Marka Tescili Nasıl Yapılır? Marka Tescil Başvurusu ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

Bir işletmenin kimlik niteliği taşıyan ve en önemli sınai haklardan biri olan markanın yasal olarak korunabilmesi için marka tescili yapılması gerekir. Bu sayede marka hakları yalnızca tescili alan kişi ya da kurumlarda olur. Tescil içinse bazı şartlar ve prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir. İşte, marka tescili hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler…

Marka Tescili Nedir?

Marka tescili, markanın kime ait olduğunun belgelendirilmesidir. Ürün ya da hizmetlerin ne olduğunun belirlenmesinin ardından markaya özgü bir logo ya da tasarım seçilir. Bu işaretler, markanın rekabetten uzak kalmasını ve tanımlanmasını sağlar. Farklı bir ticari kurumun, ürünleri için aynı ya da çok benzer bir logoyu kullanması karışıklığa neden olur. Bu nedenle markanın korunması için tescil büyük bir önem taşır.

Markanı korunma süresi ise tescil tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu 10 yıllık sürenin sonunda kişi ya da kurumlar tescili yeniletebilir ve 10 yıllık periyotlar halinde markanın güvende olmasını sağlayabilir.

Ancak bu noktada süreye dikkat edilmesi gerekir. 10 yıl dolmadan önce tescilin yenilenmesi için kişilere 6 ay süre tanınır. Bu süre içinde tescilin yenilenmemesi durumunda markalar geçersiz kabul edilir. Gerekli evrakların toplanması, ücretlerin ödenmesi ve yenileme başvurusunun bu 6 aylık dönemden önce yapılması faydalı olur.

Tescil başvurusunda bulunmak için markanın kullanılması zorunlu değildir. Ancak tescil tarihinden sonraki 5 yıllık süreçte markanın kullanılmaması durumunda markanın iptal edilmesi söz konusudur. Markanın yasal süre içinde yenilenmemesi ve marka sahibinin marka haklarından vazgeçmesi durumlarında da tescil hakkı sona erer.

Marka Tescili için Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Marka tescili için başvuruda bulunabilecekler:

 • T.C. vatandaşları
 • T.C. sınırları içinde ticari faaliyette bulunan ya da yerleşim yerine sahip olan gerçek ya da tüzel kişiler
 • Dünya Ticaret Örgütü ve Paris Anlaşması’na göre başvuruda bulunmasında sakınca olmayan kişiler
 • Karşılıklılık ilkesine göre T.C. vatandaşlarının sınai mülkiyet hakkının korunmasını sağlayan devletlere bağlı kişiler

Tescil başvurusu yapmak isteyenlerin vergiye tabi olması gerekmez. Bu sayede yalnızca şirketler değil, gerçek kişiler de marka tescili için bireysel başvuruda bulunabilir. Yabancı uyruklu kişilerin ise T.C. sınırları içinde marka tescili başvurunda bulunması için vekaletname vermesi şartı aranır.

Marka Tescilinin Önemi Nedir?

Marka tescili, kafa karıştırıcı şekilde sizinle çok benzer ya da aynı ürün veya hizmetin, başka bir ticari şirket tarafından satılmasının önüne geçer. Tescilli logo ya da işaretlerin benzer bir şekilde kullanımının yasaklanmasına hak tanır. Müşterilerin, benzer ürünler arasında hangisinin sizin tescilli markanıza ait olduğunu anlamasını sağlar. İtibar ya da müşteri kaybetmemek, ticari anlamda zarar uğramamak için marka tescili büyük önem taşır.

Marka Tescil Kategorileri Nelerdir?

Her sektör, üretimini yaptığı mal ya da hizmetler ile kendine özgü özelliklere sahiptir. Bu nedenle tescil işlemlerinin belli bir sınıflandırmaya göre yapılması gerekir. Marka nice sınıfları olarak da adlandırılan tescil kategorileri, kişi ya da şirketlerin markanın kullanılacağı alana göre başvuru yapmasını sağlar.

Toplam 45 sınıftan oluşan tescil kategorileri; 1-34 arasında mal, 35-45 arasında hizmet alanında değerlendirilir. Yani, üretim yapanlar 1-34, hizmet sektöründe çalışanlar ise 35-45 arasındaki sınıflar arasından seçim yapabilir. Örneğin; 1. sınıf gübre ve topraklar, 6. sınıf değerli olmayan maden cevherleri, 20. sınıf mobilyalar, 32. sınıf sebze ve meyve suları üretimini içerir. Sigorta hizmeti verenler 36. sınıfı, eğitim ve öğretim hizmeti verenler ise 41. sınıfı baz alarak başvuru yapmalıdır.

Bu kategorilerin doğru belirlenmesi, ticari işletmelerin geleceği açısından büyük bir öneme sahiptir. Çünkü tescil işlemlerinin bitmesinin ardından seçilen kategori değiştirilemez. Bu nedenle markasını tescil ettirmek isteyenlerin başvurudan önce markanın ileride faaliyet göstereceği alanları öngörerek gelişim planını dikkatli yapması gerekir.

Marka Tescili Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka tescil başvuruları fiziki belgelerle ya da online olarak, gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yapılabilir. Birden fazla marka için aynı anda başvuru yapmak mümkün değildir; her markanın ayrı ayrı tescil edilmesi gerekir. Başvuru süreci ise şu adımlara göre işler:

 • Marka tescil başvurusunun yapılması
 • Başvurunun Türk Patent Enstitüsü tarafından değerlendirilmesi
 • Marka tescil başvurusunun yayımlanması
 • Varsa başvuruya yapılan itirazların incelenmesi
 • Marka tescilinin onaylanması ya da reddedilmesi

Marka tescil işlemlerinin başlatılabilmesi için öncelikle marka adı ile ilgili ön araştırma yapılması gerekir. Bu inceleme işlemi, alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından, her ay yapılan yeni başvurular taranarak gerçekleştirilir. Toplamda 45 sınıf üzerinden, markalaşan diğer kişi ya da kurumların müsait olup olmadığı kontrol edilir. Ön araştırma olarak adlandırılan bu işlemin yapılmaması durumunda ilerleyen zamanlarda sorunlarla karşılaşılabilir. İsim hakkına sahip olan diğer kişi ya da kurumlar sürece itiraz edebilir.

Herhangi bir sorunla karşılaşılmaması ve ön araştırmanın tamamlanmasından sonra marka tescili için gerekli belgeler hazırlanır. Kişi ya da kişiler tescil başvurusu için kimlik bilgilerini, güncel telefon numaralarını ve adreslerini paylaşır.

Başvuru, Türk Patent Enstitüsü’ne kayıtlı olan marka vekili aracılığı ile yapılabilir. Bu durumda marka vekaletnamesinin de doldurulması gerekir. Eğer ortak bir marka tescil edilecekse, bu durumda vekaletname üzerinde şirket ortaklarının tamamının imzasının bulunması şartı aranır. Markaya ait bir işaret ya da logo olması durumunda ise başvuru belgeleri arasına bu doküman da eklenir.

Şirketlerin marka tescili için genellikle kurum tarafından bir yetkili atanır. Vergi numarası, vergi dairesinin adı, şirketin faaliyet belgesi, sicil belgesi ve yetkili tarafından imzalanan vekaletnamenin bir örneği ile başvuru yapılabilir.

Markanın Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanmasının ardından sürece itiraz edilebilir. İtirazın, yayın tarihinden itibaren yasal olan 2 aylık süre içinde yapılması gerekir. Bu itirazlar başvuru sahibine ya da vekiline iletilir. Tebliğ tarihinden itibaren 1 aylık süre içinde savunma dosyasının iletilmesi önemlidir.

Marka Tescili için Gerekli Belgeler

Gerçek kişiler için:

 • T.C. kimlik numarası
 • Logo, işaret gibi marka örneği
 • Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka dekontu ya da belge
 • Varsa vekaletname

Tüzel kişiler ya da kurumlar için:

 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • Logo, işaret gibi marka örneği
 • Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka dekontu ya da belge
 • Varsa vekaletname

Marka Tescilinin Faydaları Nelerdir?

Marka tescili sayesinde;

 • Markanın tüm hakları, markayı tescil ettiren kişi ya da şirketlerin olur.
 • Diğer işletmelerin tescil edilen markanın adını ya da logosunu kullanarak haksız kazanç elde etmesinin ve fayda sağlamasının önüne geçilir.
 • Markayı tescil ettiren kişi ya da kurumların lisans verme, miras verme ya da devretme hakkı doğar.
 • Hukuki koruma sağlanır.
 • Devlet tarafından verilen bazı teşviklerden yararlanılabilir.
 • Aynı iş kolundan kişi ya da kurumlar tescilli markayı kullanamaz.
 • TSE ve EC gibi bazı kalite belgeleri için başvuru yapılabilir.
 • Yurt dışı tescil işlemlerinde süreç oldukça kolaylaşır.
 • Kişi ya da kurumların itibarı ya da rekabet gücü artabilir.
 • Web sitesi için com.tr uzantılı bir domain alınabilir.
 • Özellikle üretimde imitasyon malların ihracat ve ithalatının önlenmesi için gümrüklere başvuru yapılabilir.

Marka tescil başvurusunda bulunmak için buradaki linki ziyaret edebilirsiniz.

0 Shares:
Benzer İçerikler
Devamını Oku

Marka Çeşitleri, Marka Sınıfları ve Tam Açıklamaları

Bu İçerikte Bahsedilen Konular Marka Tescil Sınıfı Nasıl Belirlenir?Marka sınıfları ve açıklamaları nelerdir? 1.SINIF2.SINIF3.SINIF4.SINIF5.SINIF6.SINIF7.SINIF8.SINIF9.SINIF10.SINIF11.SINIF12.SINIF13.SINIF14.SINIF15.SINIF16.SINIF17.SINIF18.SINIF19.SINIF20.SINIF21.SINIF22.SINIF23.SINIF24.SINIF25.SINIF26.SINIF27.SINIF28.SINIF29.SINIF30.SINIF31.SINIF32.SINIF33.SINIF34.SINIF35.SINIF36.SINIF37.SINIF38.SINIF39.SINIF40.SINIF41.SINIF42.SINIF43.SINIF44.SINIF45.SINIF Marka çeşitleri 3 ana…