Gücünüzü x5 Katlayın
En Önemli 5 Özelliği 5 Kat Büyütün!
Süper Fiyat
+0 ,39
Sınırsız Pro SSD
Platform Tercihiniz?
Lütfen Web Sitenizi Barındırmak İstediğiniz Platformu Seçin*
*Bu seçimi dilediğiniz zaman tekrar değiştirebilirsiniz.
Linux
Windows
cPanel & WebHost Manager Son Kullanıcı Lisans Anlaşması

ÖNEMLİ: İŞBU YAZILIM SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI, ŞAHIS NİTELİĞİ TAŞIYAN VEYA BİR KURULUŞ YAHUT ŞİRKETÇE VEYA BİR KURULUŞ YAHUT ŞİRKET İÇİN SATIN ALINMIŞ VEYA BAŞKA TÜRLÜ BİR BİÇİMDE İKTİSAP EDİLMİŞ OLMASI SÖZ KONUSUYSA BİR KURULUŞ YAHUT ŞİRKET NİTELİĞİ TAŞIYAN TARAFINIZLA CPANEL ARASINDA AKDEDİLEN YASAL BİR ANLAŞMADIR. KURULUM SÜRECİNİN TAMAMLANMASI VE YAZILIMIN KULLANILMASI ÖNCESİNDE DİKKATLE OKUYUNUZ. DAHİLİNDE YER ALAN DİĞER HÜKÜMLERE EK OLARAK, ANLAŞMA AYNI ZAMANDA FESİH VE GARANTİ BİLGİLERİNİ VE SORUMLULUĞUN KABUL EDİLMEYECEĞİ DURUMLARI İHTİVA EDER. YAZILIMI KURMANIZ VE KULLANMANIZ, YAZILIMA YÖNELİK KABULÜNÜZÜ TEYİT ETTİĞİNİZ VE İŞBU SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI ŞARTLARININ TARAFINIZ İÇİN BAĞLAYICI OLDUĞUNU KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. BU ŞARTLARIN TARAFINIZ İÇİN BAĞLAYICI OLMASINI İSTEMİYORSANIZ, YAZILIMI KURMAKTAN İMTİNA EDİNİZ VE TAM BİR GERİ ÖDEME ALMAK İÇİN YAZILIMI WEB SİTENİZE VEYA SATIN ALDIĞINIZ YERE İADE EDİNİZ.

1. TANIMLAR

1.1. “Aktif” Bölüm 2.5.2 dahilinde kendisine verilen anlamı taşır.
1.2. “Anlaşma” hem işbu Son Kullanıcı Lisans Anlaşması, hem Fiyatlandırma ve Koşullar Anlaşması anlamına gelir
1.3. “Geçerli Yasa” geçerli uluslararası ve federal yasalar, eyalet yasaları yahut yerel yasalar, tüzükler, nizamnameler, yönetmelikler veya mahkeme emirleri anlamına gelir.
1.4. “Beta Sürüm” Yazılımın cPanel tarafından, yegane takdir hakkı cPanel kuruluşu tarafından belirlendiği üzere test amacıyla çıkartılan, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yazılımın cPanel tarafından “BETA” veya “EDGE” olarak belirlenen sürümlerinin dahil olduğu tüm sürümleri anlamına gelir. cPanel Solo bir deneme programıdır. cPanel, yegane ve münhasır takdir hakkı kendisine ait olmak üzere, cPanel Solo lisansları çıkarma ve bunları geçerli kılmaya son verme hakkını saklı tutar. cPanel Solo programının feshedilmesi durumunda, ilgili programlara yönelik hakkınız olması durumunda, cPanel tarafından sağlanan başka lisans programlarına geçme seçeneğiniz olacaktır. Başka cPanel lisans programlarına yönelik hakkınız yoksa, lisansınız, size yönelik herhangi başkaca bir yükümlülük söz konusu olmaksızın lisansınız feshedilecektir.
1.5. “cPanel” cPanel L.L.C. anlamına gelir.
1.6. “cPanel Kullanım Verileri” cPanel tarafından, Yazılımın Tarafınızca yahut herhangi bir Üçüncü Şahıs Kullanıcı tarafından kullanımıyla bağlantılı olarak toplanan, (a) Yazılımın lisanslı veya lisanssız statüsü, (b) Yazılıma yönelik lisansın elde edilmiş olduğu kaynak (yani, cPanel veya bir cPanel bağlı şirketi), ve (c) Yazılımın kurulduğu (Lisanslı Sunucu dahil olmak üzere) Sunucuyla ilgili veriler dahil tüm veriler anlamına gelir. Yazılımın kurulduğu (Lisanslı Sunucu dahil olmak üzere) Sunucuyla ilgili veriler arasında (i) Genel IP adresi, (ii) işletim sistemi (iii) söz konusu sunucuda herhangi bir sanallaştırma teknolojisinin kullanılıp kullanılmadığı ve kullanılıyorsa ilgili teknoloji, ve (iv) bilgisayar korsanları yahut donanımları tarafından gerçekleştirilebilecek, spam saldırıları, kaba kuvvet saldırıları, sözlük saldırıları, şife çalma, web sitesi trafiğinin yasal olmayan bir siteye yönlendirilmesi gibi taarruzların aralarında bulunduğu muhtelif sunucu saldırılarını önlemek ve bu saldırılarla mücadele etmek için kullanılan veriler yer alır. Buna ek olarak “cPanel Kullanım Verileri” aynı zamanda, cPanel tarafından muhtelif zamanlarda, Yazılımın iyileştirilmesi ve Yazılım üzerinde düzeltmeler yapılması amacıyla toplanan, ve Yazılımın hangi özelliklerinin en sık kullanıldığına yönelik bilgileri içerebilir.
1.7. “cPanel Distribütörü” cPanel tarafından belirlendiği üzere, cPanel Distribütörü olmak için gerekli kriterleri yerine getirmiş bir cPanel Ortağı anlamına gelir.
1.8 “cPanel Ortağı” cPanel kuruluşuyla geçerli ve devam eden bir Ortaklık NOC Anlaşması akdetmiş bir cPanel ortağı anlamına gelir.
1.9 “SKLA” işbu Son Kullanıcı Lisans Anlaşması anlamına gelir.
1.10 “Fikri Mülkiyet Hakları” tüm iç ve dış devlet makamları nezdindeki her türlü yasa kapsamında yer alan ticari sır hakları, know-how hususuna yönelik yasalar, telif hakları dahilindeki manevi haklar, telif hakları, patentler, ticari markalar (ve bu vesileyle temsil edilen peştamallıklar) ve benzer haklar anlamına gelir, ve bunların tescil edilmesine yönelik tüm başvuruları benzer biçimde içerir. 
1.11 “Lisanslı Sunucu” Yalnızca, Tarafınızca, işbu Anlaşmanın şart ve koşullarının kendisi için geçerli olduğu Fiyatlandırma ve Koşulları Anlaşması dahilinde belirlenmiş IP adresi üzerinde çalışan tek sunucu anlamına gelir. Lisanslı bir Sunucu bir Sanal Özel Sunucu olabilir. Süre dahilinde, muhtelif zamanlarda, Lisanslı bir Sunucuyla ilişkilendirilen IP adresini (a) http://www.cpanel.net/store/ adresini veya muhtelif zamanlarda cPanel tarafından belirlenmesi söz konusu olabilecek başkaca herhangi bir adresi ziyaret ederek; (b) cPanel Ortağı olmanız durumunda (Ortaklık NOC anlaşması dahilinde tanımlandığı üzere) Yönetim Ara Yüzünü kullanarak; veya (c) Süre dahilinde, muhtelif zamanlarda cPanel kuruluşunun sağlamayı seçebileceği başka herhangi bir yöntemi kullanarak güncelleyebilirsiniz.
1.12 “Yönetim Ara Yüzü” mevcut durumda https://manage2.cpanel.net/ adresi üzerinde, veya muhtelif zamanlarda cPanel tarafından belirlenmesi söz konusu olabilecek başkaca herhangi bir adres üzerinde yer alan, cPanel kuruluşunun müşteri hizmetleri, lisans yönetimi ve Olay izleme sistemi, veya cPanel kuruluşunun muhtelif zamanlarda belirleyebileceği ardıl sistem anlamına gelir. Yalnızca cPanel Ortakları ve cPanel Distribütörleri Yönetim Ara Yüzüne erişim sağlayabilir ve söz konusu ara yüzü kullanabilir.
1.13 “Fiyatlandırma ve Koşullar Anlaşması” geçerli olduğu üzere, (a) Tarafınız ve cPanel arasında Yazılım lisansıyla bağlantılı olarak akdedilen ve (diğer şeylerin yanı sıra) işbu Anlaşmanın fiyatlandırmasını, süresini ve ödeme hükümlerini belirleyen Fiyatlandırma ve Koşullar Anlaşması; (b) Tarafınız ve cPanel arasında akdedilmiş cPanel Ortaklık NOC Anlaşmasının fiyatlandırma ve ödeme koşulları; veya (c) Tarafınız ve bir CPanel Ortağı (veya Size lisans verme yetkisine sahip başkaca bir üçüncü şahıs) arasında akdedilmiş, ve kapsamı uyarınca bir Yazılım kullanma lisansı elde etmiş olduğunu herhangi bir anlaşmanın fiyatlandırma ve ödeme hükümleri anlamına gelir. Fiyatlandırma ve Koşullar Anlaşması, işbu belgeyle, referans yoluyla işbu Anlaşmaya dahil edilir ve tamamen işbu Anlaşmanın bir parçası olarak kabul edilir.
1.14 “Yazılım” cPanel tarafından işbu Anlaşmayla beraber tedarik edilen, cPanel yazılım programı veya programları anlamına gelir; tüm üçüncü şahıs bileşenlerinin hariç tutulduğu bu program veya programlar arasında, (CPanel Sunucu Seti dahil olmamakla beraber) cPanel & WebHost Manager ve ilgili belgeler, kaynak kodu, amaç program, Güncellemeler, tüm web-tabanlı ara yüzler dahil olmak üzere kullanıcı ara yüzleri, basılı materyaller, ve çevrimiçi ve elektronik belgeler yer alır.
1.15 “Süre” işbu Anlaşmanın, Tarafınızca (a) Fiyatlandırma ve Koşullar Anlaşmasıyla bağlantılı olarak, (b) Ortaklık NOC Anlaşmasıyla bağlantılı olarak; veya (c) bir CPanel Ortağından yahut Size lisans verme yetkisine sahip başkaca bir üçüncü şahıstan elde edilen lisansın süresince belirlenen süresi anlamına gelir.
1.16 “Bölge” Yazılımın belirli ülke veya bölgelerdeki kullanımı veya dağıtımı, taraflardan herhangi birinin Bölüm 9.15 (İhracat Kontrolleri) kapsamını ihlal etmesine yol açmadığı ölçüde bütün dünya anlamına gelir.
1.17 “Ticari Markalar” cPanel kuruluşunun ister tescilli, ister tescilsiz olsun, tüm yurtiçi ve uluslararası ticari markaları, hizmet markaları, logoları, ticari unvanları ve ticari takdim şekilleri, ve bunların her birince temsil edilen tüm peştamallıklar anlamına gelir, ve bu ticari markalar arasında CPANEL (USPTO Sicil No.: 3058679; CTM Sicil No.: 004908299), cPanel logosu (UPSTO Sicil No.: 3290579), WEBHOST MANAGER (USPTO Sicil No.: 3246206), WHM (USPTO Sicil No.: 3282420), ve ENKOMPASS (USPTO Sicil Başvuru Seri No.: 77673202) yer alır. cPanel, yukarıdaki münhasır nitelik taşımayan cPanel Ticari Markaları listesine, http://www.cpanel.net/trademarkup.htm adresinde (veya cPanel tarafından muhtelif zamanlarda belirlenebilecek başkaca bir adreste) yer alan, ve yegane takdir hakkı cPanel kuruluşuna ait olmak üzere, muhtelif zamanlarda cPanel tarafından güncellenebilecek olan (aynı zamanda işbu metinde “Ek 4” adı altında anılan) cPanel Ticari Marka Kullanım Politikasını güncellemek suretiyle ekleme yapabilir.
1.18 “Üçüncü Şahıs Kullanıcılar” Yazılımın Lisanslı Sunucu üzerindeki yetkili son kullanıcıları anlamına gelir.
1.19 “Güncellemeler” Tarafınıza cPanel kuruluşunca sağlanan Yazılımın tüm hata düzeltmeleri yamaları ve diğer değişimleri anlamına gelir.
1.20 “Sanal Özel Sunucu” kendisi üzerinden muhtelif sanal sunucuların çalışabileceği tek bir fiziki sunucu üzerinde çalışan bir sanal sunucu anlamına gelir.
1.21 “Siz” veya “Sizin” bu ifadelerin işbu Anlaşma dahilinde büyük harflerle yazılıp yazılmamasından bağımsız olarak, işbu Anlaşmayı cPanel kuruluşuyla akdeden şahıs, veya kuruluş yahut şirket anlamına gelir, yahut söz konusu şahıs, veya kuruluş yahut şirkete atıfta bulunur
1.22 cPanel Solo cPanel & WHM Fiyatlandırma ve Koşullar Anlaşması dahilinde “cPanel Solo” olarak betimlenen Yazılım anlamına gelir.

2. Lisans

2.1 Lisans Verilmesi. Süre dahilinde, yalnızca Bölge sınırları içinde geçerli olmak ve işbu Anlaşma şart ve koşullarına tabi bulunmak kaydıyla, cPanel, Tarafınıza, (a) Yazılımı yalnızca Lisanslı Sunucu üzerinde kurmaya ve burada kullanmaya ve (b) arşiv amacıyla Yazılımın tek bir yedek kopyasını çıkarmaya yönelik sınırlı, münhasır olmayan bir lisans verir. Bölüm 2.2 (Alt Lisans) ve 2.3 (Lisansın Devri) dahilinde öngörülen durumlar hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen lisans devredilemez, temlik edilemez, ve alt lisans işlemine tabi tutulamaz.
2.2 Alt Lisans
2.2.1 Alt Lisans Verilmesi. Yazılımın Üçüncü Şahıs Kullanıcılar tarafından, yalnızca Lisanslı Sunucu üzerinde kurulmasına yönelik (bununla beraber Yazılımın kurulmasını veya Yazılımın yedek kopyasının çıkartılmasını kapsamayan) hakkı, (a) her bir Üçüncü Şahıs Kullanıcının, Tarafınızla, ilgili kullanıcının Yazılımı Lisanslı Sunucu üzerinde kullanımını yöneten bir anlaşma (“Üçüncü Şahıs Anlaşması”) akdetmesi, (b) söz konusu Üçüncü Şahıs Anlaşmasının bir parçası olarak, her bir Üçüncü Şahıs Kullanıcının, Üçüncü Şahıs Kullanıcının Yazlımı kullanımının bir koşulu olarak, bölüm 2.2.3. dahilinde belirlenmiş Kapsamlı Hükümleri kabul etmesi; (c) Üçüncü Şahıs Anlaşmasının süresinin ve Üçüncü Şahıs Anlaşması kapsamında verilen lisansın kapsamının işbu Anlaşmanın Süresinden ve işbu Bölüm 2.2. dahilinde verilen sınırlı hakların kapsamından büyük olmaması; ve (d) her bir Üçüncü Şahıs Kullanıcının en az on sekiz yaşında olması kaydıyla, alt lisans işlemine tabi tutabilir.
2.2.2 Üçüncü Şahıs Kullanıcılara Alt Lisans Verme Haklarının Verilmesi. Üçüncü Şahıs Kullanıcılara, Yazılımın yalnızca Lisanslı Sunucu üzerinde kullanımının üçüncü şahıs alt lisans sahiplerine verilmesi hakkını verebilirsiniz (söz konusu her ilgili üçüncü şahıs alt lisans sahibi, işbu Anlaşma çerçevesinde, benzer bicinde bir “Üçüncü Şahıs Kullanıcı” niteliği taşır); bunun için verdiğiniz alt lisans hakkının (a) işbu Bölüm 2.2 yükümlülüklerine tabi ve bu yükümlülüklere uygun olması; (b) işbu Anlaşma Süresiyle sınırlı olması; ve (c) kapsam yönünden, işbu Bölüm 2.2 dahilinde verilen sınırlı alt lisans hakkından daha büyük olmaması şarttır. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlandırmaksızın, Yazılıma erişimi olan her üçüncü şahsın, Yazılımın kullanımını yöneten bir Üçüncü Şahıs Anlaşması akdetmesinin zorunlu olduğu, ve her Üçüncü Şahıs Anlaşmasının, Yazılım kullanımını, Bölüm 2.2.3. dahilinde belirlenen Kapsamlı Hükümlerin kabul edilmesine tabi tutması gerektiği hususları belirtilmelidir.
2.2.3 Kapsamlı Hükümler. Her bir Üçüncü Şahıs Anlaşması, aşağıda belirtilenleri ihtiva etmelidir.
(a) Üçüncü Şahıs Kullanıcının, Üçüncü Şahıs Kullanıcının Yazılımı değiştiremeyeceğine, birleştiremeyeceğine, Yazılım üzerinde değişiklik yapamayacağına, Yazılım temelli türev ürünler hazırlayamayacağına, Yazılımı hiçbir şekilde adapte veya tercüme edemeyeceğine, Yazılımı kaynak koda dönüştüremeyeceğine, Yazılımı ters mühendisliğe tabi tutamayacağına, Yazılımı parçalarına ayıramayacağına veya başka bir şekilde, Yazılımı okunabilecek herhangi bir formata indirgeyemeyeceğine yahut Yazılımı, birincil işlevi Yazılımın işlemleriyle aynı herhangi bir uygulama geliştirmek için kullanamayacağına yönelik ikrarı ve Üçüncü Şahıs Kullanıcının bunları kabulü;
(b) Üçüncü Şahıs Kullanıcının, cPanel kuruluşunun, cPanel IP Hakları kapsamındaki ve bu haklara yönelik tüm hak, unvan ve çıkarlara sahip olduğuna yönelik, büyük ölçüde Bölüm 3.1 (Mülkiyet) kapsamına benzer ikrarı, ve bu yöndeki kabulü;
(c) cPanel kuruluşunun Yazılımla ilgili tüm garanti ve beyanları reddettiğine yönelik, büyük ölçüde Bölüm 6.3 (Tekzip) kapsamına benzer bir bildirim;
(d) cPanel lehine, büyük ölçüde bölüm 7 (Sınırlı Sorumluluk) kapsamına benzer bir sorumluluk sınırlandırması;
(e) Üçüncü Şahıs Kullanıcının, Yazılımı yalnızca Lisanslı Sunucu üzerinde ve yalnızca Bölge sınırları içinde kullanabileceği hususuna yönelik ikrar ve kabulü;
(f) Üçüncü Şahıs Kullanıcının, Yazılımı Kullanma hakkının, Anlaşmanın herhangi bir sebepten dolayı feshedilmesi yahut Anlaşmanın süresinin dolması üzerine, ihbarsız olarak, otomatik bir biçimde sona ereceği hususuna yönelik ikrar ve kabulü;
(g) Üçüncü Şahıs Kullanıcının, (i) işbu Anlaşmanın tarafınızca ihlal edilmesi, veya (ii) Üçüncü Şahıs Kullanıcı Tarafından cPanel veya Yazılımla ilgili herhangi bir Üçüncü Şahıs Anlaşmasında yer alan herhangi bir hükmün ihlal edilmesi durumunda, cPanel kuruluşunun, yegane takdir hakkı kendisine ait olmak üzere, Yazılıma Tarafınızca veya herhangi bir Üçüncü Şahıs Kullanıcısı tarafından erişimi sona erdirebileceği, engelleyebileceği, veya askıya alabileceği hususuna yönelik ikrar ve kabulü,
(h) Üçüncü Şahıs Kullanıcının, cPanel kuruluşunun, Yazılım için geçerli her bir Üçüncü Şahıs Anlaşmasının üçüncü şahsın lehtarı olduğu ve bu kapsamda, Üçüncü Şahıs Anlaşmasının cPanel ve Yazılımla ilgili hükümlerini uygulamaya tam yetkili bulunduğu hususları yönündeki ikrar ve kabulü; (i) Üçüncü Şahıs Kullanıcının, cPanel kuruluşunun, yegane takdir hakkı kendisine ait olmak üzere, (i) Yazılımın kullanımını izleyebileceği; (ii) Kimlik Tanımlama Sistemini kullanabileceği; ve (iii) Bölüm 2.5 (Yazılımın İzlenmesi) kapsamında belirlendiği üzere cPanel Kullanım Verilerini toplayabileceği ve kullanabileceği hususlarına yönelik ikrar ve kabulü;
(j) Üçüncü Şahıs Kullanıcının, CPanel ve bağlı şirketlerine karşı, Üçüncü Şahıs Kullanıcının Yazılımı (i) Anlaşmanın sona ermesi veya herhangi bir sebepten ötürü feshi, veya (ii) cPanel kuruluşunun, işbu Bölüm 2.2 dahilinde belirlendiği üzere Yazılıma yönelik erişimi engellemesi veya askıya alması sebebiyle kullanmaya muvaffak olamaması kaynaklı olarak (yasa veya hakkaniyet çerçevesinde, yahut başka herhangi bir sorumluluk teorisi kapsamında) açması söz konusu olabilecek her türlü davadan feragat ettiğine yönelik feragatname; 
(k) Üçüncü Şahıs Kullanıcının, http://verify.cpanel/net/ adresi üzerinde, veya cPanel tarafından muhtelif zamanlarda belirlenebilecek başka bir adres üzerinde yer alan cPanel Lisans Doğrulama Sistemi yoluyla, Yazılımın lisanslı veya lisanssız statüsünü doğrulayabileceğini ve lisansla ilgili Lisanslı Sunucu için geçerli başkaca bilgileri elde edebileceğine yönelik bir bildirim, ve
(l) Üçüncü Şahıs Kullanıcılara, Bölüm 2.2.2. uyarınca, üçüncü şahıs alt lisans sahiplerine, Yazılımı alt lisans verme hakkı vermeniz durumunda, Üçüncü Şahıs Kullanıcının, verilen her türlü alt lisans verme hakkının (i) Üçüncü Şahıs Kullanıcı ve her bir üçüncü şahıs alt lisans sahibi arasında akdedilecek ve Yazılımın kullanımını yönetecek bir Üçüncü Şahıs Anlaşmasına tabi ve bağlı olacağı, (ii) Üçüncü Şahıs Anlaşmasının, işbu Bölüm 2.2.3 dahilinde belirlenen Kapsamlı Hükümleri içereceği; (iii) Üçüncü Şahıs Anlaşması yoluyla bir üçüncü şahıs alt lisans sahibine verilecek alt lisansın, kapsam ve süre olarak Üçüncü Şahıs Kullanıcıya verilen haklardan daha büyük olamayacağı; (iv) her bir üçüncü şahıs alt lisans sahibinin en az on sekiz yaşında olması gerektiği; ve (v) tüm alt lisans verme haklarının büyük ölçüde Bölüm 2.2.4 (Alt Lisans Verme Kısıtlamaları) kapsamındaki şart ve koşullara benzer kısıtlamalara tabi olacağı hususlarına yönelik ikrar ve kabulü.
2.2.4 Alt Lisans Verme Kısıtlamaları. Yazılım kullanımını Üçüncü Şahıs Kullanıcılara alt lisans verme (ve söz konusu Üçüncü Şahıs Kullanıcının Yazılım kullanımını üçüncü şahıs alt lisans sahiplerine alt lisans verme) hakkı, işbu Bölüm 2.2 koşullarına uyulmasına tabidir. cPanel kuruluşunun talebi üzerine, Tarafınız ve yetkili alt lisans vericiniz, cPanel kuruluşuna Üçüncü Şahıs Anlaşmalarının suretlerini sağlar. İşbu Bölüm 2.2 dahilinde yer alan yahut derlenen koşulları kabul etmemiş olan Üçüncü Şahıs Kullanıcıların Yazılıma Lisanslı bir Sunucu üzerinde erişimi, işbu Anlaşma yoluyla verilen lisansın kapsamını aşar ve işbu Anlaşmanın esasına yönelik bir ihlal teşkil eder. cPanel, aynı zamanda, cPanel kuruluşunun, işbu Anlaşmanın feshi, süresinin dolması, veya işbu Anlaşmanın ihlalinden ötürü, Üçüncü Şahıs Kullanıcıların Yazılımı kullanımına son verildiğini, askıya alındığını, veya engellendiğini Üçüncü Şahıs Kullanıcılarına bildirme hakkı mevcut olmakla beraber, cPanel kuruluşunun böyle bir zorunluluğu yoktur. cPanel kuruluşunun Üçüncü Şahıs Kullanıcıları yukarıdaki cümle uyarınca haberdar etmesi durumunda, cPanel, söz konusu sonlanma veya fesihten olumsuz yönde etkilenen tüm Üçüncü Şahıs Kullanıcılara Yazılım dahil olmak üzere ürün ve hizmet sunma (veya söz konusu üçüncü şahısları diğer cPanel lisans sahiplerine veya bağlı şirketlerine yönlendirme) hakkını saklı tutar. İşbu Bölüm 2.2 dahilinde belirlenen durumlar haricinde, Yazılım Tarafınızca kiralanamaz, kiraya verilemez veya alt lisans işlemine tabi tutulamaz.
2.2.5 Standart lisanslardan cPanel Solo lisansına geçiş desteklenmez. Standart lisans (VPS ve Tahsisli / Aylık ve Yıllık) sahipleri, mevcut lisans tiplerinden cPanel Solo lisansına geçemez.
2.2.6 cPanel Solo lisansından Standart bir lisansa geçiş (yükselme) derhal gerçekleşir. cPanel Solo lisansınızdan standart bir lisansa geçiş yapmak istiyorsanız, geçiş yaptığınız ay ödediğiniz lisans ücreti, önceki lisans dönemi ve yeni lisans dönemi gün sürelerine göre orantılı olarak belirlenecektir. Lisans dönüşümü tarihi itibariyle, düşük ve yüksek lisans ücretleri arasındaki farkı ödemeniz gerekecektir. Aylık bir lisansa geçiş yapmanız halinde, bir sonraki tam ücret kesimi, lisans dönüşümünü takip eden ayın ilk günü gerçekleşecektir.
2.3 Lisans Devri. Bölüm 9.8 (Temlik) kapsamına tabi olmak üzere, yalnızca Yazılıma yönelik Aylık Lisanslar için geçerli olmak üzere, işbu Anlaşmanın tamamını, cPanel kuruluşuna bildirimde bulunmak suretiyle üçüncü bir şahsa devir veya temlik edebilirsiniz. Yazılıma yönelik Bir Yıllık Lisanslar, İki Yıllık Lisanslar ve Üç Yıllık Lisanslar işbu Bölüm 2.3 kapsamında devredilemez veya temlik edilemez.
2.4 Kullanım Kısıtlamaları.
2.4.1 Yazılım Paketinin Kurulumu. Yazılım tek bir ürün olarak lisanslıdır, ve Yazılımın hiçbir bileşeni, Lisanslı Sunucu dışında başka herhangi bir yerde kurulmak veya kullanılmak üzere ayrılamaz.
2.4.2 Yedek Kopya. Yazılımın bir yedek kopyasının çıkartırsanız, söz konusu kopya, makine tarafından okunabilir formda olmalı ve Tarafınızca bu kopya üzerinde, tüm Fikri Mülkiyet Hakkı bildirimleri, ve Yazılımın orijinal kopyasında bulunan tüm müseccel açıklamalar çoğaltılmalıdır.
2.4.3 Ticari Kullanım; Değerlendirme. Fiyatlandırma ve Koşullar Anlaşmanız bir Öğretim Lisansı, Kar Amacı Gütmeyen Lisans veya Deneme Sürümü Lisansı sağlıyorsa, Yazılımı herhangi bir ticari amaca yönelik olarak kullanamazsınız. Ayrıca, Fiyatlandırma ve Koşullar Anlaşmanız bir Deneme Sürümü Lisansı sağlıyorsa, Yazılımı ancak Yazılımı gözden geçirmek ve değerlendirmek için kullanabilirsiniz.
2.4.4 Türev İş, Ters Mühendislik Yasağı. Yazılımı değiştiremez, birleştiremez, Yazılım üzerinde değişiklik yapamaz, Yazılım temelli türev ürünler hazırlayamaz, Yazılımı hiçbir şekilde adapte veya tercüme edemez, Yazılımı kaynak koda dönüştüremez, Yazılımı ters mühendisliğe tabi tutamaz, Yazılımı parçalarına ayıramaz veya başka bir şekilde, Yazılımı okunabilecek herhangi bir formata indirgeyemez yahut Yazılımı, birincil işlevi Yazılımın işlemleriyle aynı herhangi bir uygulama geliştirmek için kullanamazsınız.
2.5 Yazılımın Gözetimi.
2.5.1 cPanel tarafından Denetleme. cPanel’in yazılım kullanımızın işbu Anlaşma ile uyum adına adına makul bir bildirim ile herhangi bir zamanda denetleyeceğini kabul edersiniz. Lisanslı Sunucuyu barındıran tesisleri ve cPanel'in makul olarak inandığı Yazılım kurulu olduğu yerleşik sunucular da dahil olmak üzere, Yazılımın kullanıldığı veya saklandığı tesislere erişim de dahil olmak üzere, denetimin tamamlanması için cPanel ve cPanel tarafından seçilen denetçilerle işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Bu denetimler sırasında işbu Anlaşma şartlarına uyum haricinde herhangi bir kullanım tespiti halinde, Bu uygunsuzluğun bir sonucu olarak oluşabilecek diğer yükümlülüklere ek olarak, bu denetim ile ilgili tüm makul masraflar için cPanel'e geri ödeme yapacaksınız 
2.5.2 Zorunlu Ürün Aktivasyonu. Yazılımı ilk kurmanızı müteakip 15 gün içinde Zorunlu Ürün Aktivasyonunu tamamlamamanız halinde, cPanel takdir yetkisi ile işbu Anlaşmayı fesh edebilir veya askıya alabilir veya Yazılımın bir kısmı veya tamamına erişimi devre dışı bırakabilir. “Zorunlu Ürün Aktivasyonu,” cPanel’e kurulum veya yükleme sürecinde bazı bilgileri verdiğiniz süreç demektir. Zorunlu Ürün Aktivasyonu sürecini tamamlamanızın ardından cPanel yazılım aktifleştirir ve işbu Anlaşmanın hükümleri ve koşulları çerçevesinde Yazılımı kullanmanıza izin verir. cPanel’in yazılımı aktifleştirmesini müteakip, bu tür Yazılımlar işbu Anlaşmanın amacı çerçevesinde “Aktifleşmiş” olarak kabul edilecektir. Zorunlu Ürün Aktivasyonu, İnternet kullanımı veya uzun telefon görüşmesi gerektirebilir. Yazılımın aktifleşmesi için gereken herhangi bir İnternet erişim ücreti veya telefon ücretlerinden siz sorumlusunuzdur. 
2.5.3 Doğrulama Sistemi. Yazılım, cPanel bilgisayar sunucuları ile müşterek çalışan teknolojik önlemler içermektedir ve Yazılımın lisanssız veya yasa dışı kullanımı engellemek için tasarlanmıştır (toplu olarak “Doğrulama Sistemi”). Bu Doğrulama Sistemi (diğerlerinin arasında) cPanel’in (a) Yazılımın Siz ve Üçüncü Şahıs Kullanıcılar tarafından Bölüm 2.5.4'te (cPanel Kullanım Verileri) belirtilen şekilde kullanımını izlemesine; (b) Yazılımın sadece Lisanslı Sunucuda kullanıldığını doğrulamasına; (c) İşbu Anlaşmanin çiğnenmesi veya Üçüncü Şahıs Anlaşmasının cPanel ile ilgili hükümlerinin Üçüncü Şahıs Kullanıcısı tarafından çiğnenmesi halinde Yazılımın bir kısmına veya hepsine erişimi engellemesine veya devre dışı bırakmasına; ve (d) Yazılımın bu Anlaşmanın sona ermesi veya sona ermesi üzerine kullanımını sona erdirmesine izin verdiğinizi kabul ve ikrar etmiş olursunuz. Yazılım ile cPanel’in bilgisayar sunucuları arasında herhangi bir iletişim dâhil olmak üzere Doğrulama Sistemi’nin herhangi bir operasyonunu engellemeyeceğinizi veya önlemeyeceğinizi, müdahale etmeyeceğinizi, bozmayacağınızı kabul edersiniz. Herhangi bir şüpheye izin vermemek adına, cPanel, ara sıra Lisanslı Sunucu ile İnternet üzerinden cPanel arasında bilgi alışverişini gerektiren Doğrulama Sistemini kullanarak Yazılımı doğrulamadığı sürece Yazılım çalışmaz.
2.5.4 cPanel Veri Kullanımı. Size veya Üçüncü Şahıs Kullanıcısına herhangi bir bildirim yapmadan cPanel’in Doğrulama Sistemi dâhil olmak üzere teknolojik yollar kullanarak (a) İşbu Anlaşmanın şartlarına uyumu izlemek için gerekli olabilecek Yazılım kullanımını izlemesine; (b) 3.6 Bölümünde sunulduğu gibi dil dosyası değişikliklerini toplamasına (Dil Dosyası Değişiklik Lisansı); ve (c) cPanel Kullanım Verisi toplamasına izin verirsiniz. cPanel tamamen kendi takdirine bağlı olarak cPanel Kullanım Verilerini süresiz olarak kopyalama, erişme, saklama, açıklama ve kullanma hakkını saklı tutar. cPanel’in Sizin veya Üçüncü Şahıs Kullanıcılarının Yazılımın en çok hangi özelliğini kullandığına dair bilgi toplaması halinde, cPanel kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgileri (eğer varsa) bu veriden ayıklar ve sadece Yazılımı geliştirmek adına bunları kopyalar, erişir, saklar, açıklar ve kullanır.
2.6 Ek Lisanslar. Şüpheye mahal vermemek adına, Yazılımı, Lisanslı Sunucu haricindeki sunucularda veya bilgisayarla kullanamaz ve bunlara kuramazsınız. Eğer Yazılımı, Lisanslı Sunucular haricindeki sunuculara kurmak ve buralarda kullanmak isterseniz, her bir ek Sanal Özel Sunucu için ayrı bir lisans dâhil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her bir ek sunucu için ayrı bir lisans almanız gerecektir.  
2.7 Güncellemeler. Yazılım otomatik olarak cPanel’den zaman zaman güncellemeleri indirip kurabilir. Bu güncellemeler Yazılımı ilerletmeyi, iyileştirmeyi ve daha da geliştirmeyi hedeflemektedir ve hata düzeltmeleri, iyileştirilmiş fonksiyonlar, yeni yazılım modülleri, tamamen yeni sürümler ile Yazılımdan veya Yazılım ile ek ürünler ve servisler şeklinde olabilir. Bu tür güncelleştirmeleri almayı (ve cPanel'in bunları size göndermesine izin vermeye), Yazılımı kullanımınızın bir koşulu olarak kabul edersiniz.    
2.8 Lisans Değişimi. İşbu Anlaşmanın, Yazılıma uygulanan cPanel ile Sizin aranızdaki herhangi bir önceki Son Kullanıcı Lisans Anlaşmanın yerini almaktadır ve bu tür Son Kullanıcı Lisans Anlaşması, (a) İşbu Anlaşmanın Koşulları sırasında ek teknik destek veya güncelleme alabilmek adına Yazılım için daha önce bir lisans aldıysanız ve yeni bir lisans alıyorsanız; veya (b) İşbu Anlaşma ile Lisansladığınız Yazılım kopyasının, önceki Yazılımın bir üst sürümü olması halinde feshedilir. Yazılım önceki sürümünü kullanmaya devam edemezsiniz veya başka birine veya tüzel kişiye transfer edemezsiniz.
        
3. Fikri Mülkiyet Hakları.

3.1 Mülkiyet. cPanel (a) Yazılım; (b) Ticari Markalar; (c) cPanel Kullanım Verisi; ve (d) herhangi ve tüm Bildirimler (toplu olarak, “cPanel IP Hakları”) tüm hakları, mülkiyet ve çıkarları, bütün Fikri Mülkiyet Hakları olmak üzere sahiptir. 
3.2 Ticari Markalar; Alan Adları. İşbu Anlaşma, Sizin, Ticari Markaları kullanmanıza yetki tanımaz. Ticari Markaları kullanmak isterseniz, cPanel’den Ticari Markalar için yazılı bir lisans almanız gerekmektedir. Öncekileri kısıtlamamak adına, http://www.cpanel.net/trademarkup.htm adresinde (veya cPanel tarafından zaman zaman belirlenen diğer URL) yer alan ve cPanel’in kendi takdir yetkisi çerçevesinde zaman zaman güncelleyebileceği cPanel Ticari Marka Kullanım Politikasına razı olmanız gerekmektedir. Ek olarak, (a) Ticari Markalarda veya bir unsurunda, türevinde, uygulamasında veya isminde herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkı iddia etmez; (b) Ticari Markaların geçerliliğine itiraz etmez; (c) cPanel’in herhangi bir Ticari Marka sahipliğine itiraz etmez; veya (d) herhangi bir yargı yetkisinde Ticari Markanın herhangi birisini ister bir şirket ismi, ticari marka, hizmet markası veya menşenin diğer işaretleri veya bir alan adı veya alt alan adı, herhangi bir ticari marka veya bir isim, sembol veya cihaz veya kafa karıştırıcı bir şekilde benzer bir kombinasyon veya bir kısmını veya hepsini içerecek bir şekilde benimseyemez, kullanmaz, kayıt edemez veya kaydı için başvuruda bulunamaz.  
3.3 Zımni Lisans veya Mülkiyet. İşbu Anlaşmada veya uygulanmasında veya bir şekilde yasa ile anlaşılan hiçbir unsur, Size herhangi bir şekilde cPanel’de veya içersinde bir hak, mülkiyet veya çıkar sağlayacak şekilde çalışmaz.    
3.4 İtiraz Yok. cPanel’in, cPanel IP Haklarının tek ve yegâne sahibi olduğunu ve bu şekilde kalacağını kabul ve ikrar edersiniz. cPanel’in, cPanel IP Haklarına karşı çıkmayacağınızı, iptal etmeye çalışmayacağınızı veya bir şekilde karşı çıkmayacağınızı veya çelişecek bir şekilde hareket etmeyeceğinizi veya cPanel’in cPanel IP Haklarını riske atacak veya cPanel IP Haklarının değerini etkileyecek benzer bir davranışta bulunmayacağınızı kabul edersiniz. cPanel ne zaman talep ederse, cPanel’in cPanel IP Haklarını teyit etmek, sürdürmek veya mükemmelleştirmek için gerekli veya uygun gördüğü bu tür belgeleri icra edeceksiniz. cPanel belli bir makul çaba sonrasında, bir nedenden dolayı cPanel’in cPanel IP Hakları sahipliğini teyit ettirmek, sürdürmek veya mükemmelleştirmek veya başvuruda bulunması egreken belge veya belgeler üzerindeki Sizin imzanızı güven altına alamaması halinde, cPanel’i, Sizin yerinize ve için hareket edeceğini, yerinize belge veya belgeleri imza edip icra edeceğini, cPanel’in cPanel IP Hakları mülkiyetini teyit ettirmek, sürdürmek veya mükemmelleştirmek için izin verilen yasal işleri Sizin tarafınızdan icra edilmiş gibi aynı yasal yetki ile yapmasına geri dönülemez bir şekilde Sizin usülüne uygun olarak resmi vekil olarak atadığınızı ve tayin ettiğinizi kabul edersiniz. Herhangi bir üçüncü şahsın cPanel IP Haklarını çiğnediğinin farkındaysanız veya farkına vardığınızda, cPanel’i bu tür gerçekler hakkında bilgilendirmeyi kabu edersiniz. 
3.5 Özel Bildirimler. Yazılımda bulunan üçüncü taraf ticari markaları, ticari ünvanlar, ürün isimleri ve logoları ilgili sahiplerinin ticari markaları veya kayıtlı ticari markaları olabilir. Yazılımdaki herhangi bir ticari markayı, ticari ünvanları, ürün isimlerini, logoyu mülkiyet haklarını veya diğer özel bildirimleri, işaretleri, sembolleri veya etiketleri çıkaramazsınız veya değiştiremezsiniz.   
3.6 Dil Dosyası Değişikliği Lisansı. Yazılımı geliştirmek adına, cPanel zaman zaman Lisanslı Sunucudan dil dosyası değişikliklerini toplayabilir. Sizin oluşturduğunuz dil dosyası değişikliklerinin cPanel tarafından toplanıp kullanılmasını arzu etmiyorsanız, WebHost Manager alanındaki “İnce Ayarlar”daki “Dil dosyası değişikliklerini cPanel’e gönderme” kutucuğunu seçebilirsiniz. Yazılım kurmanızı takip eden 15 gün içerisinde bu kutucuğu seçmemeniz halinde, cPanel, Yazılım veya diğer cPanel ürünleri ile dağıttığı dil dosyalarına Sizin dil değişiklik dosyasını ekleyeblir. Bu durumda, cPanel’e Yazılımı veya diğer cPanel ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmek için dil değişiklik dosyasını kullanmayı veya bu dosyayı dağıtmasına, tekrar üretmesine, kamuya açık bir yerde göstermesine, bu dosya üzerine türev işler üretmesi için münhasır olmayan, geri dönülemez, telifsiz, dünya genelinde, tamamen alt lisans verilebilir ve transfer edebilme hakkı verirsiniz. Yine de (a) cPanel, Yazılımın geliştirilmiş sürümü veya cPanel ürünleri ve hizmetleri ve bir şekilde işbu Anlaşmada izin verilenler haricinde dil dosyası değişikliğini üçüncü şahıslara satmadığı, paylaşmadığı veya bir şekilde dağıtmadığı ve (b) cPanel’in üçüncü şahıslara dil dosyası değişikliğini üçüncü şahıslara açıkladığı ölçüde cPanel, bu dil dosyasını değişikliğini tanımlanabilir bir şekilde bir kullanıcı veya hesap ile ilişkilendirmeyecektir. 
3.7 Bildirimler. Yazılım veya cPanel’in başka ürünleri veya hizmetlerine ilişkin cPanel’e gönderdiniz geri bildirim, önerileri veya fikirler (“Bildirimler”) ile ilişkili olarak, şunları kabul etmiş olursunuz: (a) Size herhangi bir ücret ödemeden bu Bildirimler, cPanel’in mülkü haline gelir; (b) cPanel bu Bildirimleri bir amaç için bir şekilde kullanabilir veya dağıtabilir; (c) cPanel bu Bildirimleri gözden geçirmekle yükümlü değildir; ve (d) cPanel bu Bildirimleri gizli tutmakla yükümlü değildir.  

4. Ödemeler. İşbu Anlaşma uyarınca Size verilen bu lisansın bir şartı olarak, cPanel’e, burada bulunan ödeme koşullarına uygun olarak Fiyatlandırma ve Koşullar Anlaşmasında belirtilen miktarı(ları) ödersiniz. 

5. Süre ve Fesih.

5.1 Süre. İşbu Anlaşma, Yürürlülük Tarihinde yürürlüğe girecektir ve Süre sonunda otomatik olarak geçerliliği son bulacaktır. 
5.2 Fesih. cPanel, işbu Anlaşmayı, (a) İşbu Anlaşmanın ihlal edilmesinin (veya Yazılım veya cPanel’e ilişkin olarak Üçüncü Şahıs Anlaşmasının bir hükmünün Üçüncü Şahıs Kullanıcı tarafından ihlal edilmesinin) 30 gün ihbar süresi içerisinde çözülmemesi halinde 30 gün önceden bildirim yaparak; (b) 2.2 Bölümünde (Alt Lisanslama) belirtilen şekilde (c) işbu Anlaşmanın esaslı bir şekilde ihlal edilmesi (veya Yazılım veya cPanel’e ilişkin olarak Üçüncü Şahıs Anlaşmasının bir hükmünün Üçüncü Şahıs Kullanıcı tarafından esaslı bir şekilde ihlal edilmesi) halinde Size bildirim yapmadan feshedebilir. Siz veya herhangi bir Üçüncü Şahıs Kullanıcısı, işbu Anlaşmanın aşağıdaki hükümlerinin veya Üçüncü Şahıs Anlaşmasının ilgili hükümlerinin ihlalinin esaslı bir ihlal olduğunu kabul ve ikrar edersiniz: (i) Yazılımı Bölüm 2.1’de (Lisans Verme) belirtilen lisans vermenin üzerinde kullanılması; (ii) Bölüm 2.3 (Lisansın Devri) veya Bölüm 9.8'in (Devir) ihlali eden bir şekilde Yazılımın herhangi bir şekilde sözde ve teşebbüs edilen bir şekilde atanması, transfer edilmesi, satılması veya tahsisi veya devredilmesi; (iii) Bölüm 2.4.4 (Türev İş, Ters Mühendislik Yasağı) içerecek ancak bununla sınırlı kalmayacak bir şekilde Bölüm 2.4’ün (Kullanım Kısıtlamaları) ihlal edilmesi; (iv) Başarılı olsun veya olmasın Doğrulama Sistemi’nin herhangi bir operasyonunu engelleme veya önleme, müdahale etme, bozma çabasını içeren ancak bununla sınırlı kalmayacak Bölüm 2.5’in (Yazılımın Gözetimi) herhangi bir ihlali; (v) Bölüm 3 (Fikri Mülkiyet Hakları) belirtilen cPanel IP Hakları ile bağdaşmayan bir davranış; (vi) Bölüm 4 (Ödeme) bir şekilde çiğnenmesi ve (vii) Bölüm 6.1 (Karşılıklı Beyanlar) çerçevesinde Sizin beyanlarınız veya taahhütlerin ihlali. Buna ek olarak, cPanel’in Ticari Marka Kullanım Politikası, geçerli SKLA, Teknik Destek Anlaşmasi veya Partner NOC Anlaşmasi dâhil olmak ancak bununla sınırlı kalmayacak bir şekilde Sizin ve cPanel arasındaki herhangi bir Anlaşma veya anlaşmanın Sizin tarafınızdan esaslı bir şekilde ihlali, işbu Anlaşmanın esaslı bir şekilde ihlali olarak değerlendirilecektir ve cPanel’in Bölüm 5.2’de belirttiği gibi fesih hakkına sahip olmasına yol açacaktır. Yukarıdaki esaslı ihllaller listesi, münhasır olmayan bir listedir.   
5.6 Feshin Etkileri. Bir nedenden dolayı işbu Anlaşmanın sona ermesi veya feshedilmesi üzerinde, (a) yedek kopyaları dâhil Yazılımın her türlü kopyasını silmek zorundasınız; (b) Yazılımı, Lisanslı Sunucudan kaldırmanız veya silmeniz gerekmektedir; ve (c) cPanel kendi takdir yetkisi ile herhangi bir bildirim yapamadan Sizin veya Üçüncü Şahıs Kullanıcısının Yazılıma erişimini feshedebilir, askıya alabilir ve etkisizleştirebilir.
5.7 Artakalma. İşbu Anlaşmanın bir şekilde feshedilmesi veya sona ermesi halinde Bölüm 1 (Tanımlar), 2.5 (Yazılımın Gözetimi), 3 (Fikri Mülkiyet Hakları), 4 (Ödemeler), 5 (Süre ve Fesih), 6.3 (Sorumluluk Reddi), 7 (Sorumluluk Sınırlaması), 8 (Teminat) ve 9 (Muhtelif) arta kalacaktır.  
6.Beyanlar; Taahhütler; Sorumluluk Reddi.
6.1 Karşılıklı Beyanlar. Her bir taraf, diğer tarafa şunları beyan ve taahhüt etmektedir: (a) Taraf, kendisi adına işbu Anlaşmayı yapmaya tam hakkı, yetkisi ve otoritesine sahiptir ve burada gereken fiileri yerine getirmeyi yüklenebilir; (b) bir tarafın işbu Anlaşmayı icra etmesi ve burada belirtilen şekilde sorumluluk ve görevlerini icra etmesi, taraf veya bağlı olduğu başka bir Anlaşmayı çiğnemez ve çiğnemeyecektir; (c) Tarafın icra ettiğinde ve yerine getirdiğinde, işbu Anlaşma bu tarafın yasal, geçerli ve bağlayıcı yükümlülüğü haline gelir ve beyanları, taahhütleri, hükümler ve koşullar çerçevesinde bu tarafa karşı uygulanabilir; ve (d) Taraf, Yazılımın kurulması ve kullanılmasına ve işbu Anlaşma çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmesine ilişkin bütün Geçerli Yasalarla uyum gösterecektir.
6.2 Sınırlı Garanti. cPanel’in tavsiye ettiği donanım ve yazılım yapılandırması ile kullanıldığında Yazılımın teslim edilme tarihi müteakip doksan gün için cPanel, Yazılım, Yazılım ile birlikte verilen dokümantasyon ile büyük ölçüde uyumlu olacağını beyan ve taahhüt etmektedir. İşbu Bölüm 6.2’deki Sınırlı Garanti, (a) Eğitim Lisansı, Kar Amacı Gütmeyen Lisans veya Deneme Sürümü Lisansı; (b) Sizin Yazılım Sürümünüz, Beta Versiyonu ise; (c) Yazılımın cPanel haricinde başka bir tarafça değiştirilmesi halinde; (d) Yazılımın üçüncü taraf bileşenlerine; veya (e) cPanel’in tavsiye ettiği donanım ve yazılım yapılandırılması haricinde Yazılımın kullanılmasından ortaya çıkan hatalar ve sorunlarda geçerli olmayacaktır. Yazılımın hatalı kullanımı, kazası, suiistimali, değiştirilmesi veya yanlış uygulanması, Bölüm 6.2’de belirtilen sınırlı garantiyi geçersiz kılacaktır.  
6.3 Sorumluluk Reddi. BÖLÜM 6.2’DE BELİRTİLEN SINIRLI GARANTİ HARİCİNDE, LİSANSLI YAZILIM “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMIŞTIR VE CPANEL YAZILIM, ÜÇÜNCÜ TARAF BİLEŞENLERİ VE BURADAN ERİŞİLEN VERİ VEYA YAZILIMIN, ÜÇÜNCÜ TARAF BİLEŞENLERİ VE BURADAN ERİŞİLEN VERİ DOĞRULUĞU, YERİNDELİĞİ, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA YETERLİLİĞİ İLE MÜLKİYETİN, PAZARLANABİLİRLİĞİN, TATMİN EDİCİ KALİTESİNİN, BELLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUĞUNUN VE İHLAL ETMEMESİNE İLİŞKİN İMA EDİLEN TAAHHÜTLERİ YOK SAYMAKTADIR. CPANEL, YAZILIMIN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF BİLEŞENLERİNİN HATASIZ OLDUĞUNU VEYA SORUN OLMADAN ÇALIŞACAĞINI TAAHHÜT ETMEZ. YAZILIM, ÜÇÜNCÜ TARAF BİLEŞENLERİ VEYA BURADAN ERİŞİLEN VERİLER HATALI OLMASI DURUMUNDA BÜTÜN TAMİRAT VEYA HER TÜRLÜ ZARAR, CPANEL’E BU TÜR HATA VEYA ZARAR İHTİMALİNE KARŞI UYARILMIŞ OLSA BİLE SADECE SİZE AİTTİR.
6.3.1 EĞER GEÇERLİ YASALAR, YAZILIM İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR TAAHHÜT GEREKTİRİYORSA, HER TÜRLÜ TAAHHÜT TESLİM TARİHİNİ MÜTEAKİP DOKSAN (90) GÜN İÇİN GEÇERLİDİR.
6.3.2 CPANEL, BAĞLI KURUMLARI, RUHSAT SAHİPLERİ, BAYİLERİ, ALT LİSANSLAYICILARI, TEMSİLCİLERİ VEYA ÇALIŞANLARININ VERDİĞİ YAZILI VEYA SÖZLÜ HERHANGİ BİR BİLGİ VEYA TAVSİYE, BİR TAAHHÜT OLMAZ VEYA BÖLÜM 6.2’DE SUNULAN HERHANGİ BİR TAAHHÜTÜ BİR ŞEKİLDE GENİŞLETMEZ.
6.3.3 BAZI YARGI YETKİLERİ, ZIMNİ TAAHHÜTLER ÜZERİNDE KISITLAMALARA İZİN VERMEDİĞİNDEN BU KISITLAMALARIN BAZILARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

7. Sorumluluk Sınırı.

7.1 Kar Kaybı; Dolaylı Hasarlar. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE CPANEL ZARAR KAYIPLARINDAN, EK MALLARIN VEYA HİZMETLERİN ALINMASININ MASRAFLARINDAN, DONANIM KULLANAMAMA ZARARLARINDAN VEYA VERİ ERİŞİMİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA İŞBU ANLAŞMA İLE İLİŞKİLİ VEYA ANLAŞMADEN DOĞAN HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFİ, CEZAİ VEYA DOLAYLI HASARLARDAN, NASIL OLURSA OLSUN VE BİR ŞEKİLDE ORTAYA ATILAN SORUMLULUK TEORİSİ VEYA HUKUKİ SEBEP ÇERÇEVESİNDE, CPANEL’E BU TÜR HATA İHTİMALİNE KARŞI UYARILMIŞ OLSA BİLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.
7.2 Toplam Kümülatif Sorumluluk; Münhasır Başvuru Yolu. BÖLÜM 4 ÇERÇEVESİNDE SİZİN CPANEL’E BORÇLU OLDUĞUNUZ MİKTARLAR HARİCİNDE, GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, İŞBU ANLAŞMA (KÜMÜLATİF OLARAK) ÇERÇEVESİNDE CPANEL’İN DOĞRUDAN ZARARLAR İÇİN TOPLUM SORUMLULUĞU, İŞBU ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE CPANEL’İN ALDIĞI ÜCRETLERLE SINIRLIDIR. YİNE DE, CPANEL’E YAZILIM SİZE TESLİM EDİLMESİNİ TAİP EDEN DOKSAN GÜNÜ AŞMAYACAK BİR ŞEKİLDE YAZILI OLARAK BÖLÜM 6.2’DEKİ SINIRLI GARANTİ İLE UYUMSUZLUK BİLDİRMENİZ HALİNDE, BÖLÜM 6.2’DE BELİRTİLEN SINIRLI GARANTİNİN HERHANGİ BİR İHLALİ İÇİN SİZİN TEK VE MÜNHASIR BAŞVURU YOLUNUZ VE CPANEL İÇİN BÜTÜN SORUMLULUK, CPANEL’İN SEÇİMİ VE KENDİ TAKDİR YETKİSİ ÇERÇEVESİNDE HER TÜRLÜ TİCARİ MAKUL YOLU KULLANARAK (A) YAZILIMA DAHİL BELGEYE EN İYİ ŞEKİLDE UYAN YAZILIM KOPYASININ YENİSİNİ SAĞLAMAK; VEYA (B) YAZILIM İÇİN LİSANS ÜCRETİNİ SİZE GERİ ÖDEMEKTİR. 

8. Tazmin.

cPanel ve direktörleri, yetkilileri, personeli, çalışanları ve temsilcileri ve bunların ilgili varisleri, halefleri ve atadıkları ve cPanel iştiraklerini (ve bunların direktörleri, yetkilileri, personeli, çalışanları ve temsilcileri ve bunların ilgili varisleri, halefleri ve atadıkları) (toplu olarak “cPanel Tarafları”) herhangi bir sorumluluk, zarar, kayıp veya masraftan (makul avukatlık ücretleri ve dava masrafları) aşağıdakilerden dolayı ve doğrudan ortaya çıkan iddialar, davalar, eylemler, talepler veya kararlar ile ilgili olarak cPanel Tarafları veya herhangi birine karşı uygulanan veya maruz kaldıklarından tazmin edecek, savunacak ve zarar görmemesini sağlayacaktır: (a) İşbu Anlaşma çerçevesindeki beyan, taahhüt veya sorumlulukların ihlali; (b) Bölüm 2.2’ye (Alt Lisanslama) uygun olarak Yazılım kullanma hakkını Üçüncü Şahıs Kullanıcılara alt lisanslama yapmanız halinde, (i) cPanel veya Yazılım ile ilgili olarak Üçüncü Şahıs Anlaşmasındaki hükümler çerçevesinde Üçüncü Şahıs Kullanıcısının beyan, taahhüt veya sorumlulukların ihlali; ve (ii) işbu Anlaşmanın hüküm ve koşulları uyarınca cPanel’in bu tür kullanıcıların Yazılıma erişimini feshetmesinden, askıya almasından veya etkisiz hale getirmesinden dolayı Üçüncü Şahıs Kullanıcısının zarar görmesine ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili veya bunlara dayanan İddialar; yine de, her durumda cPanel veya iştirakleri uygun olduğu üzere (x) bu tür iddia ihbarını Size hızlıca verecektir; (y) Tazmin niyetiniz cPanel’e yazdığınız yazılı olarak ihbar etmeniz üzerine bu tür bir eylemin savunmasını üstlenmenize ve kontrol etmenize izin verecektir; ve (z) Sizin yazılı talebiniz üzerine ve cPanel ve iştiraklerine bir masraf çıkmaması halinde bu tür iddiaları savunmak için Size varolan bütün bilgi ve yardımı sağlayacaktır. Bu tür iddialarla ilgili olarak, cPanel’in makul olmayan bir şekilde alıkoymayacağı önceden yazılı bir izni olmadan cPanel Taraflarına sorumluluk doğuracak bir mutabakata veya anlaşmaya girmeyeceksiniz. Bu tür iddialardan ortaya çıkan veya bunlarla ilgili ortaya çıkan cPanel veya iştirakleri tarafından veya ödenen masraflar ile makul avukatlık ücretleri dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü masrafı, zararı ve gideri ödeyeceksiniz.    

9. Muhtelif.

9.1 Mücbir Sebepler. Doğal afetler, yangınlar, sel, fırtına, patlamalar, depremler, genel İnternet kesintileri, savaş veya terör, isyan, başkaldırma veya bir hükümetin veya otoritenin müdahalesi yüzünden bir gecikme olması halinde, bu tür bir gecikme ve başarısızlık bu tarafça makul olan en kısa zamanda düzeltilmesi durumunda, hiçbir taraf, buradaki sorumluluklarının herhangi birinin yerine getirilmesinde gecikme veya başarısızlık yüzünden sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebeplerin ortaya çıkması üzerine, ifa edemeyen taraf en kısa zamanda diğer tarafa yazılı bir ihbar sağlayarak mücbir bir olayın meydana geldiğini belirterek sorumluluklarını icra etmesini nasıl etkilediğini ayrıntılı bir şekilde anlatacaktır. 
9.2 Bağımsız Yükleniciler. İşbu Anlaşmanın konusuna ilişkin olarak cPanel ve Sizin bağımsız yükleniciler olduğu ve bu şekilde kabul edileceği tarafların niyetidir ve işbu Anlaşmada yer alan hiçbir unsur, cPanel ile Sizin aranızda bir partnerlik, ortak girişim, istihdam, temsilcilik, mutemet veya benzer bir ilişki doğurduğu şekilde kabul edilmeyecek ve yorumlanmayacaktır. 
9.3 Hukukun Seçimi; Yer; Hukuk Yetkisi. İşbu Anlaşma, yasal prensiplerin çatışmasına bakılmaksınız Teksas Eyalet yasalarına uygun bir şekilde yorumlanacak ve bu yasa tarafından idare edilecektir. İşbu Anlaşma ile ilgili veya buradan doğan iddialar veya anlaşmazlıklar, münhasır olarak Harris İdaresi, Teksas’da bulunan federal veya eyalet mahkemeleri tarafından nihai olarak kararlaştırılacaktır. İşbu Anlaşmanın amaçları için Siz ve cPanel bu şekilde Harris İdaresi, Teksas’taki eyalet ve federal mahkemelere münhasıran olarak şahsa bağlı yetki ve yer tanımış olursunuz.  
9.4 Anlaşmanin Bütünlüğü. İşbu Anlaşma, bütün Ekleri ile birlikte, taraflar arasında Anlaşmanin konusunu temsil etmektedir ve taraflar arasındaki sözlü veya yazılı bütün önceki Anlaşmalerin ve iletişimlerin yerini alır. 
9.5 Pazarlığın Temeli. Bölüm 6.2 (Sınırlı Garanti), Bölüm 7 (Sorumluluk Sınırı, Münhasır Başvuru Yolları) ve Bölüm 8 (Tazmin) cPanel ile Sizin aranızdaki Anlaşma temelinin temel unsurlarıdır ve cPanel yararına yürürlüğe girecektir. cPanel, bu tür kısıtlamalar olmadan bir ekonomik temel üzerine Yazılımı sunmayabilir.   
9.6 Ayrılabilirlik. İşbu Anlaşmanın herhangi bir hükmü bir nedenden dolayı geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz bir hale gelirse, bu tür bir geçersizlik, yasa dışılık veya uygulanamazlık işbu Anlaşmanın geri kalan hükümlerini etkilemez ve işbu Anlaşma bu geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz hüküm hiçbir zaman olmamış gibi yorumlanacaktır.
9.7 Değişiklik veya Değiştirme. cPanel önceden bildirim yapmadan işbu Anlaşmade değişiklik yapabilir. Yazılımı kullanmaya devam ederek bu değişiklikleri veya değiştirmeleri kabul etmiş sayılırsınız. Ayrıca, cPanel’in imzaladığı ve kabul ettiği yazılı bir unsur haricinde Siz işbu Anlaşmayı değiştiremez, tadil edemez veya ilave yapamazsınız.    
9.8 Devir. İşbu Anlaşma, Bölüm 9.8’de açıkça belirtilenler haricinde yasaların işleyişiyle sınırlandırılmadan da dahil olmak üzere devredilemez, transfer edilemez, delege edilemez, satılamaz veya bir şekilde elden çıkarılamaz. İşbu Anlaşma bütünüyle şu şartlar halinde devredilebilir, transfer edilebilir, delege edilebilir, satılabilir veya bir şekilde elden çıkarılabilir: (a) cPanel’in kendi takdir yetkisi ile; (b) cPanel’in önceden yazılı izni olarak Sizin tarafınızdan; ve (c) Bölüm 2.3 (Lisansın Transferi) belirtilen şekilde. Buna ek olarak, cPanel, işbu Anlaşma kapsamındaki performansını, tamamen veya kısmen bir veya daha fazla bağlı iştirakine devredebilir, ancak cPanel'in bu şekilde delege edilen performans veya yükümlülüklerden sorumlu ve sorumlu olacaktır. Bir tarafın izin verilen halefi veya atadıkları, işbu Anlaşmanın geçerli hüküm ve koşullarını tam olarak yerine getirmek adına bir ön koşul olarak herhangi bir devri, transferi veya delegasyonu kabul etmeleri gerekmektedir. Hiçbir taraf işbu Anlaşmayı, Anlaşma açısından gerekli standartlarda Sürenin geri kalanı için atanan sorumlulukları icra etmeye devam edecek yeteri varlığı ve kaynağı olmayan herhangi bir tüzel kişiye atayamaz. İşbu Anlaşma bağlayıcı olacaktır ve bir tarafın izin verilen haleflerinin ve atalarının yararına olacaktır. Sözde devir, transfer, delegasyon, satış veya işbu Bölüm 9.8’in çelişkili işler,  yasaların işleyişiyle sınırlandırılmadan da dahil olmak üzere hükümsüzdür. 
9.9 Feragat. İşbu Anlaşmanın herhangi bir hükmü, yarar sağlayan tarafça feragat edilebilir. Hiçbir taraf, feragat eden tarafça yazılı ve imzalı bir feragat sunmadığı sürece bir eylem veya ihmalde, hiçbir hakkından veya yasal yollarından vazgeçmiş sayılmayacaktır. Ancak bu da yazılı metinde yazan kadar olacaktır. Bir olaya atıfla feragat, sonraki olaylarda bir hak veya yasal yoldan feragat veya bir engel veya devam olarak yorumlanmayacaktır. 
9.10 Munzam Başvuru Yolları. Burada açıkça belirtilenler haricinde, işbu Anlaşmace verilen yasal yolların hiçbiri, diğer yolların tek başvuru yolu olarak algılanmaz ve her bir yasal yol kümülatif olacaktır ve burada verilmiş olan veya verilen veya bundan sonra yasa ve öz kaynakta varolan diğer yasal yollara ek olacaktır. 
9.11 Üçüncü Şahıs Lehtarları Olmaması. İşbu Anlaşma tarafların yararı için yapılmıştır ve işbu Anlaşma, Üçüncü Şahıs Kullanıcıları dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere üçüncü şahısların yararına yapılmamıştır ve bu yüzden yaratılmamıştır.  
9.12 İhbarlar. İşbu Anlaşmaya ilişkin ihbarlar veya sorular şuraya yapılacaktır: cPanel, L.L.C., Attn: Hukuk Müşavirliği, 2550 North Loop W., Suite 4006, Houston, TX 77092. İşbu Anlaşma çerçevesinde cPanel tarafından Size yapılması gereken herhangi bir ihbar Fiyatlandırma ve Koşullar Anlaşmasında Sizin iletişim bilgileri çerçevesinde cPanel’e sağladığınız eposta, telefon, faks veya postaya gönderildiğinde iletişim sayılacaktır. İşbu Bölüm 9.12’deki adres ile cPanel’e yapacağınız yazılı ihbar ile bu tür bilgileri zaman zaman güncelleyebilirsiniz. Güncel iletişim bilgisini cPanel’e sunmakta başarısız olmanız halinde bu, Sizin daha önce cPanel’e verdiğiniz iletişim bilgisine cPanel’in yaptığı herhangi bir bildirimin geçerliliği hükümsüz bırakmaz.
9.13 ABD Hükümet Kullanıcılarına İhbar. Yazılım ve ilgili belge, 48 C.F.R. 2.101 tanımlandığı şekilde “Ticari Ürünler”dir ve bunlar geçerli olan 48 C.F.R. 12.212 veya 48 C.F.R. 227.7202’de tanımlandığı şekilde “Ticari Bilgisayar Yazılım” ve “Ticari Bilgisayar Yazılım Belgesi” içermektedir. Geçerli olduğu şekilde 48 C.F.R. 12.212 veya 48 C.F.R. 227.7202-1’den 227.7202-4’e kadar uyumlu olacak şekilde Ticari Bilgisayar Yazılımı ve Ticari Bilgisayar Yazılım Belgesi, ABD hükümeti nihai kullanıcılarına (a) sadece Ticari Ürünler ve (b) burada bulunan hüküm ve koşullar uyarınca diğer nihai kullanıcılara verilen haklar ile lisanslanmaktadır.    
9.14 Üçüncü Taraf Yazılım. Yazılım, kullanmak için ilgili üçüncü şahıs yazılım ek hüküm ve koşullarını kabul etmeniz gereken üçüncü şahıs yazılımı içermektedir. Bu tür üçüncü şahıs yazılımın hüküm ve koşulları, lisans türüne göre ayarlanmış bir şekilde /usr/local/cpanel/src/3rdparty/ adresinde ilgili kaynak dosyalarında yer almaktadır.    
9.15 İhracat Kontrolleri. Taraflar, Birleşik Devletlerin veya bir tarafın gönderi yaptığı herhangi bir yabancı hükümetin tüm Geçerli Yasaları ile ithalat, ihracat veya yeniden ihracat, doğrudan veya dolaylı olarak Yazılımın işbu Anlaşmasi ile ilgili olarak uymayı kabul etmiştir.
9.16 Süre Kısıtlamalı İddialar. Aksine Geçerli Yasalara rağmen, işbu Anlaşma veya Yazılım ile ilgili olarak ortaya çıkan hukuki sebepler veya iddiaların ortaya çıkmasını takip eden bir yıl içerisinde sunulması gerekmektedir; aksi takdirde sonsuza kadar yasaklanır.

 
Destek Gerekirse 7/24 Buradayız
Dilediğiniz kanaldan, ihtiyaç duyduğunuz her an bize ulaşın
Çerezler Hakkında Bilgilendirme Alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Natro’yu kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.