HTTP Statü Kodlarının Anlamları Nelerdir?

HTTP statü kodları, bir web sunucusundan gelen yanıtların durumunu belirtmek için kullanılan üç haneli kodlardır. Her HTTP isteğine sunucu, bir yanıt kodu gönderir. Bu kodlar, isteğin başarılı olup olmadığını veya bir hata oluşup oluşmadığını belirler. HTTP statü kodları hakkında daha detaylı bir bilgilendirme için lütfen okumaya devam edin.

HTTP statü kodları üç haneli sayılardan oluşur ve her biri belirli bir anlam taşır. Bu kodlar, isteğin başarılı olup olmadığını, bir hata durumunda hata türünü veya yönlendirme durumunu belirleyebilir.

Kodlar, beş farklı kategoriye ayrılır:

 • 1xx: Bilgilendirme
 • 2xx: Başarılı İşlemler
 • 3xx: Yönlendirme
 • 4xx: İstemci Hatası
 • 5xx: Sunucu Hatası

Arama Motoru Botları için Statü Kodları Ne İfade Eder?

Arama motoru botları, ayrıca web tarayıcı botları, web tarayıcıları veya web arama botları olarak da bilinirler, arama motorları tarafından kullanılan otomatik programlardır. Bu botlar, web sitelerini otomatik olarak tarar, indexler ve arama motoru sonuç sayfalarında (SERP) listeler. Arama motoru botları, web sitelerini indekslemek ve arama sonuçlarında göstermek için kullanılan özel programlardır. Bu botlar, web sitelerine HTTP istekleri gönderirler ve sunucudan yanıt alırlar.

İşte arama motoru botları için en yaygın kullanılan HTTP statü kodları ve ne anlama geldikleri:

 • 200 OK: Bu kod, sunucunun istenen kaynağı başarıyla bulduğunu ve istenen içeriği sağladığını belirtir. Bu, arama motoru botunun sayfanın içeriğini indekslemeye başlayabileceği anlamına gelir.
 • 301 Moved Permanently: Bu kod, sunucunun istenen kaynağın URL’sinin değiştiğini ve kalıcı olarak başka bir yere taşındığını belirtir. Arama motoru botu, yeni URL’ye yönlendirilecek ve kaynağı yeniden indeksleyecektir.
 • 302 Found: Bu kod, sunucunun istenen kaynağın URL’sinin geçici olarak başka bir yere taşındığını belirtir. Arama motoru botu, yeni URL’ye yönlendirilecek ve kaynağı geçici olarak indeksleyecektir.
 • 403 Forbidden: Bu kod, sunucunun istenen kaynağa erişime izin vermediğini belirtir. Bu durumda, arama motoru botu kaynağı indeksleyemez.
 • 404 Not Found: Bu kod, sunucunun istenen kaynağı bulamadığını belirtir. Bu durumda, arama motoru botu kaynağı indeksleyemez.
 • 500 Internal Server Error: Bu kod, sunucunun istenen kaynağı gösteremediği bir iç hata nedeniyle oluştuğunu belirtir. Bu durumda, arama motoru botu kaynağı indeksleyemez.
 • 503 Service Unavailable: Bu kod, sunucunun geçici bir süre hizmet dışı olduğunu belirtir. Bu durumda, arama motoru botu kaynağı indeksleyemeyecektir.

Arama motoru botları için önemli olan, sunucudan gelen yanıtın kaynağın mevcut olup olmadığını ve erişilebilir olup olmadığını belirlemesidir. Erişilebilir olmayan kaynaklar indekslenemez ve arama sonuçlarında gösterilemezler. Bu nedenle, web sitesi sahiplerinin sunucudan gelen yanıtları ve HTTP statü kodlarını düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir.

Statü Kodu Türleri Nelerdir?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) statü kodları, bir web sunucusunun istekleri nasıl işlediğini gösteren üç basamaklı kodlardır. Bu kodlar, istemci (genellikle bir web tarayıcısı) ve sunucu arasındaki iletişimi yönetmek için kullanılır. Aşağıda HTTP protokolünde kullanılan bazı statü kodu türleri açıklanmaktadır:

 • 1xx: Bilgi Amaçlı Kodlar – İstek alındı ve işleniyor.
 • 2xx: Başarılı Kodlar – İstek başarılı bir şekilde işlendi.
 • 3xx: Yönlendirme Kodları – İstek için başka bir yerde arama yapılması gerekiyor.
 • 4xx: İstemci Hatası Kodları – İstek hatalı veya geçersiz.
 • 5xx: Sunucu Hatası Kodları – Sunucuda bir hata oluştu ve istek işlenemedi.

2xx Statü Kodları ve Anlamları

2xx statü kodları, HTTP protokolünde başarılı bir şekilde tamamlanan bir isteği belirtir. Bu kodlar, sunucunun isteği başarılı bir şekilde işlediğini ve istemcinin isteğine olumlu bir yanıt verdiğini gösterir.

Aşağıda, en sık kullanılan 2xx statü kodları ve anlamları açıklanmaktadır:

 • 200 OK: Sunucu, istenen kaynağı başarıyla buldu ve istenen içeriği sağladı. Bu kod, bir sayfanın doğru bir şekilde yüklendiğini ve görüntülendiğini belirtir.
 • 201 Created: Sunucu, yeni bir kaynak oluşturdu. Bu kod, sunucunun istemcinin istediği bir kaynağı başarıyla oluşturduğunu ve yeni kaynağın URL’sini sağladığını belirtir.
 • 202 Accepted: Sunucu, isteği kabul etti ve işleme aldı, ancak işlemin tamamlanması için daha fazla zaman gerekiyor. Bu kod, sunucunun istemcinin isteğine yanıt verdiğini, ancak işlemin tamamlanması için daha fazla zaman gerektiğini belirtir.
 • 204 No Content: Sunucu, istenen kaynakta herhangi bir içerik olmadığını belirtir. Bu kod, istemcinin bir sayfanın içeriği yerine yalnızca başlıklarını alması gerektiğinde kullanılır.
 • 205 Reset Content: Sunucu, istemciyi yeniden yönlendirir ve isteği sıfırlar. Bu kod, istemcinin önbellekini temizlemesini ve sayfayı yeniden yüklemesini gerektiren durumlarda kullanılır.
 • 206 Partial Content: Sunucu, istenen kaynağın sadece bir kısmını sağladı. Bu kod, bir büyük dosyanın parçalar halinde indirilmesi durumunda kullanılır.

2xx kodları, başarılı bir isteğin gerçekleştirildiğini belirtir. Ancak, bir isteğin başarılı olduğu, kaynağın doğru bir şekilde yüklendiği veya gösterildiği anlamına gelmez. İsteklerin doğru bir şekilde işlendiğinden emin olmak için, web geliştiricileri tarafından gereken testlerin yapılması ve hata ayıklama işlemlerinin gerçekleştirilmesi gereklidir.

3xx Statü Kodları ve Anlamları

3xx statü kodları, bir sayfanın yönlendirildiği veya taşındığı anlamına gelir. Bu kodlar, istemcinin yaptığı isteği yerine getirmek için farklı bir URL veya URI’ye ihtiyaç duyulduğu durumlarda kullanılır.

Aşağıda, en sık kullanılan 3xx statü kodları ve anlamları açıklanmaktadır:

 • 300 Multiple Choices: Sunucu, istemcinin istediği kaynakta birden fazla seçenek olduğunu belirtir. Bu kod, birden fazla URL’ye sahip kaynakların mevcut olduğu durumlarda kullanılır.
 • 301 Moved Permanently: Sunucu, istenen kaynağın başka bir URL’ye taşındığını belirtir. Bu kod, bir sayfanın kalıcı olarak taşındığı durumlarda kullanılır. Bu kod, tarayıcının URL’sini otomatik olarak güncelleyeceği için SEO için önemlidir.
 • 302 Found: Sunucu, istenen kaynağın geçici olarak başka bir URL’ye taşındığını belirtir. Bu kod, bir sayfanın geçici olarak taşındığı durumlarda kullanılır.
 • 303 See Other: Sunucu, istemcinin isteğinin tamamlandığını ve bir başka URI’ye yönlendirildiğini belirtir. Bu kod, bir işlem tamamlandıktan sonra kullanıcının farklı bir sayfaya yönlendirildiği durumlarda kullanılır.
 • 304 Not Modified: Sunucu, istemcinin talep ettiği kaynakta değişiklik yapılmadığını ve istemcinin önbelleğindeki kopyasının kullanılabileceğini belirtir. Bu kod, istemcinin aynı içeriği yeniden indirmesi yerine önbelleğe alma işlemi için kullanılır.
 • 307 Temporary Redirect: Sunucu, istenen kaynağın başka bir URL’ye geçici olarak taşındığını belirtir. Bu kod, 302 koduna benzer şekilde kullanılır ancak tarayıcı, aynı yönlendirme isteğiyle yeniden istek gönderir.

4xx Statü Kodları ve Anlamları

4xx statü kodları, bir isteğin hatalı veya eksik olduğunu ve sunucunun isteği yerine getiremediğini belirtir. Bu kodlar, genellikle istemcinin yanlış veya eksik bir şekilde yapılan istekleri için kullanılır.

Aşağıda, en sık kullanılan 4xx statü kodları ve anlamları açıklanmaktadır:

 • 400 Bad Request: Sunucu, istemcinin yaptığı isteğin hatalı olduğunu belirtir. Bu kod, genellikle yanlış veya eksik parametrelerle yapılan isteklerde kullanılır.
 • 401 Unauthorized: Sunucu, istemcinin kimlik doğrulaması yapmadan istekte bulunduğunu ve isteği reddettiğini belirtir. Bu kod, bir sayfaya erişmek için gerekli kimlik doğrulaması yapılmadığında kullanılır.
 • 403 Forbidden: Sunucu, istemcinin talebinin reddedildiğini ve istemcinin sayfaya erişim hakkı olmadığını belirtir. Bu kod, bir sayfaya erişmek için gerekli izinlerin yokluğunda kullanılır.
 • 404 Not Found: Sunucu, istemcinin istediği kaynağın mevcut olmadığını belirtir. Bu kod, bir sayfanın silinmesi veya yanlış bir URL ile istenmesi gibi durumlarda kullanılır.
 • 405 Method Not Allowed: Sunucu, istemcinin kullandığı HTTP yönteminin kaynak üzerinde kullanılamadığını belirtir. Bu kod, örneğin bir GET isteği gönderilerek POST yöntemi gerektiren bir sayfaya erişilmeye çalışıldığında kullanılır.
 • 408 Request Timeout: Sunucu, istemcinin yaptığı isteğin zaman aşımına uğradığını belirtir. Bu kod, sunucunun isteği işleyemediği veya yeterli kaynaklara sahip olmadığı durumlarda kullanılır.

5xx Statü Kodları ve Anlamları

5xx statü kodları, sunucunun isteği yerine getiremediğini ve bir hata veya sorunla karşılaştığını belirtir. Bu kodlar, genellikle sunucu tarafında bir sorun olduğunda kullanılır ve istemcinin hatası değildir.

Aşağıda, en sık kullanılan 5xx statü kodları ve anlamları açıklanmaktadır:

 • 500 Internal Server Error: Sunucu, istemcinin isteğini işleyemedi ve bir iç hata veya sorunla karşılaştı. Bu kod, genellikle sunucu tarafında bir hata olduğunda kullanılır.
 • 501 Not Implemented: Sunucu, istemcinin yaptığı isteği desteklemediğini ve işleyemediğini belirtir. Bu kod, bir HTTP yönteminin sunucu tarafında desteklenmediği durumlarda kullanılır.
 • 502 Bad Gateway: Sunucu, bir proxy sunucusu olarak çalıştığı durumlarda, proxy sunucusunun hatalı bir yanıt aldığını ve isteği işleyemediğini belirtir.
 • 503 Service Unavailable: Sunucu, isteği işleyecek kaynaklara sahip olmadığını veya geçici bir bakımda olduğunu belirtir. Bu kod, sunucu tarafında kaynakların yetersiz olduğu veya aşırı yüklü olduğu durumlarda kullanılır.
 • 504 Gateway Timeout: Sunucu, bir proxy sunucusu olarak çalıştığı durumlarda, proxy sunucusunun isteğin yanıtını beklerken zaman aşımına uğradığını belirtir.

URL Statü Kodları Nasıl Tespit Edilir?

URL statü kodları, bir web sitesinin performansını ve sağlığını kontrol etmek için önemli bir göstergedir. Bu kodlar, web sitesindeki hataları ve sorunları tespit etmek için kullanılabilir ve web sitesinin kullanılabilirliğini artırmak için önemlidir.

URL statü kodları, birçok farklı araç ve yöntemle tespit edilebilir. Bazı yaygın yöntemler şunlardır:

 1. Tarayıcı: Web tarayıcısı, bir URL’ye yapılan isteğin yanıtını alır ve statü kodunu görüntüler. Örneğin, Google Chrome’da, Geliştirici Araçları’nı açarak ve Network sekmesini seçerek, her isteğin yanıtını görebilirsiniz.
 2. Çevrimiçi araçlar: Çevrimiçi araçlar, belirli bir URL’ye yapılan isteğin yanıtını alır ve statü kodunu gösterir. Örneğin, https://httpstatus.io/ gibi araçlar, belirli bir URL için statü kodunu gösterir.
 3. Komut satırı: Birçok işletim sistemi, komut satırında URL statü kodlarını tespit etmek için curl veya wget gibi araçlar sunar. Örneğin, bir Linux veya macOS sistemde, curl -I http://www.example.com komutu, URL için bir başlık isteği gönderir ve yanıt olarak statü kodunu görüntüler.
 4. Programlama dilleri: Programlama dilleri, URL statü kodlarını tespit etmek için kullanılabilir. Örneğin, Python’da, requests modülü kullanılarak bir URL’ye istek gönderilebilir ve statü kodu kontrol edilebilir.

200 Dışında Statü Kodu Çeviren URL’ler için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

200 dışındaki statü kodları alan URL’ler, genellikle bir hata veya sorun olduğunu gösterir. Bu nedenle, bu durumda yapılması gerekenler şunlardır:

 • Hatanın nedenini belirleyin: İlk olarak, URL’nin aldığı statü kodunun nedenini belirlemek gerekir. Bunun için, ilgili hatanın tanımını ve nedenini anlamak için HTTP statü kodları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.
 • Hata kaynağını bulun: Hata kaynağı genellikle web sitesinin kodunda veya sunucu konfigürasyonunda yer alır. Bu nedenle, hata kaynağını belirlemek için web sitesinin kodunu ve sunucu konfigürasyonunu kontrol etmek gerekir.
 • Sorunu çözün: Hata kaynağı belirlendikten sonra, sorunu çözmek için gerekli adımlar atılmalıdır. Örneğin, bir hata web sitesinin kodundan kaynaklanıyorsa, kodu güncellemek veya değiştirmek gerekebilir. Eğer sorun sunucu konfigürasyonundan kaynaklanıyorsa, sunucu ayarlarını değiştirmek gerekebilir.
 • Test edin: Sorunun çözümü tamamlandıktan sonra, web sitesini test etmek ve URL’nin artık doğru bir statü kodu aldığından emin olmak önemlidir.
 • Kullanıcıları bilgilendirin: Eğer URL bir hata sayfasına yönlendiriyorsa, kullanıcıların bu hatayı neden aldığını anlamalarını sağlamak için bir hata mesajı veya yönlendirme sayfası oluşturulmalıdır.
 • SEO etkisini değerlendirin: URL’lerin SEO değeri, aldığı statü kodu ile değişir. Bu nedenle, URL’lerin 200 dışındaki statü kodlarını çözmeden önce, SEO etkisini değerlendirmek önemlidir. Gerektiğinde, URL’leri yeniden yönlendirmek veya güncellemek gerekir.
0 Shares:
Benzer İçerikler