Markanızın tescile uygun olup olmadığını öğrenmek için  https://www.natro.com/marka-tescil-sorgulama/ucretsiz-marka-arastirma sayfasında yer alan Ücretsiz Marka Araştırma Talep Formunu doldurabilirsiniz.

Marka araştırma nedir, nasıl yapılır?

Marka isminin kullanılacağı faaliyet alanlarında ön incelemesi yapılarak benzeri ya da birebir aynısının başka birileri tarafından önceden tescil ettirilip ettirilmediğinin belirlenmesi işlemidir.

Tescil edilmiş markalar listesi nasıl görüntülenir?

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/  sayfasından görüntülenebilmektedir.

Marka tescil durum sorgulama nasıl yapılır?

Neler marka olarak tescil edilebilir?

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Neler marka olarak tescil edilemez?

b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.

c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten

veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin

diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren

işaretler.

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha

önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer

işaretler.

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret

grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas

İlginizi Çekebilir :  Patent Nedir? Nasıl Alınır? Patent ile Marka Tescil Farkı Nedir?

unsur olarak içeren işaretler.

e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir

sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini

münhasıran içeren işaretler.

f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı

yanıltacak işaretler.

g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.

ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak

kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile

yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren

işaretler.

h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.

ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler

Yazar

Türkiye - İstanbul Merkezli natro.com; 1999 yılından bu yana Alan adı servisleri, web Hosting, sunucu kiralama ve barındırma, Güvenlik çözümleri gibi ürünlerle uluslararası web hosting sektöründe hizmet vermektedir.

Yorum Yazın