmenin kurulması sırasında alınan hizmet bedeli dışında bir ücret ve bedel talep edilmeyecektir.
Müşteri, TRABİS ve sair konulara ilişkin mevzuat uyarınca belgeli yahut belgesiz olarak tescil alınacağından ve TRABİS tarafından mevzuatta gösterilen şartlar kapsamında domain kaydının iptal edilebileceğinden haberdar olduğunu ve TRABİS tarafından bu yönde verilen bir karar bakımından NATRO’dan herhangi bir talep hakkı olmayacağını bildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. kategori kapsamında yapılacak başvurularda başvuru kodu alınan kayda esas alınacak domain sahiplik bilgileri kullanılacak olup, sipariş esnasında girilen sahiplik bilgileri geçerliliğini yitirecektir.
NATRO’ya yapılan “a.tr” yapısındaki alan adı başvurusunda başarılı tahsis sonrası sahiplik bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacağı Müşteri’nin bilgileri dahilindedir.
Toplu siparişlerde (10 ve üzeri siparişlerde) sipariş iptali hakkı NATRO inisiyatifindedir.
3. kategori kapsamında başvuru kodu girilen alan adları dışındaki ön siparişlerde birden fazla talep alınabilir. Her bir talep bakımından yukarıdaki koşul ve şartların geçerli olduğu tarafların kabul, beyan ve taahhüdündedir. 

4. ÜCRET 

İşbu Sözleşmenin imzası tarihinde Müşteri tarafından NATRO’ya ön sipariş hizmet bedeli ve 1 yıllık domain tescil ücreti için 5,99 USD ödenecektir.
NATRO tarafından taahhüt edildiği üzere TRABİS’in devreye girmesi ile başvuru işlemi neticesinde domain bakımından tescil kararı verilmemesi halinde NATRO hizmet bedelini aynen iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak, Müşteri’nin sahiplik bilgilerinden kaynaklanan (hatalı sahip bilgisi, eksik sahip bilgisi ve bununla sınırlı olmamak üzere) tescil reddi durumları bu halin istisnasını teşkil eder. Bu durumda Müşteri’ye ücret iadesi gerçekleştirilmeyeceği Müşteri tarafından kabul,  beyan ve taahhüt edilmektedir. 

5. SÜRESİ

İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek olup TRABİS nezdinde tescil işlemlerinin başlaması ve NATRO tarafından başvuru işleminin yapılması ile sora erecektir.
Müşteri sözleşmenin imza tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilecektir. Müşteri bu süre içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşteri cayma hakkını müşteri panelinde yer alan başvuru ekranı üzerinden kullanabilecektir. Sözleşmenin onaylandığı tarihten itibaren 14 (ondört) günlük sürenin geçmesinin ardından cayma hakkının kullanılması mümkün değildir. Müşteri tarafından cayma hakkının kullanılacağının süresinde ve müşteri paneli üzerinden bildirilmesi halinde, NATRO tarafından 2-5 gün içerisinde alınan hizmet bedeli Müşteri'ye iade edilecektir. Müşteri tarafından cayma hakkı kullanılmak istenirse her halükarda 13 Haziran 2024 günü saat 23:59’a kadar cayma hakkını kullanmak zorundadır. Zira, bu tarihten sonra ön sipariş alınması imkanı bulunmadığından ve ön siparişler de TRABİS nezdinde başvuruya dönüşeceğinden cayma hakkının kullanılabilmesi imkanı bulunmamaktadır. 

6. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM POLİTİKASI

Müşteri, alan adı uyuşmazlıkları ve çözümü bakımından NATRO’nun da bağlı olduğu mevzuatta yer alan ilkeler ile bağlı olduğunu kabul etmektedir.
MÜŞTERİ, “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” üzerinde zaman zaman değişiklikler yapabileceğini, güncellemeleri içerir güncel versiyonun yukarıda yer alan adreste yayınlanması ile değişikliklerin yürürlüğe girdiğini peşinen kabul ve beyan eder. Müşteri “Uyuşmazlık Çözüm Politikasındaki” değişikliklerden haberdar olabilmek için NATRO’nun web sitesini ve ilgili kurumlar tarafından yapılanlar da dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri takip etmeyi kabul etmektedir.
 
Destek Gerekirse 7/24 Buradayız
Dilediğiniz kanaldan, ihtiyaç duyduğunuz her an bize ulaşın
Çerezler Hakkında Bilgilendirme Alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Natro’yu kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.