Gücünüzü x5 Katlayın
En Önemli 5 Özelliği 5 Kat Büyütün!
Süper Fiyat
+0 ,39
Sınırsız Pro SSD
Platform Tercihiniz?
Lütfen Web Sitenizi Barındırmak İstediğiniz Platformu Seçin*
*Bu seçimi dilediğiniz zaman tekrar değiştirebilirsiniz.
Linux
Windows

1. TARAFLAR


İş bu sözleşme, ulusal ve uluslar arası satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe ve faturalandırma Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. (Gülbahar Mah. Elif Sok. No:4 Kat: 1 34394 Şişli, İstanbul Türkiye); Ar-ge, Çağrı merkezi ve destek hizmet faaliyetlerini Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. (Gülbahar Mah. Elif Sok. No:4 Kat: 1 34394 Şişli, İstanbul Türkiye) adreslerinde yürüten şirket/ şirketler grubu (bundan sonra NATRO olarak anılacaktır) ile Site üzerinden NATRO ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.2. TANIMLAR


Bu sözleşmede geçen tanım ve kısıtlamalar aşağıdaki gibi anılacaktır:


2.1. SİTE: www.natro.com adresinde bulunan web sitesidir.


2.2. MÜŞTERİ PANELİ / HESABI: MÜŞTERİ’nin Site üzerinde MÜŞTERİ’ye ayrılmış özel alandan, hesap yönetimi, bilgi güncelleme ve satın alınan hizmetlerin kullanımı ve yönetimini yapmasını sağlayan web sayfalarıdır.


2.3. OTOMATİK YENİLEME: MÜŞTERİ’nin, bu sözleşmede belirtilen koşulların; MÜŞTERİ PANELİ’ndeki ilgili alanı işaretleyerek devam etmesini kabul etmesidir.


2.4. DEDICATED (Fiziksel Sunucu) : NATRO ’ya ait olan kiralık fiziksel sunucular ile NATRO Veri Merkezinden yapılan barındırma.


2.5. VPS / VDS (Sanal Sunucu) : NATRO ’ya ait sanallaştırma teknolojisi ile kaynakları paylaştırılmış kiralık sunucu platformu üzerinde Veri Merkezinden yapılan barındırma.


2.6. VERİ (DATA): İnternet ortamında erişilebilir olarak sunucu üzerinde muhafaza edilen ve zaman zaman değiştirilerek ekleme veya çıkarmalar yapılabilen her türlü renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli dijitalize edilmiş bilgi nitelikli her şey.


2.7. VERİ MERKEZİ (Data Center): NATRO bünyesinde; bilgisayar, sunucu sistemleri ve telekomünikasyon ve depolama sistemleri gibi ilgili bileşenlerinin barındırıldığı merkez, tesistir. Yedekli enerji altyapısı, yedekli veri iletişimi bağlantıları, gelişmiş çevre - iklim kontrolleri ve güvenlik donanımlarını içeren yapıdır.


3. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ


3.1. MÜŞTERİ'nin NATRO’ya ait Site’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme’nin süresi oniki (12) aydır. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresi oniki (12) aydır.


3.2. TARAFLAR’dan herhangi birinin Sözleşme süresinin dolacağı tarihten otuz (30) gün önce sözleşmeyi feshedeceğini diğer tarafa yazılı olarak bildirmemesi durumunda (TARAFLAR’ın Madde 9’de belirtilen fesih hakları mahfuz kalmak kaydı ile) Sözleşme, on iki (12) aylık sürenin dolması ile beraber kendiliğinden 12 şer aylık müteakip sürelerle uzayacaktır.4. HİZMET’İN TANIMI


NATRO ’nun MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’ye NATRO’ya ait fiziksel (DEDICATE) veya Sanal Sunucu (VPS / VDS) cihazının ve/veya cihazlarının kiralanması ve bu cihazınNATRO Veri Merkezinde barındırılarak NATRO’nun bağlı olduğu internet omurgasına bağlanmasından ibarettir.


MÜŞTERİ, doğrudan NATRO omurgasına bağlı olan bu cihazı uzaktan erişim protokolleri aracılığı ile kontrol edebilecek ve yönetebilecektir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında fiziksel veya VPS / VDS sanal sunucu kiralama hizmetlerinden herhangi birini alabilir.


5. NATRO’NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve SORUMLULUKLARI


5.1. NATRO , MÜŞTERİ’nin talep ettiği hizmet ya da hizmetler ile ilgili ücretlerin kredi kartından veya havale ile peşin tahsilatını takiben, MÜŞTERİ’nin servislerini kullanıma açar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir.


5.2. NATRO , denetimi dışında olan telekomünikasyon hatlarında ve servis aldığı Internet Servis Sağlayıcıları (ISS) sistemlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar, arıza, hata ve duraksamalardan dolayı MÜŞTERİ’nin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun sonuç olarak vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bağlantı üzerinde oluşabilecek bu tür arızalardan dolayı hattın kesilmesi halinde MÜŞTERİ, NATRO’dan hiçbir hak ve tazminat isteğinde bulunamaz. Ancak NATRO, böyle bir arızanın olması halinde sözü geçen arızayı düzeltmek için azami gayreti sarf edecektir.


5.3. NATRO hizmet aktivasyonu ile sunucu üzerinde meydana gelebilecek yazılım veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi kayıplarına karşın MÜŞTERİ’ye isteği doğrultusunda belirli kapasitede “yedekleme alanı” sağlamaktadır. Ancak sunucu üzerindeki her türlü veri yedekleme işlemi MÜŞTERİ sorumluluğundadır. MÜŞTERİ’nin yedekleme yapmadığı her türlü veri bakımından oluşabilecek kayıplardan tek başına sorumlu olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.


5.4. Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup her hâlükârda, MÜŞTERİ’nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden NATRO sorumlu değildir. Sunulan bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslar nezdinde bir zarara sebep olması halinde herhangi bir şekilde NATRO aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde NATRO’nun uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olup, müşteri kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 (BEŞ) iş günü içerisinde NATRO’nun zararını nakden, defaten ve peşin olarak tazmin etmekle mükelleftir.


5.5. MUŞTERİ’ye ait web ortamında açılacak sayfalardaki bilgi, belge, veri ve içeriklerden NATRO sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü hukuki ihtilaf bakımından NATRO’ya sorumluluk tevcih edilemeyecek ve gerek Mahkemeler gerek Savcılıklar gerekse BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından yapılacak her türlü talep veya bildirim halinde NATRO hizmeti durdurma, askıya alma, dondurma, iptal etme hakkına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafından NATRO’nun sorumluluğuna gidilmesi halinde Üçüncü kişilerin tüm maddi ve manevi zararlarından dolayı sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olup NATRO’nun bütün maddi ve manevi zararları MÜŞTERİ tarafından tazmin edilecektir.


5.6. MÜŞTERİ tarafından sunucu üzerinde yayınlanan web sitelerinde yapılacak olan her türlü faaliyetten kaynaklanan tüm hukuki (sözleşmesel, zarar, tazmin vb), cezai, mali ve idari mükellefiyet MÜŞTERİ’ ye ait olup, müşteri ile NATRO arasında bu konuda ayrı ve bir sözleşme imzalanmadığı müddetçe yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, mükellefiyet, borç ve alacak MÜŞTERİ’ye aittir. NATRO ve MÜŞTERİ birbirinin kanuni temsilcisi, acentesi, vekili veya ticari mümessili, ortağı vb. değildirler.


5.7. Söz konusu ekipman üzerindeki donanımsal arızaların giderilmesi, parça değiştirilmesi NATRO’nun sorumluluğundadır.


5.8. NATRO , bu hizmet ile ilgili olarak MÜŞTERİ’ye temel konularda gerekli telefon desteği verebilecektir. MÜŞTERİ’ye ayrılan ekipmanın bulunduğu veri merkezinde verilecek olan destek için bu sözleşmeye konu olan “ek destek” paket uygulaması geçerli olacaktır. Temel destek içeriği Site’de belirtilen “Standart Sunucu Desteği” ile sınırlıdır.


5.9. MÜŞTERİ, işin gereği, NATRO’nun gerektiğinde kendi sunucularını taşıyabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsamda, MÜŞTERİ’ye tahsil edilmiş bir IP adresi, farklı bir IP adresi ile değiştirilebilir. NATRO, MÜŞTERİ’ye tahsis edilmiş IP adreslerini sürekli olarak koruyabileceğini garanti etmemektedir.


5.10. Servis Seviyesi Garantileri (Natro SLAs)


NATRO tüm müşterilerine Servis Seviyesi Sözleşmesi ile (NATRO SLAs – Service Level Agreement) standart servis serviyesi garantileri vermektedir. Bu sözleşmeye Site üzerinden ulaşılabilir.


6. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


6.1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Kanuna, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunuda dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.2. MÜŞTERİ bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.3. MÜŞTERİ işbu sözleşme ile NATRO’nun temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi ünvan ve statüleri kazanamayacağını kabul eder, kendisi ile ilgili üçüncü şahıslarla karşı ticari evrakında, tanıtım vasıtalarında, broşür ve ilanlarda, internet sitesinde, referansları arasında bu şekilde bildirimde bulunamaz.


6.4. MÜŞTERİ, kendisine ayrılmış olan sunucu üzerinden toplu e-posta gönderimi (spamming), phishing ile dolandırıcılık yapılması, iç veya dış ağlara saldırı vb yasadışı veya NATRO’nun veri tabanını kötü yönde etkileyecek durumlarda, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın sunucunun NATRO tarafından devre dışı bırakılacağını ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini ve asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’un) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin düzenleyici işlemlerine, ICANN - İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) NATRO’nun ve TTNet’in koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır.


6.5. MÜŞTERİ, sunucu üzerinde çalışma yapmak istemesi halinde bu talebini gerekçesi ile yazılı olarak 24 saat öncesinden NATRO’ya bildirecektir. NATRO tarafından verilecek onay ile gereken çalışmayı yapmak için NATRO’ya gelebilecek, geçerli olan kimliğini (ehliyet veya nüfus cüzdanı) ibraz ettikten sonra ilgili NATRO müşteri destek uzmanının gözetimi altında çalışabilecektir. MÜŞTERİ, NATRO’ya gelerek, NATRO Veri Merkezinde MÜŞTERİ’ye kiralanmış olan sunucu(lar) üzerinde uzaktan çalışma yetkisine sahip olacak personelin ismini yetkili imzalarca onaylanmış resmi bir yazı ile bildirecektir. NATRO’nun panelinde bulunan yetkili e-posta aracılığı ve sair yollarla çalışma yetkisini sorgulama ve ek onay talebinde bulunma hakkı saklı olmakla birlikte, görevi değildir.


6.6. MÜŞTERİ, sunucu üzerindeki donanıma müdahale edemez, aksi taktirde tüm sorumluluk kendisine aittir. Böyle bir durumda 3. Kişilerin uğradığı zararlar da dahil olmak üzere oluşacak zararın tamamını herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın NATRO’ya nakden, defaten ve peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


6.7. MÜŞTERİ, kendisine veya kendi müşterilerine ait alan adları (domain name) ile ilgili kiraları düzenli olarak alan adını tescil ettirdiği kuruluşa ödemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, alan adlarına ait söz konusu ödemelerin yapılmamasından dolayı elektronik posta veya internet ağı (web) servislerinin askıya alınması, duraklatılması halinde sorumluluğun tamamı ile kendisine ait olduğunu ve NATRO’yu sorumlu tutamayacağını kabul eder. Müşteri, kendisine ait veya kendi müşterilerine ait alan adı (domain name) ile ilgili yapılması gereken ödemeleri ilgili kuruluşlara yapmadığı takdirde gerek kendisinin gerekse müşterisinin bilgi, belge veya verileri ile ilgili yedek, arşiv, geçmiş vb bilgilerini Natro’dan talep edemez.


6.8. Internet ortamında yayınlanan Web sayfaları ile ilgili bütün ekleme ve çıkarmalar NATRO tarafından sağlanacak imkanla MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait hukuki, cezai, mali yükümlülük, hak ihlali iddialarından kaynak MÜŞTERİ tarafından üstlenilecek olup NATRO her zaman bu yükümlülüklerin ve doğuracağı sonuçlardan, üçüncü şahıslarla ilgili doğmuş, doğacak ihtilaflardan bağımsız olacak, tazmin mükellefiyetinden söz edilemeyecek ve sorumluluğuna gidilemeyecektir. Buna rağmen herhangi bir sebeple NATRO aleyhinde hukuki, cezai, mali, idari herhangi bir takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ NATRO’nun herhangi bir ihtarı veya ihbarı gerekmeksizin talep edeceği tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak;


a. Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyal örneklerine şunlar dahildir:


 IRCD (irc server’ları)


 IRC script’leri/bot’ları


 Korsan Yazılım/Warez


 IP Tarayıcılar


 Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları


 Mail Bomber’lar/spam script’leri


 Escrow hesabı


 Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)


 Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı


 Çekiliş/kumar siteleri


 Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar


 Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler


 Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri


 Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)


 Mailer Pro


 Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, Türk Ceza Kanunu ve 5651 Sayılı Kanun başta olmak üzere yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde NATRO, anlaşmayı fesih etme, hizmeti durdurma ve askıya alma hakkını saklı tutar.


6.9. NATRO tarafından sunucularda bulundurulan MÜŞTERİ’ye ait WEB sayfaları ve internet sitesinde lisanssız yazılım kullanılmaz, kullandırılmaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların Lisanslarının ve Faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece NATRO’ya verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde NATRO’ya ulaştırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. NATRO’nun MÜŞTERİ’ye rücu hakkı saklıdır.


6.10. NATRO tarafından muhafaza edilen sunucularda gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı MÜŞTERİ, NATRO tarafından kurulan güvenlik sistemine riayet etmek ve gizliliği korumakla yükümlüdür. NATRO’nun aldığı veya alınmasını önerdiği önlemlere rağmen MÜŞTERİ gereken özeni göstermez ve sitesinin kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ’nin yeterli derecede özen göstermemesi veya ihmali halinde sorumluluğu, kendi sitesi ile beraber NATRO ve üçüncü şahısların da göreceği zararların tazminini kapsar.


6.11. MÜŞTERİ, NATRO ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, sistem kaynakları (CPU, RAM ve Network kaynakları), servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerde kesinlikle bulunamaz. Bu gibi durumlarda, NATRO, MÜŞTERİ’den sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini ya da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktide NATRO, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.


6.12. MÜŞTERİ, bu sözleşmeyi onaylamakla, yürürlükteki Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları ile Site’deki diğer politika ve kuralları kabul etmiş sayılmaktadır. MÜŞTERİ, almakta olduğu hizmetle ilgili tüm sözleşmeleri okuduğunu ve gerekli görülmesi halinde NATRO ile teati ederek taahhüt ve hükümler bakımından mutabık olunduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


6.13. MÜŞTERİ ödemeleri zamanında ve tam olarak MÜŞTERİ PANELİ’ndeki şartlara bağlı olarak yapmakla yükümlüdür.


7. ÜCRET VE ÖDEME


7.1. NATRO , hizmet bedellerini, MÜŞTERİ’ye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir.


7.2. NATRO , MÜŞTERİ’nin bu sözleşmeyi kabul etmesiyle, hizmet bedellerini MÜŞTERİ’nin sipariş sırasında vermiş olduğu kredi kartı hesabından tahsil etme hakkına sahiptir.


7.3. NATRO , MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda NATRO’ya ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu NATRO hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.


7.4. MÜŞTERİ sipariş detaylarında aylık ödemeyi seçmesi durumunda her ay ödemesini takip etmek ve düzenli yapmak ile yükümlüdür. MÜŞTERİ hizmeti(lerini), en geç MÜŞTERİ PANELİ’ nde belirtilen hizmet bitiş tarihinden önce yenilemelidir. MÜŞTERİ’nin yenileme işlemlerini gerçekleştirmemiş olmasından kaynaklanan veri kayıpları da dahil tüm maddi ve manevi zararlarından MÜŞTERİ bizzat sorumludur.


7.5. MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve NATRO’nun 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı MÜŞTERİ PANELİ’ nde tanımlı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden 3 (üç) gün önce gerçekleştirilecektir.


7.6. NATRO MÜŞTERİ tarafından verilen sipariş(lere) ait ödeme işlemini takiben fatura düzenler. MÜŞTERİ, düzenlenmiş faturalarına MÜŞTERİ PANELİ üzerinden ulaşabilir.


7.7. NATRO tarafından MÜŞTERİ’ye ilgili bildirimler ile tahakkuk ettirilen ücretlerin süresi içerisinde ödenmemesi halinde; Amerikan Doları için aylık %3 gecikme faizi uygulanacaktır. Bu faiz oranın fahiş olmadığını Müşteri kabul eder. MÜŞTERİ’nin tahakkuk eden ücretleri ve gecikme faizini son ödeme tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde ödememesi durumunda ihtara gerek kalmaksızın MÜŞTERİ’ye verilen hizmetler NATRO tarafından her zaman durdurabileceği gibi, sözleşme NATRO tarafından bildirimsiz olarak tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshi halinde birikmiş bütün ücret ve gecikme faizleri muaccel hale gelip NATRO tarafından MÜŞTERİ’ye herhangi bir ihtar veya ihbar yapılmaksızın derhal ödenecektir. Sözleşmenin feshi ile NATRO’nun başlatacağı takipler dolayısı ile MÜŞTERİ fiili ödeme tarihine kadar veya sürecek takip boyunca da Amerikan Doları üzerinden aylık %3 temerrüt faizi ve ilaveten toplam alacağı %10 u tutarında avukatlık ücretini NATRO’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


7.8. Madde 7.7’e ek olarak fiziksel sunucu kiralama, VPS veya VDS servislerinde; hizmet bitiş tarihini takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda ilgili servisler duraklatılır. Hizmet bitiş tarihini takip eden 14 (on dört) takvim günü içerisinde hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda da ilgili hizmete ilişkin tüm veriler güvenlik gereği silinerek hizmet otomatik olarak kapatılır, iptal edilir. İptal edilen hizmetlerde veri kaybından dolayı NATRO sorumlu tutulamaz. NATRO, hizmet bedelini tahsil edemediği dönemlere ilişkin olarak hizmeti durdurma, askıya alma, kilitleme vb. tüm tedbir önlemlerini alma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, hizmet bedelini yapmadığı döneme ilişkin herhangi bir hak kaybı iddiasını NATRO’ya yöneltemeyeceğini peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.


7.9. Sipariş sırasında belirtilen band genişliğinin ay içerisinde aşılması durumunda, Site’de belirtilen ekstra trafik fiyatları üzerinden NATRO tarafından “ekstra trafik kullanımı” bedeli aylık olarak faturalandırılır.


7.10. NATRO , hizmet bedelleri ile ilgili her türlü düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet bedellerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, NATRO’nun Sitesi üzerinden ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ’nin barındırma hizmetlerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiği anlamına gelmektedir.


7.11. MÜŞTERİ’in NATRO ile SLA sözleşmesi imzalamış olması durumunda, 30 günü aşmış borç bakiyesi var ise, SLA’de tanımlanmış olan “Servis Kredisi” geçersiz olacaktır.


8. GİZLİLİK


8.1. MÜŞTERİ, NATRO hakkında öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul eder. Elde edilen veya hizmetin icrası sırasında ya da NATRO’ya ait işyerine vaya eklentilerinde NATRO kaynaklarına/sistemlerine erişim yoluyla vb. şekilde elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik vb. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kullanmayacak, herhangi bir üçüncüsü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak, korumak ile mükellef olacaktır.


8.2. Gizli bilgi; tüm Servis Ürünlerini; NATRO tarafından gizli olduğu bildirilen/bildirilmeyen her türlü bilgiyi; NATRO’ nun iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı araştırması, geliştirilmesi, imali ve satışı dâhil), süreç veya genel ticari faaliyetler (satış maliyetleri, kar, fiyatlandırma metotları, organizasyon ve personel listesi dâhil) ile ilgili her türlü bilgiyi ve bu madde kapsamında aksi belirtilmedikçe NATRO bilgi kaynaklarına / sistemlerine (bilgisayar, iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dâhil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlara sınırlı olmak kaydıyla kapsamaktadır.


8.3. Müşteri bu maddenin hilafına davranması halinde NATRO’nun bundan kaynaklanan tüm zararlarının yanı sıra her bir ihlal için 5000 Amerikan Doları cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu yükümlülük sözleşmenin her hangi bir nedenle sona ermesi halinde de geçerli olup, MÜŞTERİ doğrudan veya dolayısıyla NATRO’nun faaliyet konusu alanlarda 5 yıl süre ile faaliyet göstermemeyi kabul ve taahhüt eder.


9. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ


9.1. MÜŞTERİ’nin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ, NATRO servislerini kullanmaya devam ederek, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır. MÜŞTERİ, NATRO’ya ait internet sitesinde yayınlanan ve güncellenen sözleşme hükümlerinden haberdar olmadığını iddia etme imkanı bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


9.2. MÜŞTERİ sözleşmeyi alınan hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile ve Müşteri Hizmetlerine iptal talebini iletmesi ile sonlandırabilir.


9.3. MÜŞTERİ’nin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, NATRO sözleşmeyi durdurabilir, askıya alabilir, ve tazminatsız ve bildirimsiz olarak sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.


9.4. Aşağıdaki sebeplerden dolayı sözleşme NATRO tarafından ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecektir.


a. NATRO’un yazılı mutabakatı alınmadan MÜŞTERİ’nin alınmakta olduğu hizmetleri veya bu sözleşme ile kendisine tanınan hakları tamamen veya kısmen devretmesi


b. MÜŞTERİ aleyhine iflas kararı alınması veya ödemelerini tatil edilmesi


c. MÜŞTERİ’nin bu sözleşmenin Gizlilik maddesini ihlal etmesi


d. MÜŞTERİ’nin madde 7.7’de öngörüldüğü üzere, NATRO tarafından sağlanan hizmetlerin bedelini ödemekte temerrüde düşmesi.


e. MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya SERVİS KULLANIM ŞARTLARI’nda belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, NATRO, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir, askıya alabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.


9.5. Normal koşullar altında sunucu hizmeti iptal edilse bile MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Uzun dönem hizmet satın alımlarında ve/veya satın alma tarihinden itibaren ilk 15 gün içinde, MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmetin süresi bitmeden sunucu hizmetini iptal etmesi durumunda, hizmetin kullandığı süre göz önüne alınarak, ücret iadesi belli koşullar altında yapılır.


Hizmet iptaline kadar geçen süre boyunca yapılan indirimler, alınmayan aktivasyon ücretleri, başvuru bedelleri, sunucu kurulum bedelleri ve diğer fayda ve MÜŞTERİ’ye hizmet süresinde sağlanan her türlü menfaat ve indirim bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı hizmet süresine ilişkin bedel de dahil olmak üzere Müşteriye iade edilecek tutardan düşülür. Şu kadar ki; bu tutar hiçbir zaman, iptal ettirilme tarihinden hizmet süresi sonuna kadar olan dönem için ödenmesi gereken toplam tutarı aşmayacaktır.


10. SERVER ÜZERİNDE KULANILACAK YAZILIMLARIN LİSANS VE FATURA KOPYALARI


MÜŞTERİ tarafından kullanılacak ve web sayfalarında kullandırılacak bütün yazılımlar bir ek halinde sözleşmenin imzası ile mevcut olanlar on beş (15) gün içinde, yeni alınacak olanlar da hizmet aktivasyon tarihini müteakip otuz (30) gün içinde NATRO’ya sunulacaktır.


11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve Merkez İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


Çerezler Hakkında Bilgilendirme Alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Natro’yu kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.