Marka Tescili Nedir, Nasıl Yapılır?

Marka tescili; bir ürün veya hizmetin diğerlerinden ayrışması amacıyla oluşturulan ve bir nevi kimlik niteliğini taşıyan markanın, tüm haklarının yasal koruma altına alınmasını sağlamak adına yürütülen resmi belgelendirme işlemlerini kapsayan terimdir.

Bir işletmeye veya şahsa ait fikrin, hizmetin ya da ürünün niteliğini vurgulayarak diğerlerinden farkını öne çıkarmak, tüketici gözünde bilinirliğini artırmak adına terim, isim, renk, slogan ve semboller kullanılarak oluşturulan markaların, yasal korunma altına alınması amacıyla yapılması gereken marka tescil işlemleri, markalaşma sürecinin en önemli adımını oluşturmaktadır.

Markaların hangi ticari işletmeye veya kişisel girişime ait olduğunun belirlenmesi ve bir başkası tarafından kullanımının engellenmesi amacıyla yürütülen marka tescil işlemleri, ülkemizde bu konuda tek yetkili kuruluş olan “Türk Patent ve Marka Kurumu” tarafından yürütülmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumuna, marka tescil işlemlerinde yetkili profesyonel firmalara verilecek vekaletler aracılığı ile yapılabilen tesciller; sorgulama, sınıflandırma, başvuru ve onay süreçlerinin ardından markanın tüm haklarının yasal olarak elde edilmesini ve kanunlar çerçevesinde korunmasını sağlamaktadır.

Marka Tescili Nedir?

Marka tescili; işletmelere veya şahıslara ait fikir, ürün ve hizmetleri tanımlamak, rakiplerin yanı sıra benzer girişimlerden ayırt edilebilmesini sağlamak maksadıyla oluşturulan markaların, hizmet verilecek iş modeli çerçevesinde yasal kullanım hakkına sahip olmak için yürütülen işlemlerdir.

İşletmeye veya kişiye özel olarak geliştirilen markaların, kimliğini koruma altına almak ve söz konusu markaların tüm haklarının kullanana ait olabilmesi için yürütülen tescil işlemleri; girişimlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına önemsenmesi gereken bir belgelendirme sürecidir.

Ülkemizde markaların tescili konusunda tek yetkili olan “Türk Patent ve Marka Kurumu”dur. Haksız rekabeti önlemek adına patent kurumu nezdinde yürütülen resmi marka tescil işlemleri; girişimlerin kullanacağı marka, slogan, renk, ambalaj, sembol ve özel koruma altına alınması talep edilen tanımlayıcı tüm detayların belirlenmesi ve marka kimliğinin koruma altına alınması için gereken yasal işlemleri kapsayan önemli bir süreçtir. 

Marka tescili; markanın ve markayı temsil etmesi düşünülen logo, renk, slogan, tasarım gibi tüm yan unsurların belirlenmesi sırasında başlatılması gereken marka sorgulama işlemleri ardından yapılacak başvuru işlemleri ile mümkün olmaktadır.

Marka tescil sürecinin en önemli adımını oluşturan marka tescil sorgulama, yeni bir girişim veya iş modeli için düşünülen markanın daha önce kullanılıp kullanılmadığını belirlemek, kullanılmış ise hangi iş veya hizmet sınıflarında tescil edilmiş olduğunu öğrenmek adına önemlidir. Bu adım, toplamda yaklaşık 7-9 aylık uzun bir başvuru sürecini kapsayan marka tescil işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesini ve başvurunun red edilmesinin önüne geçerek zaman kazanılmasını sağlamaktadır.

Marka sorgulaması ardından, markanın hizmet vereceği sınıfların belirlenmesi ve bu kategoriler kapsamında istenilen evraklar hazırlanarak başvuruların yapılması ile marka tescil işlemleri başlatılabilir.  İşlemler; başvuranın bizzat kendisi tarafından yapılabileceği gibi, patent konusunda danışmanlık veren aracı firmalar kanalıyla da yapılabilir ve marka onayı sonrası gerekli takipler hatta yenileme işlemleri de yine bu danışman firmalar tarafından yürütülebilir. 

Marka Tescil Sınıfları Nelerdir?

Pazara sunulması planlanan ve marka tescil işlemine başvurusu yapılacak her ürün veya her hizmet kendi içinde farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle markanın hizmet vereceği sınıf, “Türk Patent ve Marka Kurumu” tarafından belirlenen ve listelenen kategoriler içinden seçilmeli ve başvurular mutlaka bu sınıflar belirtilerek yapılmalıdır.

Tescil sınıfları toplam 45 farklı kategoriden oluşmaktadır. Üretim yapanlar 1 ve 34. sınıf arasında kendileri için en doğru kategoriyi belirlerken, hizmet sektöründe yer alacak markalar için ise 35 ile 45. sınıf arasından seçim yapmak mümkün olmaktadır. Kategorilerin doğru belirlenmesi, ileriki tarihlerde markanın ürün veya hizmet ağının gelişim gösterebileceği alanların da öngörülerek sınıfların doğru listelenmesi, onay sonrasında marka tescil sınıflarında değişiklik yapılması mümkün olmadığından dolayı önemlidir. Markaların bu sebeple birkaç farklı sınıfta başvuru yapabilme hakları bulunmaktadır. 

Marka Tescili Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Bir markanın tescili ile ilgili bilinmesi gereken en önemli konu; marka sorgulaması sırasında daha önce aynı kategoride kullanılmadığı belirlense dahi, her markanın başvurusunun olumlu sonuçlanmayacağını göz ardı edilmemesi gerekliliğidir.

Markanın, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenen kriterlere uygun olması, kurumda ilgili komisyon tarafından etik ve ahlaki kurallar çerçevesinde değerlendirildiğini belirtmekte fayda vardır.

Ayrıca dikkat edilmesi gereken diğer kriterler ise;

 • Ülke, şehir, semt adları tek başına tescil edilmeyeceğinden mutlaka arkasında tamamlayıcı ve işin niteliğine uygun, ayırt edici bir kelime olmalıdır.
 • Markalar ile birlikte kullanılan sloganlar; günlük yaşam içinde kullanılan kalıplardan veya atasözlerinden ya da halk diline yerleşmiş kalıplardan oluşturulamaz.
 • Markanın logosu herhangi başka bir markaya ait logodan veya sembolden esinlenemez.
 • Dini değerler veya sembollerin yer aldığı marka ve logolar komisyon onayından geçemez.

Başkası tarafından tescili yapılmış bir markanın kullanımının kanunlar nezdinde ciddi cezai şartları olduğunu da belirtmekte fayda vardır. Markalaşma adına önemli bir süreci kapsayan marka tescili öncesi yapılacak tüm çalışmalarda bu unsurlar dikkate alınmalıdır.

Marka Tescili için Gerekli Evraklar

Marka sorgulaması ve markanın başvuru yapacağı sınıfların belirlenmesi ardından yapılacak başvurularda gerekli olacak belgeler aşağıda belirtilmektedir.

 • Öncelikle, tescil edilmek istenen markaya ait logo, slogan, sembol ve renklerden oluşan çalışmalar bir doküman olarak hazırlanmalıdır.
 • Markaya ait resmi bilgilerin ve markanın hizmet vereceği sınıfların belirtilmesi istenen formun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
 • Marka tescil başvurusu birey adına yapılıyorsa T.C. kimlik bilgileri, bir firma adına yapılıyorsa vergi levhası ve faaliyet belgesi evraklara eklenmelidir.
 • Başvuru, firma veya başvuruda bulunan kişi tarafından bizzat yapılmıyor ve aracı danışman firma kullanılıyorsa noterden verilen bir vekaletname mutlaka gerekli olmaktadır. Başvurunun bir firma adına firma personeli tarafından yapılması ve takip edilmesi durumunda da yine noter onaylı bir vekaletname gerekmektedir.
 • Marka tescil işlemleri için, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından her yıl belirlenen ve listelenen başvuru bedellerinin, kurum tarafından belirtilen banka hesabına yapılarak ödeme belgesinin başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.

Hangi Markalar Tescil Edilebilir?

Diğer tescilli markalardan farklılık gösteren, ayırt edici özellikleri olan, etik ve ahlaki değerlere saygı duyan her türlü marka tescil edilebilir. Şahıs isimleri dahil olmak üzere, şekiller, harfler, sayılar, sesler, tek başına olmamak kaydı ile şekilleri tamamlayan renkler ve malların veya ambalaj tasarımlarının, tanımlayıcı sloganların tescil edilerek korunması mümkündür.

Türk Patent ve Marka Kurumu içinde oluşturulmuş bir komisyon nezdinde ve sürekli olarak güncellenen kriterler çerçevesinde incelemeye alınan marka tescil başvuruları, komisyonun onayı ardından, kurum tarafından yayınlanan ilk marka bülteninde diğer markaların itirazına sunulur. Markanın tescil edilebilmesi için herhangi bir itiraz ile karşılaşmaması gerekmektedir.

Marka Tescili Önemli midir?

Her açıdan büyük yatırımlarla hayata geçirilen markaların marka tescilleri ile yasal olarak koruma altına alınması ve marka tescil belgesine sahip olması, girişimlerin sürdürülebilirliği adına çok önemlidir.

Rekabetin her geçen gün arttığı günümüz koşullarında, üretilen mal veya hizmete ait markanın kötü amaçlarla başkaları tarafından kullanılmasını engellemenin, büyük emeklerle ve maddi yatırımlarla oluşturulan markanın korunmasını sağlamasının yanı sıra, markalaşma sürecinde çok önemli katkılar sağlar.

Tüketici açısından da güven unsuru olarak algılanan ve tercih sebebi olan marka tescilli ürün veya hizmetler, prestijli bir duruş sergilemek adına marka yatırımına büyük değer katmaktadır.

Marka Tescil Başvurusu Ne Kadar Sürer?

Marka tescil işlemleri; tescil başvurusunun yapılması ve yapılan başvurunun patent dairesi tarafından incelenmesinin ardından diğer markaların itiraz hakkı için yayınlanması sürecini de içeren uzun bir çalışmayı kapsamaktadır.

Bu süreç şu şekilde ilerlemektedir:

 1. Markanın ön sorgulama sonrasında yaptığı başvuru önce komisyon tarafından incelemeye alınır.
 2. Komisyon onayı ardından kurumun marka bülteninde yayınlanan marka için itiraz süresi başlamış olur. 
 3. Markanın herhangi başka bir işletme veya kişi tarafından itiraz almaması durumunda marka tescile hak kazanır. 

İtiraz olmaması durumunda yaklaşık 7 ile 9 ay aralığında sonuçlanabilen bu çalışmalar, markaya gelebilecek itirazlar ve itirazlar karşılığı yapılacak savunular doğrultusunda çok daha uzun sürelerde neticelenebilir.

Başvurusu eksiksiz olarak yapılmış ve itiraz süresi içerisinde herhangi bir itirazla karşı karşıya kalmamış markalar tescil edilerek sicile işlenir ve başvuru sahibi ‘’Marka Tescil Belgesi’’ ni almaya hak kazanır.

Marka Tescilinin Geçerlilik Süresi Var mıdır?

Marka tescil belgesi alan markalar, belgelerini aldıkları an itibariyle tescilli marka olarak 10 yıl süresince koruma altına alınmış olurlar. Belge geçerlilik süresi 10 yıl ile kısıtlı olmayıp, tescil süresi sonunda yenilenebilir.

Ne Zaman Yenilenir?

Markalar, 10 yıllık tescil süresi bitiminde yine 10’ar yıllık ilaveler ile tescillerini uzatma hakkına sahiptirler. Ancak tescil süresi bitimi ardından 6 ay içinde tescilini yenilemeye markalar, 6. ayın sonunda tescil haklarını kaybetmiş olurlar.

Natro Üzerinden Kolayca Marka Tescili Sorgulama

Markaya yapılabilecek en değerli yatırımlardan biri olan ve hedef kitle nezdinde güvenilirliği artıran marka tescil işlemlerini, bu konuda değerli katkılar yapacak ve işlemleri profesyonel yaklaşımlar ile çözüm odaklı bir şekilde yürütebilecek danışman firmalar ile sürdürmekte büyük fayda vardır.

Marka tescili öncesinde yapılması gereken marka tescili sorgulama adımından itibaren tüm başvuru ve takip sürelerini kolaylıkla Natro üzerinden interaktif ortamda yapabilir, deneyimli ekiplerin önderliğinde marka tescil işlemlerinizi en verimli şekilde yönetebilirsiniz.

Marka Tescil Ücretleri

Marka tescilleri ile ilgili ücretlendirmeler, Türkiye Patent ve Marka Kurumu tarafından yıllık olarak yayınlanmaktadır. Markanın başvuru yapacağı sınıflar bazında değişiklik gösteren ücretlere, başvuru sonunda belge bedeli ve harç bedeli de ilave edilmektedir.

Ayrıca; profesyonel bir patent bürosu aracılığıyla başvuru yapmak isteyenler de, tüm bu sürecin kendileri adına takibi, kontrolü ve kolayca sonuçlandırılması karşılığında belirli bir hizmet bedelini aracı kuruma ödemelidirler.

Tescil süresi sonunda yenileme yapmak isteyen markalar da yine, Türkiye Patent ve Marka Kurumu tarafından o yıl için belirtilen yenileme ücretlerini ödemekle yükümlüdürler.

0 Shares:
Benzer İçerikler