Gücünüzü x5 Katlayın
En Önemli 5 Özelliği 5 Kat Büyütün!
Süper Fiyat
+0 ,39
Sınırsız Pro SSD
Platform Tercihiniz?
Lütfen Web Sitenizi Barındırmak İstediğiniz Platformu Seçin*
*Bu seçimi dilediğiniz zaman tekrar değiştirebilirsiniz.
Linux
Windows
NATROSİTE WEB SİTESİ TASARLAYICI - WEB BARINDIRMA ve HİZMET SÖZLEŞMESİ
 
1. TARAFLAR

İşbu sözleşme (“Sözleşme”), Gülbahar Mah, Elif Sok. No:4 Kat: 1 Şişli-İstanbul Türkiye adresinde mukim ve bu adreste ar-ge, ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve online destek hizmet faaliyetlerini yürüten, Zincirlikuyu Vergi Dairesi’nde 2580894962 vergi numarası ile kayıtlı bulunan Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan Sonra NATRO olarak anılacaktır ile NATRO’ya ait web sitesi www.natro.com (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır.) üzerinden NATRO ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya “Siz” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.
Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.natro.com isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri (Genel Servis Şartları Sözleşmesi dahil) okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2.    SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

MÜŞTERİ'nin NATRO’ya ait Site’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresizdir.

3.    HİZMET’İN TANIMI

NATRO’nun MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin NATRO’nun sağladığı geliştirme arayüzü ve yine web tabanlı bir arayüzden ibaret olan yönetim panelinden web sitesi tasarlamasına, yayımlamasına, geliştirmesine olanak tanımasından, oluşturulan web sitelerinin ve/veya veri tabanının NATRO’nun sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında sadece “Natro Site” Web Sitesi Tasarlayıcı (website builder) hizmetinden faydalanabilir.
MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site’de yayınlanan tüm NATRO politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.
3.1.    İşbu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, NATRO Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:
3.1.1.    Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),
3.1.2.    Donanım arızaları,
3.1.3.    Periyodik Bakım prosedürleri veya NATRO’nun zaman zaman üstlendiği onarımlar,
3.1.4.    Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın NATRO’nun kontrolü dışındaki veya NATRO tarafından öngörülemeyen nedenler
3.2.    MÜŞTERİ, NATRO’nun Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.
3.3.    NATRO, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.
3.4.    Servis Sürekliliği Garantileri (Natro SLAs) NATRO tüm MÜŞTERİ’lerine Servis Seviyesi Sözleşmesi  ile (SLA – Service Level Agreement) standart servis seviyesi garantileri vermektedir. Bu sözleşmeye Site üzerinden ulaşılabilir.
3.5.    İşbu Sözleşme kapsamında NatroSite paketlerinde yayınlanan internet sitelerinde NATRO’dan alınan SSL sertifikalarından başka üçüncü kişi ve kurumlardan satın alınan SSL sertifikalarının kullanılması ve kurulması güvenlik nedeni ile mümkün değildir. MÜŞTERİ bu durumu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul eder. MÜŞTERİ’nin NATRO sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, NATRO ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır. MÜŞTERİ isteği olması durumunda dahi, NATRO güvenlik tedbirleri nedeniyle hiçbir zaman MÜŞTERİ’ye ait özel anahtarı bırakmayacaktır. MÜŞTERİ’nin SSL Sertifikasını dışarı aktarıp özel anahtarını NATRO sunucuları dışında kullanmak istemesi durumunda, bu isteğini üçüncü kişiden hizmet satın alma tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde NATRO’ya yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde ve belge ile desteklenerek yapılmayan bildirimlerin NATRO tarafından dikkate alınmayacağı MÜŞTERİ tarafından peşinen kabul edilir.
3.6.    İş bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi olarak NATRO, “NatroSite” Web Sitesi Tasarlayıcı (website builder) hizmeti ile MÜŞTERİ’ye sadece hizmeti kullanım hakkı vermektedir. MÜŞTERİ kendisine ait Hesaplar altında tutulan tüm kayıtlardan, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur. MÜŞTERİ’nin her türlü hukuka aykırı yahut SÖZLEŞME’ye aykırı eylemleri nedeni ile doğacak tüm hukuki, cezai ve maddi sorumluluklar MÜŞTERİ’ye ait olacaktır. MÜŞTERİ’nin işbu SÖZLEŞME’ye aykırı davranışları dolayısı ile NATRO’nun zarara uğraması halinde bu zarardan MÜŞTERİ sorumlu olacak, NATRO’nun ayrıca bir ihtarına gerek kalmaksızın kendisine yapılacak olan ilk bildirim ile bu zararı tazmin edecektir. NATRO’nun bu konuda bir ödeme yapması hallerinde MÜŞTERİ’ye rücu hakkı saklıdır. NATRO’nun yazılı muvafakati olmaksızın NATRO’nun Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarımlar da dahil olmak üzere Fikri ve Sınai Mülkiyet’in konusu teşkil eden her türlü usul, belge, know-how, proje, ticari sır ve gizli bilgi niteliğinde bulunan edindiği bilgileri kendisi yahut 3. Kişiler lehine kullanamaz ve 3. Kişi ve kurumlarla paylaşamaz.
3.7.    Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili, vb.) MÜŞTERİ NATRO tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (Bundan böyle tümüne birden “Hizmetler” denilecektir) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir
hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı NATRO sorumlu tutulamaz. NATRO bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.
3.8.    NATRO, NatroSite Large planı ile ücretsiz olarak sağlanan SSL Sertifikasının tür ve markasını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Ayrıca, NatroSite Large planı ile MÜŞTERİ’ye sunulan SSL Sertifikasının aktivasyonu satın alım sonrasında otomatik olarak değil, MÜŞTERİ’nin Müşteri Paneli üzerinden yaptığı istek üzerine yapılır.
3.9.    “NatroSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmeti kapsamında NATRO, MÜŞTERİ’ye herhangi bir dış yazılım ile hosting yönetim paneli sağlama ve/veya sağlamama hakkını saklı tutar. Bu hizmet tamamen NATRO’nun inisiyatifindedir. MÜŞTERİ, SİTE aracılığı ile müşteri girişi yaptıktan sonra ulaşabileceği Müşteri Paneli üzerinden ya da web tabanlı bir arayüzden ibaret olan yönetim paneline Müşteri Paneli üzerinde yer alan bilgiler ile web ortamında giriş yaparak “NatroSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hesaplarını yönetebilir.
3.10.    “NatroSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmeti kapsamında NATRO, MÜŞTERİ’ye “NatroSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmetinin bulunduğu sunuculara SSH, FTP, SFTP vb. erişim yetkisi verme ve/veya vermeme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ NATRO’yu bu gibi erişim yetkilerinin verilmesi bakımından sorumlu tutamaz. Bu husus NATRO’nun inisiyatifindedir.
3.11.    NATRO, “NatroSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmeti için versiyon, arayüz, görünüm, plan konfigürasyonları ve plan özellikleri ile sınırlı kalmaksızın, hizmet ile ilgili her türlü değişiklikleri dilediği zaman yapma hakkına sahiptir. Eğer MÜŞTERİ tarafından satın alınmış hizmet üzerinde değişiklik söz konusu olacak ise, NATRO değişiklik ile ilgili MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. MÜŞTERİ bu hususu peşinen gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
3.11.    NATRO, “NatroSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmet dahilinde MÜŞTERİ’ye sunulan planlara, her plan özelinde modül kullanım sınırlamaları koymuştur. (Planlar özelindeki modül kullanım sınırlamaları SİTE üzerinden incelenebilir.) “NatroSite” Web Site Yapıcı hizmet düzenleme arayüzünde MÜŞTERİ, tüm modülleri ekleyip, bu modülleri düzenleme hakkına sahip olsa da, plan özelinde tanımlanmayan modülleri değişiklik ve düzenleme yapmış olsa dahi yayımlayamayacağını kabul eder.
3.12.    “NatroSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmeti ile oluşturulmuş web sitesinin başka bir hosting sağlayıcıya taşınması ya da transfer edilmesi, işbu sözleşmenin ihlali olarak kabul edilecektir.
3.13.    MÜŞTERİ’nin (3.12.) numaralı maddeye aykırı davranışı halinde NATRO’nun ayrıca bir bildirimde bulunmasına gerek kalmaksızın NATRO’ya; “NatroSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmeti ile oluşturulmuş web sitesi bakımından lisans bedeli ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.14.    Deneme Süresi ve Sonrasındaki Hizmetin Tanımı
3.14.1.    NATRO, bir MÜŞTERİ’nin sadece bir defa faydalanması şartı ile, her MÜŞTERİ’ye 30 gün süreli, ücretsiz, “NatroSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmeti kullanma/deneme hakkı sunar. NATRO, deneme süresi boyunca ya da sonrasında ödeme yapılmamış hizmetleri, hizmetlerin içeriklerini, eğer kaydedilmişse hizmet ile ücretsiz sunulan alan adını, yine hizmet ile sunulan ve ücretsiz olarak “natro.site” üzerinden açılan alt alan adını siler. Deneme süresi sonunda “NatroSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmeti için ödeme yapmayan MÜŞTERİ, kaydettiği ücretsiz alan adı ile ilgili herhangi bir hakkı yahut hak sahipliği olmadığını, deneme süresi bitimi ile NATRO’nun, bu alan adını silebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
3.14.2.    MÜŞTERİ, 30 gün sürecek deneme süresi öncesinde plan seçimi yaparken, ücretsiz sunulan alan adı hakkını kullanmaz ve hizmeti alt alan adı veya kendi sahip olduğu bir alan adı veya ücretsiz sunulmayan yeni bir alan adı kaydı ile kullanmaya başlarsa, ücretsiz alan adı hakkını kaybedeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.14.3.    NATRO, “NatroSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmeti ile ücretsiz olarak sağlanan alan adı uzantısını, dilediği zaman değiştirme ve iptal etme hakkını saklı tutar.
3.14.4.    NATRO, deneme süresi sonunda, MÜŞTERİ tarafından bedeli ödenerek satın alınmayan web sitelerini ve içeriklerini dilediği zaman silme hakkını saklı tutar.
3.14.5.    MÜŞTERİ deneme süresi sonunda, ilgili planın bedelini ödeyerek mevcutta deneme yaptığı plan ile veya daha üst bir plan ile hizmeti kullanmaya devam edebilir. Alt bir plana geçiş mümkün değildir. Alt plan ile devam etmek isteyen MÜŞTERİ, yeni bir plan satın almak durumunda olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, deneme süresi içerisinde yapmış olduğu değişikliklerin de NATRO tarafından saklanması söz konusu değildir.
3.14.6.    Deneme süresinin 15. Günü itibari ile, satın alım yapan MÜŞTERİ, ürünü halihazırda denediği gerekçesiyle mevcut durumda uygulanan iade politikasına tabi tutulmaz. MÜŞTERİnin ürünü satın almış olması durumunda deneme süresi henüz sona ermemiş olsa dahi bunu NATRO’ya karşı ileri süremez.
3.15.    MÜŞTERİ tarafından sağlanan içerikler dışında, “NatroSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmeti kullanılarak oluşturulmuş tüm web siteleri, web sitelerinin kopyaları ve bu web sitelerinin her türlü içeriği NATRO’ya aittir.
3.16.    Bu anlaşma dahilinde MÜŞTERİ, NATRO’nun ücretsiz deneme sürecini dilediği zaman, kendi takdirine bağlı olarak iptal edebileceğini ya da düzenleyebileceğini veya hizmet kapsamını değiştirebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.17.    NATRO, MÜŞTERİ’nin “NatroSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmetinin parçası olarak, NATRO’nun sözleşme yaptığı/yapabileceği ve hizmet kapsamında sunulan/sunulacak üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından geliştirilmiş, bu sağlayıcılara ait veya lisanslı olan görselleri ve/veya yazılımları kullanmasına izin verilebilir. NATRO, üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından geliştirilmiş, bu sağlayıcılara ait veya lisanslı olan görselleri ve/veya yazılımları değiştirme, düzenleme, iptal etme ya da MÜŞTERİ’nin kullanımına kapama hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, bahsi geçen görsel içerikleri ve yazılımları kullanarak, NATRO’nun üçüncü taraf sağlayıcılar ile olan sözleşmelerine tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.18.    MÜŞTERİ, “NatroSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmetini ve 3.16 maddesinde geçen Görselleri/Yazılımları lisanssız kullanmayacağını, değiştirmeyeceğini, bunları temel alarak türev eserler üretmeyeceğini, benzerini yapmaya çalışmayacağını, üzerlerinde tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, derlemesini açmayacağını, tersine kurulumunu gerçekleştirmeyeceğini, türev çalışmalarını oluşturmayacağını veya kaynak kodunu oluşturmayı denemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.19.    MÜŞTERİ, telif hakkı işareti [©], Creative Commons [(cc)] işaretleri ve ticari markalar [® veya ™] dahil olmak üzere NATRO hizmetlerinde ve/veya lisanslı içerikte yer alan veya bunlara ilişkin olan herhangi bir telif hakkı bildirimini, filigranını, kısıtlamasını ve işaretini kaldırmayacağını ya da değiştirmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.    MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.    MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği T.C. Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, NATRO’nun yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, NATRO işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. NATRO’nun bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ NATRO’dan sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin fesih sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, NATRO’nun, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
4.2.    MÜŞTERİ, NATRO MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda NATRO, sözleşmeyi feshetme, askıya alma, dondurma vb. her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve NATRO’nun sorumluluğuna gidemez.

4.3.    İÇERİK
4.3.1.    MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya MÜŞTERİ’lerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
4.3.2.    MÜŞTERİ’NİN kullandığı hosting sisteminde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, MÜŞTERİ tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, NATRO’yu her hâlükârda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple NATRO aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, NATRO’nun ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. MÜŞTERİ’nin hukuka aykırı eylemleri sebebi ile NATRO aleyhine hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde NATRO’nun davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. MÜŞTERİ hangi gerekçe ile olursa olsun içerik bakımından NATRO’nun sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3.3.    NATRO, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle MÜŞTERİ, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol edeceklerdir. Kendilerine ulaşan bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden dolayı meydana gelebilecek zararlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran MÜŞTERİ’ye aittir. NATRO, sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal, T.C. Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan veya doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.
4.3.4.    MÜŞTERİ ne suretle olursa olsun, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece NATRO’ya verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde NATRO’ya ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple MÜŞTERİ aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, NATRO’nun uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir.
4.3.5.    Taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. MÜŞTERİ’nin NATRO’dan hizmet satın alması, MÜŞTERİ’ye NATRO’nun Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile, know-how, ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, MÜŞTERİ’nin NATRO’nun açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, aksi belirtilen durumlar haricinde sistem ve bilgi güvenliklerinden kendisi sorumludur ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur.
 
4.3.6.    MÜŞTERİ’nin, hizmet kullanım şartlarının ihlalinden haberdar olunduğu takdirde NATRO’nun bilgi silme, yayını durdurma, askıya alma zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme gibi önlemler alma hakkı saklıdır. Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan MÜŞTERİ, NATRO’nun alacağı tedbirlere karşı hiçbir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.
4.3.7.    MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında olan hosting hizmeti üzerinde 5651 sayılı yasa gereğince yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 1 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da NATRO’ya bildireceğini aksi halde NATRO’nun uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahhüt eder. MÜŞTERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile NATRO’dan resmi makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talepte bulunulması halinde MÜŞTERİ’nin sistemde kayıtlı bilgilerinin ve log kayıtlarının paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususta muvafakati olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, NATRO’nun bu ve benzeri bilgilerin resmi makamlarca talep edilmesi yahut 5651 Sayılı Yasa Uyarınca NATRO’ya hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması halinde NATRO’nun erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması, askıya alınması, hizmetin ve hizmet sözleşmesinin iptali de dahi olmak üzere hukuka aykırılık teşkil eden eylem ve fiillerin durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, bu yönde talepler sebebi ile NATRO’nun aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz. MÜŞTERİ, NATRO’ya karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya MÜŞTERİ’nin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. ve 9. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmesi halinde hizmetler NATRO tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme NATRO tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda MÜŞTERİ uğradığı zararlarını NATRO’dan talep edemez veya rücu edemez.
4.3.8.    MÜŞTERİ, bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3.9.    NATRO tarafından muhafaza edilen farklı sunuculara ve sistemlere internet üzerinden gelecek saldırılara, bilgi hırsızlığına, hacklenmelere ve her türlü kötü kullanıma karşı MÜŞTERİ gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Site’yi ve 3. maddede tanımlanan hizmetleri, NATRO’nun diğer müşterilerini veya üçüncü kişileri engelleyen veya NATRO’nun ya da üçüncü kişilerin sistemlerine veya ağlarına zarar veren veriyi/verileri depolamak için kullanmayacaktır (herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, MÜŞTERİ, NATRO’yu veya üçüncü kişileri engellediğini veya zarar verdiğini bildiği veya bilmesi gereken süreç veya programları çalıştıramaz). MÜŞTERİ, paylaşımlı hosting hizmetleri kapsamında web sitesinin aşırı sistem yükü yaratması, aşırı CPU, RAM ve Disk kullanımı ve başkaca sistemi yormaya yönelik sebeplerden verebileceği tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını, diğer NATRO MÜŞTERİ’lerinin servislerini aksatacak duruma neden olmasından ötürü doğacak zararları karşılayacağını ve NATRO’nun bu nedenlerden servislerini durdurulabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
4.3.10.    MÜŞTERİ, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının NATRO tarafından askıya alınabileceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. NATRO dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.
MÜŞTERİ, NATRO’nun hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı NATRO’nun zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda NATRO ile mutabıktır.

4.3.11.    
a.    Paylaşılan web sunucularının hiçbirinde kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir:
i.    Topsite’lar
ii.    Hotlink'ler
iii.    USENET ve tüm IRC (Internet Relay Chat) script, bot benzerleri
iv.    Resim, Dosya Barındırma Script (Mirror Script) ve Yazılımları - (Photobucket, Tinypic benzeri, Rapidshare, vb...)
v.    Ücretli ya da ücretsiz olarak video, dosya, backup, doküman vb. dosya barındırma, arşiv oluşturma veya script kullanımı
vi.    Mail Bombing, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
vii.    Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları ile kötü niyetli trafik oluşturma
viii.    Proxy script’leri
ix.    MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
x.    AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
xi.    Spamdexing, Black Hat SEO sitelerinin yayınları
xii.    Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
xiii.    Web veri toplayıcıları ve index servisleri (Google Cash/AdSpy dahil)
xiv.    Anonim veya toplu SMS ağ geçitleri
xv.    Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
xvi.    Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
xvii.    Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
xviii.    Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
xix.    Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vb.) her tür yayını
xx.    Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak
xxi.    Counter-strike, half-life, battlefiled1942, vb. oyun script, içerik ve yayını
xxii.    Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
xxiii.    Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri
xxiv.    Sunucunun ya da ağın performansını etkileyecek herhangi bir kod yazılımı
xxv.    Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları
xxvi.    İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma
xxvii.    Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
xxviii.    Spoofing/Impersonation sızdırma ve taklit bildirim ya da mail gönderimi
xxix.    Dışarıdan erişilebilir ya da şifre korumalı proxy sunucuları veya anonim olarak kullanılan proxy servisleri
xxx.    Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı
xxxi.    Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri
xxxii.    Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik)
xxxiii.    Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları – ihlalleri
xxxiv.    Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri
xxxv.    Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler
xxxvi.    Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler
xxxvii.    Yasa dışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango))
xxxviii.    Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
xxxix.    Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
xl. Fatura Tahsilat siteleri

b.    Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyallere şunlar dahildir:
i.    IRCD (irc server’ları)
ii.    IRC script’leri/bot’ları
iii.    Korsan Yazılım/Warez
iv.    IP Tarayıcılar
v.    Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları
vi.    Mail Bomber’lar/spam script’leri
vii.    Escrow hesabı
viii.    Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
ix.    Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
x.    Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
xi.    Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
xii.    Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak
xiii.    Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
xiv.    Yatırım siteleri (E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM)
xv.    Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri
xvi.    Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik)
xvii.    Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları - ihlalleri
xviii.    Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri
xix.    Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler
xx.    Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler
xxi.    Yasa dışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango) )
xxii.    Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları
xxiii.    İzinsiz sistem veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma
xxiv.    Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı
xxv.    Fatura tahsilat siteleri
xxvi.    Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri
xxvii.    Sunucularda lisansız uygulama kullanımına izin verilmemektedir. Gerekli hallerde Çizgi Telekom lisans belgesini talep edebilir.

4.3.12.    Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde NATRO, anlaşmayı tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshetme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ’nin Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır. İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil NATRO hizmetleri sadece izin verilen MÜŞTERİ kullanımı içindir. NATRO sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. NATRO sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder. Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. NATRO dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.
4.3.13.    Talep eden her kim olursa olsun, NATRO’nun Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır. Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak, yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili NATRO Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suiistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. E-postanın alınmadığı, okunmadığı vb. iddiaların sunulması mümkün olmadığı gibi, e-posta adresinin güncel olarak korunmasına ilişkin sorumluluk da yalnız ve ancak MÜŞTERİ’ye aittir.

4.4.    Kaynak Kullanımı MÜŞTERİ;
4.4.1.    Mail gönderimlerinde "ek" olarak gönderilecek dosya boyutu maksimum 25 MB'dır.
4.4.2.    Kullanıcı saatte maksimum 100 mail gönderebilir. (Standart hosting paketlerinde geçerlidir. Bazı hosting paketlerinde limitler farklılık gösterebilir.)
4.4.3.    Gönderilen mailler herhangi bir anda 50'den fazla kullanıcıya gönderilemez.
4.4.4.    3 ay veya daha fazla süre ile erişim sağlanmayan (POP/IMAP, Webmail) mail hesapları durdurulur. Hesapların durdurulmasından sonraki 3. ayın sonunda ise hesap tamamen silinir.
4.4.5.    “NatroSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmetinde, bir web sitesine anlık olarak bağlantı NatroSite Small paketi için 50/saniye, NatroSite Medium paketi için 100/saniye, NatroSite Large paketi için 150/saniyedir.
4.4.6.    Ne türden olursa olsun dosya paylaşım/peer-to-peer faaliyetlerine katılamaz.

4.5.    Bant Genişliği Kullanımı
MÜŞTERİnin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği ve web sitesinin alabileceği ziyaret sayısı sınırlıdır. Bahsi geçen ziyaret, 1 aylık süre içerisinde “NatroSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmet planlarınızdaki web sitelerine gelen toplam sayfa görüntüleme sayısını ifade etmektedir. İlgili ziyaret limiti, paketler özelinde oluşturulmuş konfigürasyon dahilinde hesaplanmıştır. Ziyaret limitinin
aşılması halinde web siteleri erişime kapatılmaz, fakat bu sözleşme kapsamında MÜŞTERİ ziyaret limitini aşar ise, web sitelerinin erişiminde yavaşlama ve kesintiler yaşanabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Ziyaretçi limitlerine arama motorlarından gelen robot ziyaretçiler dahil değildir
4.6.    Depolama, Yedekleme ve Güvenlik
NATRO, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen MÜŞTERİ Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini
korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ aşağıda bildirilen ve sayılmayan gerekli önlemleri almakla sorumludur:

i.    NATRO sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak
ii.    Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak
NATRO paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve NATRO’nun MÜŞTERİ’ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır, bu durum MÜŞTERİ’nin bilgisi dahilindedir.
NATRO, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ her zaman klasik ve/veya geleneksel web site şeklinde Hizmetleri kullanacaktır. MÜŞTERİ, NATRO’nun inisiyatifinde, NATRO’nun Hizmetleri veya donanımının işlevselliğine veya çalışmasına zarar verecek şekilde hizmetleri kullanamaz. MÜŞTERİ’nin internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda NATRO kayıtları geçerli ve kesin delil olarak kabul edilecektir.

5.    ÜCRET VE ÖDEME

5.1.    MÜŞTERİ, NATRO Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır.
5.2.    NATRO hizmetleri OTOMATIK YENİLEME seçeneği sunmaktadır. Varsayılan ayar olarak otomatik yenileme seçeneği kullanılan Hizmetler için otomatik yenileme seçeneği iptal edilmediği sürece NATRO yenilenme süreleri geldiğinde Hizmetlerinizi otomatik olarak mevcut Hizmet süresi ile yenileyecek ve NATRO’nun o tarihte uygulamada olan fiyatları üzerinden sipariş üzerinde belirttiğiniz Ödeme Metodu ile ödemeyi tahsil edecektir.
Satın aldığınız ürünlerle otomatik yenileme hizmetimize kaydolmuş olursunuz. Bu hizmet sayesinde ürünleriniz süreleri dolmadan kısa süre önce kayıtlı ödeme yönteminiz kullanarak güncel fiyatlardan otomatik olarak yenilenir, sizin ayrıca bir işlem yapmanız gerekmemektedir. Dilediğiniz takdirde NATRO hesabınızdan otomatik yenileme özelliğini iptal etme hakkına sahipsiniz. Otomatik yenileme talebinizin iptaline ilişkin NATRO’nun gönderdiği yazılı teyit olmaksızın bu özelliğin kapatıldığı iddiasında bulunulması mümkün değildir.
5.3.    MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve NATRO’nun 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden üç (3) gün önce gerçekleştirilecektir.
5.4.    NATRO, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site’de belirtilmiş olunan NATRO’ya ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu NATRO   hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.
5.5.    “NatroSite” Web Sitesi Tasarlayıcı hizmet için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile on beş (15) iş günü içerisinde ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben doksan (90) gün içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. Bu durum MÜŞTERİ tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda Hizmet kapatılır. Ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi yahut anılan ödemeye ilişkin dekontun NATRO’ya ulaştırılmaması vb. hallerde MÜŞTERİ hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici yahut kalıcı olarak hizmetin sonlandırılması sebebi ile veri kayıpları da dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi zarar iddiası ile NATRO’nun sorumluluğuna gidemeyeceğini ödemelerin düzenli yapılması ve ödemenin yapıldığına ilişkin NATRO’ya yazılı bilgilendirme yapılmasının MÜŞTERİ’nin takibinde olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.
5.6.    NATRO’dan alınan hizmetin yenilenmesi sorasında ödenen ücretler iade edilmez.
5.7.    NATRO, enflasyondan, NATRO’nun tedarikçileriyle bağlantılı olarak malzeme maliyet fiyat artışından ve/veya herhangi bir yasa veya düzenlemeden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, 1 (bir) ay önceden bildirimde bulunarak fiyatlarını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ’nin fiyat değişikliğini 1 (bir) aylık bildirim süresi içinde değerlendirme hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ’nin fiyat değişikliğini kabul etmemesi halinde, fiyat değişikliği MÜŞTERİ lehine olmadığı müddetçe, MÜŞTERİ’nin Sözleşme’yi iptal etme hakkı saklıdır.

6.    SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ, AYKIRILIK ve FESHİ

6.1.    NATRO istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, NATRO Hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site’de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, NATRO’nun Site’de yer alan sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
6.2.    MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya tüm NATRO politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, NATRO, MÜŞTERİye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde durum karşı tarafa yazılı olarak ihtar edilir; söz konusu ihtarın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.
6.3.    MÜŞTERİ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, NATRO sözleşmeyi sonlandırabilir, hizmeti durdurabilir, askıya alabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
6.4.    MÜŞTERİ Sözleşmeyi alınan Hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile sonlandırabilir.

7.    UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

8.    MÜCBİR SEBEP

8.1.    Mücbir sebep, her halükarda bu hususlarla sınırlı olmaksızın; internet, veri, ağ, elektrik ve telekomünikasyon altyapısı ve tesislerindeki arızalar veya hatalar, yaygın siber saldırılar, siber suçlar, ağ saldırıları, (D)DoS saldırıları (Servis Dışı Bırakma Saldırıları), elektrik kesintileri, MÜŞTERİ’nin kullanımı için sağladığı ürün veya yazılımlardaki ayıplar, herhangi bir doğal afet, yıldırım veya yangın, iç karışıklıklar, hükümet önlemleri, seferberlik, savaş, terör saldırıları, ulaşımın engellenmesi, grev, lokavt, iş kesintileri, tedarikte durgunluk, bir veya daha fazla personelin hastalık nedeniyle devamsızlığı, salgın hastalıklar, pandemiler, ithalat ve ihracat engelleri anlamına gelecektir.
8.2.    Gecikme veya ifa etmemenin, bir mücbir sebep halinden kaynaklanması kaydıyla ve bu ölçüde, mücbir sebep halinden etkilenen taraf, işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünün ifasındaki gecikmeden veya işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü ifa etmemekten dolayı işbu Sözleşme’yi ihlal etmiş addedilmeyecektir ve diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep halinden etkilenen tarafın yükümlülüğünü ifa süresi, mücbir sebep hali ile orantılı olarak uzatılacaktır. Bu madde, muaccel ve ödenmemiş herhangi bir tutarı ödeme yükümlülüğüne uygulanmaz.
8.3.    Mücbir sebep halinin, başladığı tarihten itibaren bir (1) ayı aşan kesintisiz bir süre boyunca devam etmesi halinde, diğer taraf, mücbir sebep haline maruz kalan tarafa yapacağı yazılım bildirim ile işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir. Fesih bildiriminde, fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren yedi (7) günden az olmamak kaydıyla, Sözleşme’nin fesih tarihi belirtilecektir. Geçerli bir fesih bildirimi yapıldıktan sonra, işbu Sözleşme, bildirimde belirtilen fesih tarihinde sona erecektir.

9.    SORUMLULUK

MÜŞTERİ, aşağıdaki hükümleri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini kabul ve beyan eder:
a)    İşbu Sözleşme kapsamında NATRO’nun MÜŞTERİ’ye karşı sorumluluğu, MÜŞTERİ tarafından fiilen ödenen 12 aylık hizmet bedelini aşmayacaktır.
b)    NATRO’dan kaynaklanan doğrudan ve öngörülebilir kayıp ve zararlardan dolayı NATRO, MÜŞTERİ’ye karşı sorumlu olacaktır. NATRO, bu Sözleşme koşullarına uymazsa, işbu Sözleşme’yi ihlal etmesinin veya makul özen ve beceriyi kullanmamasının doğrudan ve öngörülebilir bir sonucu olarak MÜŞTERİ’nin maruz kaldığı kayıp veya zarardan sorumludur, ancak doğrudan ve öngörülebilir olmayan hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu değildir. Meydana gelen zararın bir dizi ilgili olayı içerdiği durumlarda, bunlar bu hükümler tahtında tek bir olay olarak değerlendirilecektir. 
c)    NATRO, MÜŞTERİ’ye karşı sorumluluğunu, hukuka aykırı olacak şekilde sınırlamamaktadır. Bu kapsamda, (i) NATRO’nun veya çalışanlarının, temsilcilerinin veya alt yüklenicilerinin kusurundan kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmadan veya (ii) dolandırıcılık veya hileli yanlış beyanlardan doğan sorumluluğu sınırlandırılmamaktadır.
d)    NATRO, MÜŞTERİ’nin maruz kalabileceği ticari kayıplardan sorumlu değildir. MÜŞTERİ’nin ürünleri herhangi bir ticari veya mesleki amaçla veya yeniden satış amacıyla kullanması halinde, herhangi bir kar kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya fırsat kaybı ile ilgili olarak NATRO’nun MÜŞTERİ’ye karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.
e)    NATRO’nun kontrolünde olup olmamasından bağımsız olarak, MÜŞTERİ’nin sistemi yeterli şekilde koruyamamasından kaynaklanan, herhangi bir virüs, Truva atı (Trojan horse) veya hizmetleri ya da sistemleri etkileyen başka bir devre dışı bırakma cihazı nedeniyle Müşteri’nin uğrayabileceğiniz doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarar ya da kayıptan NATRO sorumlu olmayacaktır.
f)    İşbu Sözleşme’nin tarafları olarak MÜŞTERİ ve NATRO, Sözleşme hükümlerini sanki Sözleşme’nin bir tarafıymış gibi uygulama hakkına sahip olabilecek üçüncü tarafların haklarını açıkça işbu Sözleşme kapsamı dışında tuttuğunu kabul ve beyan ederler.

10.    SON HÜKÜM

İş bu sözleşme bununla birlikte 9 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. NATRO gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir (Ücretlere ilişkin 5. madde hükmü saklıdır). MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini ve NATRO’ya ait internet sitesinde yayınlandığı tarih itibari ile geçerli olacağını peşinen gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt eder.
Son Revizyon Tarihi: 07.05.2024
Destek Gerekirse 7/24 Buradayız
Dilediğiniz kanaldan, ihtiyaç duyduğunuz her an bize ulaşın
Çerezler Hakkında Bilgilendirme Alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Natro’yu kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.