Marka Tescil Sorgulama ve Marka Araştırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Markanızın tescile uygun olup olmadığını öğrenmek için  https://www.natro.com/marka-tescil-sorgulama sayfası üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Marka Araştırma Nedir, Nasıl Yapılır?

Marka isminin kullanılacağı faaliyet alanlarında ön incelemesi yapılarak benzeri ya da birebir aynısının başka birileri tarafından önceden tescil ettirilip ettirilmediğinin belirlenmesi işlemidir.

Marka tescili nedir, öğrenmek için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Tescil edilmiş markalar listesi nasıl görüntülenir?

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/  sayfasından görüntülenebilmektedir.

Marka tescil durum sorgulama nasıl yapılır?

Neler marka olarak tescil edilebilir?

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Neler marka olarak tescil edilemez?

a) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.

b) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

c) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.

f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.

g) Paris Sözleşmesinin 2’nci mükerrer 6’ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.

ğ) Paris Sözleşmesinin 2’nci mükerrer 6’ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.

h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.

ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler marka olarak tescil edilemez.

Marka tescil işlemleri nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız, yazımızı buradan inceleyebilirsiniz.

0 Shares:
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler