Gücünüzü x5 Katlayın
En Önemli 5 Özelliği 5 Kat Büyütün!
Süper Fiyat
+0 ,39
Sınırsız Pro SSD
Platform Tercihiniz?
Lütfen Web Sitenizi Barındırmak İstediğiniz Platformu Seçin*
*Bu seçimi dilediğiniz zaman tekrar değiştirebilirsiniz.
Linux
Windows

TR UZANTILI DOMAIN TESCİL ÖN SİPARİŞ SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR

İşbu sözleşme şartları (“Sözleşme”), Gülbahar Mah, Elif Sok. No:4 Kat: 1 Şişli-İstanbul Türkiye adresinde mukim ve bu adreste ar-ge, ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve online destek hizmet faaliyetlerini yürüten, Zincirlikuyu Vergi Dairesi’nde 2580894962 vergi numarası ile kayıtlı bulunan Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan Sonra NATRO olarak anılacaktır.) ile NATRO ürün ve hizmetlerini satın almak sureti ile NATRO üzerinde bir hesap açtıran ve müşteri olarak hizmet alan 3. kişiler (Bundan sonra Müşteri olarak alınacaktır.) arasında kabul edilmiştir.

2.    KONUSU
Güncel düzenleme neticesinde TRABİS tarafından gerçekleştirilmeye başlanacak belgesiz TR uzantılı domain tescilleri bakımından bu işlemlerin başlamasından önce Müşteri’nin seçeceği domain bakımından ön sipariş hizmetine ilişkindir. İşbu hizmet detayı aşağıda yer almak ile birlikte Natro tarafından TRABİS nezdinde domain tescillerinin başlaması anında Müşteri tarafından belirlenen domain için öncelikli olarak başvuru yapılmasını içermektedir. İşbu Sözleşmenin konusu olan domainler
.com.tr, .net.tr, org.tr’dir.

3.    TARAFLARIN KABUL VE TAAHHÜTLERİ
Müşteri, işbu sözleşmenin imza tarihinde belgesiz olarak TR uzantılı domain kaydının mevzuat uyarınca TRABİS tarafından yapılacağını ancak imza tarihi itibari henüz bu imkanın bulunmadığını, işbu Sözleşme kapsamında Natro’nun yalnızca Müşteri’nin tescil talebini erken olarak kaydettiğini, buna ilişkin olarak başvurunun TRABİS tarafından düzenlenen sistemin aktif olarak kullanılacağı tarihte gerçekleştirileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, işbu sözleşme kapsamında Natro tarafından kendisine hiçbir suretle tescil ve kayıt garantisi verilmediğin, Sözleşme kapsamında Natro’nun tek yükümlülüğünün TRABİS nezdinde tescillerin başladığı tarih itibari ile domain tescil başvurusunun öncelikli olarak yapılması olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Natro’nun sözleşme kapsamında yükümlülüğü TRABİS nezdinde başvurunun yapılması ile sona erecektir. Müşteri, işbu Sözleşme ile Natro’nun hiçbir suretle tescil işleminin sonuçlanmasını taahhüt etmediğini, yalnızca başvurunun gerçekleştirilmesine ilişkin taahhütte bulunduğunu peşinen kabul ve beyan eder.

Müşteri, TR uzantılı domain tesciline ilişkin TRABİS tarafından konulan şekil şartları ve kurallardan haberdar olduğu peşinen kabul ve taahhüt eder. TRABİS, düzenlemesine göre tescil başvurusundan sonra domain sahip bilgilerinin değiştirilemeyeceğini, bu nedenle bu aşamada sahip isim, soyisim, ünvan, kimlik numarası, vergi numarası, adres vb. bilgilerin doğru olduğunu, Müşteri kendisi tarafından verilen bu bilgilerde hata olması halinde tek ve kati sorumlunun kendisi olduğunu, buna ilişkin Natro’nun bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Seçilen domainde olabilecek harf hatalarından Müşteri sorumludur. Başvurusu yapılan domain yazılışı mevzuat uyarınca değiştirilemez. Müşteri tarafından yapılan hata nedeniyle Natro’ya sorumluluk yükletilmesi mümkün değildir.

Müşteri, seçtiği ve tescilini talep ettiği domainin Türk Ceza Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmediğini, bu sebeple idari yahut adli olarak ortaya çıkacak sonuçlardan sorumlu olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, TR uzantılı alan adlarının mevzuat kapsamında sağladığı hak ve yükümlülüklerin tamamından haberdar olduğunu, bu hak ve yükümlülükleri bilerek ve kabul ederek işbu başvuruyu yaptığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşme kapsamında Müşteri tarafından yapılacak ödeme Natro tarafından yapılacak ön sipariş hizmet bedelini ve başvurunun TRABİS tarafından tescil edilmesi halinde 1 yıllık tescil bedelini içermektedir.

Natro tarafından yapılacak başvuru neticesinde TRABİS tarafından kesin ve nihai olarak başvurunun reddedilmesi halinde Natro tarafından işbu sözleşme kapsamında Müşteri’den alınan bedel aynen iade edilecektir.

Müşteri tarafından yapılan ön sipariş kapsamında Natro tarafından yapılan tescil başvurusunun TRABİS tarafından kabul edilmesi ve nihai olarak tescil verilmesi halinde Natro tarafından – domain yenileme tarihlerinde doğacak yenileme bedelleri hariç – işbu Sözleşmenin kurulması sırasında alınan hizmet bedeli dışında bir ücret ve bedel talep edilmeyecektir.

Müşteri, TRABİS ve sair konulara ilişkin mevzuat uyarınca belgesiz olarak tescil alınacağından ve TRABİS tarafından mevzuatta gösterilen şartlar kapsamında domain kaydının iptal edilebileceğinden haberdar olduğunu ve TRABİS tarafından bu yönde verilen bir karar bakımından Natro’dan herhangi bir talep hakkı olmayacağınız bildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.    ÜCRET
İşbu Sözleşmenin imzası tarihinde Müşteri tarafından Natro’ya ön sipariş hizmet bedeli ve 1 yıllık domain tescil ücreti için 5,99 USD ödenecektir.

Natro tarafından taahhüt edildiği üzere TRABİS’in devreye girmesi ile başvuru işlemi neticesinde domain bakımından tescil kararı verilmemesi halinde Natro hizmet bedelini aynen iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.    SÜRESİ
İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek olup TRABİS nezdinde tescil işlemlerinin başlaması ve Natro tarafından başvuru işleminin yapılması ile sora erecektir.

Müşteri sözleşmenin imza tarihinden itibaren on dört gün içerisinde cayma hakkını kullanabilecektir. Müşteri bu süre içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşteri cayma hakkını müşteri panelinde yer alan başvuru ekranı üzerinden kullanabilecektir. Sözleşmenin onaylandığı tarihten itibaren ondört (14) günlük sürenin geçmesinin ardından cayma hakkının kullanılması mümkün değildir. Müşteri tarafından cayma hakkının kullanılacağının süresinde ve müşteri paneli üzerinden bildirilmesi halinde, Natro tarafından 2-5 gün içerisinde alınan hizmet bedeli Müşteri'ye iade edilecektir.

5.    UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM POLİTİKASI
Müşteri, alan adı uyuşmazlıkları ve çözümü bakımından Natro’nun da bağlı olduğu mevzuatta yer alan ilkeler ile bağlı olduğunu kabul etmektedir.

MÜŞTERİ, “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” üzerinde zaman zaman değişiklikler yapabileceğini, güncellemeleri içerir güncel versiyonun yukarıda yer alan adreste yayınlanması ile değişikliklerin yürürlüğe girdiğini peşinen kabul ve beyan eder. Müşteri “Uyuşmazlık Çözüm Politikasındaki” değişikliklerden haberdar olabilmek için Natro'nun web sitesini ve ilgili kurumlar tarafından yapılanlar da dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri takip etmeyi kabul etmektedir.

6.    SORUMLULUK 
Müşteri, aşağıdaki hükümleri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini kabul ve beyan eder:
a)    İşbu Sözleşme kapsamında NATRO’nun Müşteri’ye karşı sorumluluğu, Müşteri tarafından fiilen ödenen ücreti aşmayacaktır.
b)    NATRO’dan kaynaklanan doğrudan ve öngörülebilir kayıp ve zararlardan dolayı NATRO, Müşteri’ye karşı sorumlu olacaktır. NATRO, bu Sözleşme koşullarına uymazsa, işbu Sözleşme’yi ihlal etmesinin veya makul özen ve beceriyi kullanmamasının doğrudan ve öngörülebilir bir sonucu olarak Müşteri’nin maruz kaldığı kayıp veya zarardan sorumludur, ancak doğrudan ve öngörülebilir olmayan hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu değildir. Meydana gelen zararın bir dizi ilgili olayı içerdiği durumlarda, bunlar bu hükümler tahtında tek bir olay olarak değerlendirilecektir. 
c)    NATRO, Müşteri’ye karşı sorumluluğunu, hukuka aykırı olacak şekilde sınırlamamaktadır. Bu kapsamda, (i) NATRO’nun veya çalışanlarının, temsilcilerinin veya alt yüklenicilerinin kusurundan kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmadan veya (ii) dolandırıcılık veya hileli yanlış beyanlardan doğan sorumluluğu sınırlandırılmamaktadır.
d)    NATRO, Müşteri’nin maruz kalabileceği ticari kayıplardan sorumlu değildir. Herhangi bir kâr kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya fırsat kaybı ile ilgili olarak NATRO’nun Müşteri’ye karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.
e)    NATRO’nun kontrolünde olup olmamasından bağımsız olarak, Müşteri’nin sistemi yeterli şekilde koruyamamasından kaynaklanan, herhangi bir virüs, Truva atı (Trojan horse) veya hizmetleri ya da sistemleri etkileyen başka bir devre dışı bırakma cihazı nedeniyle Müşteri’nin uğrayabileceğiniz doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarar ya da kayıptan NATRO sorumlu olmayacaktır.
f)    İşbu Sözleşme’nin tarafları olarak Müşteri ve NATRO, Sözleşme hükümlerini sanki Sözleşme’nin bir tarafıymış gibi uygulama hakkına sahip olabilecek üçüncü tarafların haklarını açıkça işbu Sözleşme kapsamı dışında tuttuğunu kabul ve beyan ederler.

7.    KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM VE DAVRANIŞ KURALLARI
Aşağıdaki haller veya MÜŞTERİ’nin ve/veya MÜŞTERİ’nin ağ ve/veya hizmet kullanıcılarının bu tür kullanımlarına ilişkin doğan makul şüphe, işbu Sözleşme kapsamında kabul edilemez/yetkisiz kullanım sayılacaktır. Yetkisiz kullanım, NATRO’nun kabul edilebilir kullanım politikasının (acceptable use policy) dahil olmak üzere sitesinde yer alan kurumsal politika ve sözleşmelerin ve işbu Sözleşme’nin esaslı ihlali olarak kabul edilir. Bu halde, NATRO, yapacağı yazılı bildirimle, derhal etkili olmak üzere ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın işbu Sözleşme’yi feshetme ve/veya MÜŞTERİ’ye sağlanan Hizmetleri askıya alma hakkına sahip olacaktır. MÜŞTERİ, hizmetleri, aşağıda belirtilen veriyi/verileri depolamak veya yaymak için kullanmamayı kabul eder:

a)    kötü amaçlı içerik barındıran veya bunlara atıfta bulunan (virüsler, kötü amaçlı yazılımlar veya diğer zararlı yazılımlar gibi);
b)    üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden (fikri mülkiyet hakları gibi) veya küçük düşürücü, zararlı, tehdit edici, taciz edici, ayrımcılığa sebebiyet veren, nefret dolu veya başka şekilde sakıncalı olan;
c)    suç veya hileli davranış teşkil veya teşvik eden veya bunları kolaylaştıran;
d)    fikri mülkiyet haklarını ihlal eden materyal barındıran bağlantılar, veri aktarımını kontrol eden dosyalar (torrent) veya referanslar (veya bunların depolarını) içeren;
e)    suç teşkil eden herhangi bir pornografik materyal içeren veya başkalarının bu tür materyalleri bulmasına yardımcı olduğu veya kolaylaştırdığı anlaşılan;
f)    üçüncü kişilerin kişisel verilerinin rıza veya başka bir dayanak olmaksızın işlenmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerin gizliliğini ihlal eden;
g)    istenmeyen, yetkisiz veya yasa dışı reklam, promosyon malzemeleri, spam ve önemsiz (junk) posta içeren; veya
h)    NATRO’nun diğer müşterilerini veya üçüncü kişileri engelleyen veya NATRO’nun ya da üçüncü kişilerin sistemlerine veya ağlarına zarar veren (herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, MÜŞTERİ, NATRO’yu veya üçüncü kişileri engellediğini veya zarar verdiğini bildiği veya bilmesi gereken süreç veya programları çalıştıramaz).

8.    MÜCBİR SEBEP
Mücbir sebep, her hâlükârda bu hususlarla sınırlı olmaksızın; internet, veri, ağ, elektrik ve telekomünikasyon altyapısı ve tesislerindeki arızalar veya hatalar, yaygın siber saldırılar, siber suçlar, ağ saldırıları, (D)DoS saldırıları (Servis Dışı Bırakma Saldırıları), elektrik kesintileri, MÜŞTERİ’nin kullanımı için sağlanan ürün veya yazılımlardaki ayıplar, herhangi bir doğal afet, yıldırım veya yangın, iç karışıklıklar, hükümet önlemleri, seferberlik, savaş, terör saldırıları, ulaşımın engellenmesi, grev, lokavt, iş kesintileri, tedarikte durgunluk, bir veya daha fazla personelin hastalık nedeniyle devamsızlığı, salgın hastalıklar, pandemiler, ithalat ve ihracat engelleri anlamına gelecektir.

Gecikme veya ifa etmemenin, bir mücbir sebep halinden kaynaklanması kaydıyla ve bu ölçüde, mücbir sebep halinden etkilenen taraf, işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünün ifasındaki gecikmeden veya işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü ifa etmemekten dolayı işbu Sözleşme’yi ihlal etmiş addedilmeyecektir ve diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep halinden etkilenen tarafın yükümlülüğünü ifa süresi, mücbir sebep hali ile orantılı olarak uzatılacaktır. Bu madde, muaccel ve ödenmemiş herhangi bir tutarı ödeme yükümlülüğüne uygulanmaz.

Mücbir sebep halinin, başladığı tarihten itibaren bir (1) ayı aşan kesintisiz bir süre boyunca devam etmesi halinde, diğer taraf, mücbir sebep haline maruz kalan tarafa yapacağı yazılım bildirim ile işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir. Fesih bildiriminde, fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren yedi (7) günden az olmamak kaydıyla, Sözleşme’nin fesih tarihi belirtilecektir. Geçerli bir fesih bildirimi yapıldıktan sonra, işbu Sözleşme, bildirimde belirtilen fesih tarihinde sona erecektir.Son Revizyon Tarihi: 07.05.2024
Destek Gerekirse 7/24 Buradayız
Dilediğiniz kanaldan, ihtiyaç duyduğunuz her an bize ulaşın
Çerezler Hakkında Bilgilendirme Alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Natro’yu kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.