Gücünüzü x5 Katlayın
En Önemli 5 Özelliği 5 Kat Büyütün!
Süper Fiyat
+0 ,39
Sınırsız Pro SSD
Platform Tercihiniz?
Lütfen Web Sitenizi Barındırmak İstediğiniz Platformu Seçin*
*Bu seçimi dilediğiniz zaman tekrar değiştirebilirsiniz.
Linux
Windows
Ücretsiz Ön Araştırma
Ücretsiz Marka Araştırma Talebi

Markanızın tescil edilmeye uygunluğunu 1 iş günü içerisinde araştırıyoruz.

Marka Adı

Lütfen marka tescili sorgulama işlemi yapmak istediğiniz marka adını yazın.

Marka Tescil Sınıfları

Marka Sınıfı Açıklamaları
Lütfen tescil etmek istediğiniz marka tescil sınıf(lar)ını seçin

Seçtiğiniz sınıf adedine göre, markanıza ait Kurum harcı ve hizmet bedeli.

Kurum Harcı
Hizmet Bedeli
Toplam

Marka Tescil Sorgulama, Başvuru ve Takip Süreci
Marka Tescil

Online marka tescil sorgulama ile yalnızca 3 adımda kolay marka başvurusu

Ücretsiz Marka Araştırma

1 iş gününde ön başvuru sonucu, e-posta ve sms ile bilgilendirme

Marka Süreçlerini Biz Takip Ediyoruz

Online başvuru yönetimi, belge yükleme, belge indirme ve durum bilgisi

Markanız İçin Ek Hizmetler Satın Alın
Markanıza Ait Ek İşlemleri Tek Adımda ve Online Olarak Gerçekleştirin!
Neden

Marka Tescili

Yaptırmalıyım?

Marka tescili işletmelerin ürün ve hizmetlerini, kişilerin kimliklerini koruyan bir sistemdir. Marka tescili yapılarak ilgili marka veya kimliğin yasal olarak koruma altına alınması anlamına gelir.

Bu da tescilli bir markanın, hak sahibi olmayan bir kurum veya kişi tarafından kullanılması halinde, gerçek marka hakkı sahibi tarafından itiraz edilerek veya dava açılarak izinsiz kullanım ve haksız kazanç elde edilmemesi sağlanabilir.

Sözcükler, sayılar, harfler, şekiller, ürünün şekli veya ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilir.

Marka Tescilinin Avantajları Nelerdir?

Marka tescil, bir kuruluşa veya kişiye ait olan markanın tescil sırasında belirtilen logo/şeklin aynısı veya benzerinin, haksız kullanımı ve kazanç elde edilmesini yasal olarak engelleme hakkına sahip olmanızı sağlar.

Günümüzde com.tr alan adı kaydı yapabilmek için ticari bir işletme veya marka tescili olma şartı aranır.

Ticari işletme olmadan, com.tr alan adı kaydı yapmak, sadece marka tescil başvurusu yaparak mümkün olur ve alan adı kaydı yapabilmek için, marka tescil ön başvuru belgenizi iletmeniz yeterlidir.

Bu belgenin çıkma süresi, başvurudan itibaren ortalama 1(bir) iş günüdür.

Marka Tescili Avantajları
Marka tescil başvurusu yapmanın sağladığı avantajlar
Marka Koruması

Marka koruması, ürün ve hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka tescil işlemi yaptığınız markanız, 6769 nolu Sinai mülkiyet kanunu kapsamında her türlü taklit, izinsiz kullanım ve iltibas tehlikesine karşı yasal olarak koruma altına alınmış olur.

.COM.TR Domain Kaydı

Marka tescil başvurunuzun hemen ardından, ön başvuru belgesi ile .com.tr alan adı kaydı yapabilirsiniz. Böylece markanızın alan adı ile internet üzerinde de faaliyet göstereblirsiniz.

Marka Tescil Belgesi

Marka tescil işlemi sonucunda, markanıza özel marka tescil belgesi düzenlenir. Markanızın ismi ve şeklinin yer aldığı marka tescil belgesi ile 10 yıl boyunca koruma altında olursunuz.

Yasal Hak Sahipliği

Tescilli bir markanın başkası tarafından izinsiz kullanıması halinde, markanın gerçek hak sahibinin itiraz etme veya dava açarak yasal işlem uygulatma hakkı bulunmaktadır.

Marka Tescil Ücreti Ödemesi ile 10 Yıl Koruma

Başvuru esnasında yapacağınız marka tescil ücreti ödemesi ile markanız, seçtiğiniz ve tescil edilmeye uygun mark tescil sınıfları üzerinde 10 yıl boyunca koruma altına alınır. Bu süreçte farklı bir ödeme yapmanız gerekmez.

Benzer ürünleri ve hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan yada belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET, marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli veya Ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir.

Marka koruması, ürün ve hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka tescilinin amacı, özel yasa ile getirilen korumadan yararlanmak anlamındadır. Başkası tarafından kullanılan tescilsiz bir markanın, hak sahibi olmayan bir kişi tarafından tescil için başvuru yapılması veya tescil ettirilmesi hallerinde, gerçek marka hakkı sahibinin itiraz etme veya dava açarak tescili iptal ettirme yetkisi vardır.

Herhangi bir ürün için kullanılmak üzere bir marka seçimi sırasında dikkat edilecek en önemli konu, seçilen işaretin diğer markalardan farklı olmasıdır. Marka tescilleri sırasında en önemli konu ise, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir.

Marka tescilleri ile sağlanan koruma, tescil edilecek marka ve markanın kullanılacağı mallar ile sınırlı olduğu için, mal (ürün, eşya) listesi hazırlanırken, gerçek iş konusuna uygun olarak hazırlanmalıdır.

Markanın tescil tarihinden itibaren, beş yıl içinde mal listesinde yazılı mallarda kullanılması zorunlu olduğu ve markanın kullanılmadığı mal için, istek üzerine mahkemece iptal edilebileceği de değerlendirilmelidir.
Markalar çeşitli yönlerden aşağıdaki gruplara ayrılır:

a) Ticaret markaları
Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır.

b) Hizmet markaları
Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Bankaların, hastanelerin, reklamcılık sektörü, televizyon ve radyo yayıncılarının, otellerin, restaurantların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır.

c) Garanti markaları
Marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti Markalarına en iyi örnek; Uluslararası Yün Birliği'ne ait "WOOLMARK" markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000 ve CE işareti de garanti markalarına örnek gösterilebilir.

d) Ortak Markalar
Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Markanın ayırt etme, mal veya hizmetin menşeini gösterme, garanti etme, reklam, mutlak hak, koruma gibi ekonomik ve hukuki fonksiyonları bulunmaktadır.
Hizmet Türü Ücret($)
Birleşme İşlem Ücreti 930,00 ₺
Bülten Yayınına İtiraz Ücreti 250,00 ₺
Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti 905,00 ₺
Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti 2.505,00 ₺
Kurum Kararlarına İtiraz Ücreti 580,00 ₺
Marka Ek Sınıf Başvuru Ücreti 380,00 ₺
Marka Kısmi Yenileme Ücreti 1.280,00 ₺
Marka Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti 1.330,00 ₺
Marka Rehin İşlemi Kayıt Ücreti 905,00 ₺
Marka Sonradan Eklenen Ek Sınıf 380,00 ₺
Marka Tanınmışlık Talebi İnceleme Ücreti 7.520,00 ₺
Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti 1.020,00 ₺
Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 390,00 ₺
Marka Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti 600,00 ₺
Marka Yenileme Ücreti 1.280,00 ₺
Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 905,00 ₺
Tasarım Tescil Başvuru Ücreti 270,00 ₺
Tasarım Tescil Ek Başvuru Ücreti 120,00 ₺
Tasarım Tescil Yayım Ücreti 60,00 ₺
Yeni Marka Başvuru Ücreti 380,00 ₺

Talepler Gerçekleşme Süresi
Marka Yenilemesi 15 Gün
Başvuru İşlemden kaldırma 5 Gün
Tescil Belgesi Düzenleme 1 Ay
Devir 15 Gün
Lisans kayıt, yenileme 15 Gün
Rehin İşlemi Kayıt 15 Gün
Unvan değişikliği 15 Gün
Adres değişikliği 15 Gün
Nevi değişikliği 5 Gün
Menşe Memleket belgesi 15 Gün
Marka sureti ve Sicil sureti 5 Gün
Terkin İptal 5 Gün
Yayına İtiraz 5 Gün
Karara İtiraz 3 Ay
Birleşme 15 Gün
Ön yazı Aynı Gün
Alındı saatlı yazısı (Ön yazı) 3 Gün
Erken İnceleme Hemen
Marka tescil işlemi için gerekli belgeler altta sıralanmıştır;
• Başvuru bilgileri (Sipariş sırasında belirteceğiniz Şahıs veya Firma’ya ait bilgiler)
• Marka Logo örneği (tercihen; siyah/beyaz veya renkli logo)
• Vekaletname (imza + kaşelenmiş olarak noter onaysız)
• Türk Patent Enstitüsüne yapılmış harç ödemesinin orijinal dekontu
Marka Tescil, benzer ürünleri ve hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan yada belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan ayırt edici işaret olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli veya Ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir.
Markanızın tescile uygun olup olmadığının araştırılması için “Ücretsiz Ön Araştırma” talep formunu doldurarak marka uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Markanızın uygun olduğunu daha önce kontrol ettiyseniz, üst kısımda yer alan alana marka adınızı yazdıktan sonra hangi sınıflarda tescil işlemi yapmak istediğinizi seçerek siparişinizi tamamlayabilirsiniz. Başvuru sonrası, marka tescili için sizden talep edilen evrakları doğru bir biçimde hazırlayarak eksiksiz bir şekilde iletmenizin ardından, sizin adınıza Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak marka tescil süreci başlatılır.
Markanızın tescile uygun olup olmadığını öğrenmek için Kurum Sorgulama Sayfası üzerinden sorgulama işlemi yaparak bilgi alabilirsiniz.
Markanızı sektörünüze, amacınıza veya iş alanınıza göre hangi sınıflarda tescil edilebileceğinizi öğrenmek için, üst kısımda yer alan “Marka Sınıfınızı Bulun” butonuna tıklayarak anahtar kelime yazmanız yeterlidir. İlgili anahtar kelime ile ilgili hangi sınıfları tercih etmeniz ve seçmeniz gerektiği bilgisini açıklamaları ile birlikte görüntüleyebilirsiniz.
Markalar, 4 farklı gruba ayrılmaktadır; Ticaret Markaları, Hizmet Markaları, Garanti Markaları, Ortak Markalar
Marka tescil başvurularında, başvuru sahibi tüzel kişi ise; Faaliyet belgesi, Vergi levhası, Marka örneği (logo ya da işaret gibi) ve Başvuru ücretinin ödendiğini gösteren belge iletilmesi gereklidir. Başvuru sahibi gerçek kişi ise; T.C kimlik numarası, Varsa Vekaletname, Marka örneği (logo ya da işaret gibi) ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren belge iletilmesi gerekmektedir.
Marka tescil başvurunuz alındıktan sonara öncelikle Türk Patent Enstitüsü tarafından şekil incelemesi yapılır. Şekil incelemesi sonunda herhangi bir eksiklik tespit edilmeyen marka başvuruları hakkında ilgili Sınai Mülkiyet Uzmanı tarafından benzerlik araştırması yapılmaktadır. Bu araştırma kurumun dosya yoğunluğuna bağlı olarak 1 hafta ile 4 ay arasında sürebilmektedir. Benzerlik araştırması sonucunda ayırt edici niteliğe sahip olan ve diğer markalar ile benzerlik görülmeyen marka başvuruları için yayın kararı alınır.
Marka tescili, sahibine ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler dahilinde marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme ve başka kişilere marka kullanım izni verme hakkı sağlar.
Marka tescil işlemleri ortalama 10 ay içerisinde tamamlanmaktadır.
Kurum tarafından tescil edilen markalar, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile koruma altına alınmaktadır. Bu süreyi 10’ar yıllık periyodlar halinde sınırsız süreli uzatmak mümkündür.
Marka tescil başvurunuz sonrası sürecin tamamlanmasını beklemeden, ön başvuru belgeniz ile birlikte web sitemiz üzerinden hemen .com.tr uzantılı alan adı kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Yapılacak alan adı kayıt başvuruları, Marka Tescil bedelinden hariç olarak güncel .com.tr kayıt ücreti üzerinden fiyatlandırılır.
Yalnızca 299 TL servis bedeli ve başvuru yaptığınız sınıf sayısı kadar ek sınıf ücretini ödeyerek marka tescil işlemi yapabilirsiniz.
Marka, patent ve endüstriyel tasarım tescillerinde Türkiye’de sağlanan bir korumanın aynı şekilde yurtdışında da geçerliliği mevcut olmamaktadır. Yurt dışı marka tescili (Uluslararası marka tescili) için Madrid protokolüne göre başvuru yapılır.
Tescil işlemi tamamlanmış markalar, üçüncü kişilere marka devir sözleşmesi ile devredilebilmektedir. Bu işlem sırasında noter onayı yapılmaktadır ve ilgili sözleşme yazılı olarak gerçekleştirilmektedir.
Marka tescili sonrası adresinizin değişmesi halinde bunun TPE tarafına bildirilmesi ve düzenleme yapılması gerekmektedir. Adres değişikliğinin bildirilmemesi, marka sahibine hak kayıplarına yol açabilmektedir.
Patent tescili; bir fikir veya buluş için yapılmaktadır. Marka tescili ise, mal ve hizmetlerde kullanılan bir isim ve işaretin tescil edilerek korunması anlamına gelmektedir.
Türk Patent Enstitüsü, kısa adı ile TPE patent, marka gibi kanunlar ile koruma altına alınmış olan Sinai mülkiyet haklarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve korunması ile ilgili işlemleri yapmakla sorumludur. Bunun yanı sıra, lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt eder, buluş ve icatların kullanımlarını takip eder, arabuluculuk faaliyetlerinde bulunarak mahkemelerde bilirkişi görevi üstlenir.
Marka başvuru işlemlerinizi Natro üzerinden gerçekleştirmeniz halinde edevlet şifresine ihtiyaç durulmamaktadır. Marka uzmanlarımız, sizden alacakları vekalet ile tüm işlemlerinizi adınıza gerçekleştirecektir.
Marka başvuru işleminin ardından, Türk Patent Ünstitüsü tarafından marka ve şekil inceleme süreci başlatılır. Buradaki amaç, başvuru yapılan marka ve şeklin benzersiz olduğunun belirlenmesidir.
Marka başvuru işleminin ardından, Türk Patent Ünstitüsü tarafından şekil inceleme süreci başlatılır. Buradaki amaç, başvuru yapılan şeklin benzersiz olduğunun belirlenmesidir.
Marka tescil başvurusunun tamamlanması, ortalama 7 ila 10 ay arasında sürmektedir. Türk Patent Enstitüsü uzmanı tarafından yapılan inceleme aşamalarından sonra başvurunun olumlu bulunması halinde üç ay süre ile Resmi Marka Bültenin 'de yayınlanır.
Yayınlanan bülten sonrası, markanız ile benzer olarak yayınlanmasına karar verilmiş olan marka için yayınlanan resmi bülten tarihinden itibaren 2 ay içerisinde itiraz işlemi yapılabilmektedir. Bülten yayınına itiraz işlemlerinizi Natro marka uzmanları aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Çerezler Hakkında Bilgilendirme Alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Natro’yu kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.