Global Pazar Yerleri Üzerinden Yurt Dışına Nasıl Satış Yapılır?

Market place kavramından dilimize “pazar yeri” olarak geçen online alışveriş platformları; gerek yurtiçinde gerekse uluslararası kulvarda e-ticaretin gelişimi ile oluşmuş, birbirinden farklı birçok satıcının ürünlerini aynı mecra üzerinden kitlelere ulaştırmalarını sağlayan iş modelleridir.

Dünyada yaşanan dijital gelişim alışveriş olanakları açısından da sınırları ortadan kaldırmaktadır. Geleneksel ticarette hatta e-ticarette hizmet veren birçok farklı markayı aynı çatı altına toplayan çevrimiçi pazar yerleri; dünyaya açılmayı hedefleyen girişimler için de oldukça önemli satış noktalarıdır. Global pazar yerleri olarak tanımlanan bu online mecralar, markaları ve ürünleri dünyanın herhangi bir köşesindeki tüketiciye satabilme imkanı tanıyan eşsiz satış kanallarıdır.

Yurtiçi pazarda yapacakları satışın yanı sıra internet aracılığıyla ihracat diğer tanımıyla e-ihracat yapmayı hedefleyen işletmeler için alt yapısı hazır bir satış platformu olanağı sağlayan global pazar yerleri; sundukları teknik altyapı, pazarlama, tanıtım, reklam ve kampanya destekleriyle satıcılar adına eşsiz ve sınırları olmayan bir satış platformu ya da diğer tanımıyla dev bir sanal mağaza görevini üstlenmektedir.

Pazar Yeri Nedir, Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Pazar yeri nedir ve bu iş modeli nasıl gelişmiştir konusunda biraz detaya inmekte fayda görüyoruz.

İnternetin ve dolayısı ile interaktif işlemlerin hayatımızın her alanında, her geçen gün daha da önem kazandığı kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketicinin gıdadan kırtasiyeye, giyimden seyahate kadar her türlü ihtiyacının internet üzerinden sağlıyor olması, işletmeleri de e-ticaret siteleri kanalıyla tüketiciye daha yakın olmaya ve hedef kitleye erişim olanaklarını artırmaya yönlendirmektedir.

Tüketiciye 7/24 alışveriş olanağı sunan ve dolayısı ile gerek zaman gerekse detaylı araştırma fırsatları yaratan e-ticaret sitelerinin sayısı da, müşteri talebiyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Geleneksel alışverişin yerini yeni nesil çevrimiçi alışverişe bıraktığı bu süreçte, işletmeler açısından e-ticaret pazarında da ciddi rekabet ortamları söz konusu olmaktadır. Her geçen gün var olan e-ticaret sitelerine yenilerin eklenmesi, yurt içi pazarda sürdürülebilir bir marka olmak adına yapılan pazarlama ve reklam çalışmalarının yanı sıra girişimciler için yeni pazar arayışlarını da beraberinde getirmektedir.

İşletmelerin yeni pazar arayışları, bir alışveriş merkezinde mağaza kiralamanın internet dünyasındaki eş değeri sayılabilen online pazar yerlerine yönelmelerini sağlamıştır. Farklı birçok ürün ve markayı aynı site çatısı altında tüketiciye sunan çevrimiçi pazar yerleri, hayata geçirdikleri pazarlama stratejileri ve reklam çalışmaları kanalıyla, işletmenin tek başına elde etmekte zorlanacağı bir ziyaret oranına imkan tanımaktadır.

Herhangi bir e-ticaret sitesi kurmak istemeyen işletmeler için de ürünlerini internet aracılığıyla kitlelere ulaştırmalarını sağlayan pazar yerleri, bir nevi sanal mağaza işlevi görmektedir.

Yurtiçi pazarda uyguladıkları başarılı dijital pazarlama stratejileri ile tüketicinin dikkatini çekmeyi başaran işletmeler, küresel çapta da gelişme gösteren alışveriş olanaklarından faydalanmak ve ürünlerini hedefledikleri yurt dışı pazarlarda da sergilemek adına yine aynı şekilde global pazar yeri arayışlarına girmektedirler.

Ürünlerini veya sunduğu hizmetleri yurt dışına online satış yaparak daha fazla kitleye ulaştırmayı hedefleyen girişimleri zorlu süreçler beklemektedir. Bu amaçla yola çıkan işletmeler için müşteri kitlesini, alışkanlıklarını ve alışveriş davranışlarını yakından tanımadıkları pazarlarda var olmak, çok büyük bütçeler harcamadan yeni bu pazarlara kendilerini tanıtmak ya da sitelerini yurtdışının gerektirdiği ödeme sistemleri ile entegre etmek çok kolay değildir.

E-ticaret sitelerinin yurt dışına satış yapmak, bir diğer tanımı ile e-ihracat yapmak için geliştirilmesi gereken pazarlama çalışmaları büyük zaman, bütçe ve emek gerektirmektedir. Bu süreçleri doğru yöneterek, minimum bütçelerle en verimli sonuçları elde etmeyi hedefleyen işletmeler, dünya genelinde online hizmet veren global pazar yerleri aracılığıyla sınırları aşmayı ve ihracata yönelmeyi tercih etmektedirler.

Pazar Yerlerinin Avantajları

Gerek yurt içi gerekse yurtdışı online pazar yerlerinin işletmelere sunduğu avantajlar şöyle sıralanabilir;

 • Diledikleri takdirde herhangi bir e-ticaret sitesi kurmadan da online satış yapılmasına olanak sağlamaktadır.
 • İşletmenin e-ticaret sitesi kurmak, tanıtmak, ödeme sistemlerini adapte etmek gibi süreçleri atlamasını ve bu işlemlerin getireceği maliyetlerden kurtulmasını sağlar.
 • Online pazar yerleri gerçekleştirdikleri dijital tanıtım çalışmaları ile çok büyük kitlelere hitap ederler. Herhangi bir işletmeye e-ticaret sitesine oranla çok daha fazla tanıtım bütçesi harcadıklarından ötürü her gün yüz binlerce müşteri tarafından ziyaret edilmektedirler. Bu sebeple işletme büyük bir tanıtım avantajına sahip olur.
 • Pazar yerleri çok farklı şehirlerden hatta farklı ülkelerden müşterilere satış olanağı sunar.
 • Online pazaryeri, marka tanınırlığı ve hedef kitle ile bağ yaratmak adına çok avantajlı bir kanaldır.

Pazar Yerlerinin Dezavantajları 

Online pazar yerleri yukarıda bahsi geçen avantajların yanı sıra bazı dezavantajlara da sahiptir. Ancak bu avantaj ve dezavantajlar işletmeler tarafından doğru analiz edilmeli, sonuçta elde edilecek çıkarımlar ve ileriye dönük hedefler doğru kurgulanmalıdır.

 • Online pazar yerlerinde satışlar üzerinden komisyon alınmaktadır. Her pazaryerinin kendi prensipleri çerçevesinde ve yaptığı pazarlama çalışmaları kapsamında değişkenlik gösteren komisyon ücretleri bazı satıcılar açısından dezavantaj olarak nitelendirilmektedir. Ancak; bu komisyon ücretlerinin, tekil bir site olarak yapılması gereken tanıtım çalışmaları için harcanacak bütçeler ile orantısının doğru yapılması işletmenin sağlıklı bir karar vermesi açısından önemlidir.  
 • Rekabet ortamı online pazaryeri içinde yer alan işletmeler arasında da geçerlidir. Kazanç açısından aynı hizmet veya üründen birçok markaya ortam kiralayan pazaryerlerinde de, rakiplerden farklılığı ortaya koymak için özel çalışmalar veya kampanyalar yapılması gerekmektedir.
 • Online pazar yeri platformlarında uyulması gereken prosedürler ve kurallar bazen çok zorlayıcı olabilmektedir. Pazar yeri ile yapılacak sözleşmelerde; ürün kargo, teslim, iade ya da satış sonrası hizmetlerde yaşanabilecek aksaklıklarda geçerli olacak cezai şartlar mutlaka doğru incelenmelidir. Tek taraflı fesih haklarına kadar detaylandırılmış sözleşmeler işletmeler açısından da mutlaka avukatlar tarafından incelenmelidir.
 • Online pazar yerlerinde ödemenin satıcıya aktarılma süreleri de bazen sorun yaratmaktadır. Sözleşmeler yapılırken dikkate alınmayan ödeme vadeleri, sonralarda satıcı için sorun teşkil edebilecek değer kayıplarına sebebiyet verebilmektedir.

Popüler Global Pazar Yerlerinde Online Satış Nasıl Yapılır?

Yurt dışına online satış yapmak teknik olarak internet kanalıyla da olsa ihracat yapmak anlamını taşımaktadır. İhracat işlemleri de ticari açıdan işletme için birçok resmi prosedürün yerine getirilmesini gerektirmektedir. Vergi uygulamaları açısından da çokça merak edilen e-ihracat kapsamındaki işlemler mutlaka işletmelerin mali müşavirlerinin danışmanlığında gerçekleştirmeleri gerekmektedir. E-ihracat nedir ve e-ihracat nasıl yapılır konularında tüm detaylar bir bilirkişinin yönlendirmeleri geliştirilecek bir süreci işaret etmektedir.

Doğrudan müşteriyi hedefleyen online global pazar yerlerindeki satışlar, çoğunlukla mikro ölçekte gerçekleşen satışlar olduğundan ve ihracat prosedürlerinde yer alan ihracat limitlerin altında kalacağından biraz daha kolay prosedürlerle yürütülebilir.

Dünya çapında kendini kanıtlamış ve milyonlarca takipçiye ulaşmış global pazaryerlerinde online satış yapmak isteyen işletmeler için ihracat prosedürleri ardından gelen ve dikkat edilmesi gereken konulardan bir diğer ise doğru hedef kitleyi yakalamak adına doğru pazar yerine odaklanmaktır.

Satılmak istenen ürünün hangi pazar yerinde daha çok kendini gösterebileceği, hangi pazar yerinin daha çok hangi sosyo-ekonomik kitleye hitap ettiği gibi konularda araştırmalar yapılması gerekmektedir. Bir sonraki süreçte ise; global çapta hizmet sunan bu pazar yerlerinde satıcı konumuna gelebilmek için istenen şartların, evrakların ve sözleşme maddelerinin özenle ele alınması ve incelenmesi gerekmektedir.

Global pazar yerlerinin satış mantıkları birbirine benzerlik gösterse de; kendi iç politikaları gereğinde farklılıklar vardır. Komisyon oranları, iade prosedürleri, kargo veya teslimat süreçleri açısından birçok farklı yaklaşıma sahip olan siteler ayrıca detaylı bir evrak ve sözleşme prosedürü çerçevesinde anlaşmalar gerçekleştirirler.

Tüm yurt dışına ürün satış siteleri, birden çok satıcının ürün veya hizmetinin müşteriye direkt satışı için kanal oluşturduğundan dolayı, prensip olarak faturalama veya stok kontrolü gibi işlemleri üstlenmemektedir. Bu süreçler tamamen satıcıya ait olacağından doğru takibi satıcı ve pazar yeri arasındaki sözleşmelerin sürdürülürlüğü açısından önemlidir.  

Global Pazar Yerlerinde Hesap Oluşturmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Global bir pazar yeri ile gerçekleştirilecek anlaşmalar çerçevesinde satıcı konumuna gelecek olan işletmeden talep edilecek evraklar aşağıda yer almaktadır. Daha önce belirtildiği gibi popüler pazar yerlerinde prensipler gereği değişiklik gösterebilecek evraklar ve satılan ürünün özelliği bazında değişiklik gösterebilecek gümrüğe tabi ürünler için bilirkişi desteği almak çok önemlidir.

İşbirliği yapılacak global pazar yeri seçiminin ardından gerekli üyelik işlemlerinin tamamlanması ve satışa konu ürünlerin detayları ile listelenmesi gerekmektedir. Açılan mağaza üyelik sayfası üzerinde yer alan tüm alanların doldurulması ve aşağıda yer alan bilgilerin sisteme kaydedilmesi şarttır.

 • Öncelikle vergi mükellefi olunması şartı olduğundan işletme ile ilgili bilgilere gereksinim duyulur.
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası ve açık adresler
 • İşletme sahibi veya şirketi temsile yetkili kişinin kimlik bilgileri  
 • Şirket sicil numarası, vergi numarası, işletmenin faaliyet türü ile ilgili belgeler.
 • Ödeme yapmaya müsait geçerli bir kredi kartı. Bu kart, satıcının mağazasının yeterli ilgiyi görmemesi ve yeterli kazancı sağlamaması durumunda, satıcıdan tahsil edilecek üyelik bedeli için gereklidir.
 • İşletmeye ait banka hesap bilgilerinin detayları. Pazar yeri üzerinden gerçekleşecek satışlarda tahsilatı yapan pazaryerinin kendisidir. Satış sonrası teslimin gerçekleşmesi durumunda bedelin içinden komisyon oranı düşülerek satıcının banka hesabına yatırılır.
 • Ürünler ile ilgili ağırlık ve paket bilgileri
 • Gümrüğe tabi ürünler için gümrük yeterlilik belgeler
 • Sigorta edilmesi gereken ürünler için sigorta evraklar

Satıcı hesabı oluşturup yukarıda sayılan belgelerin iletilmesi durumunda onay süreci kısa sürede tamamlanarak hesap oluşturulur ve satış için ürün girişleri sisteme tanımlanmaya başlanabilir.

Globalde Satış ve Pazarlama Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Milyonlarca ziyaretçi trafiğine sahip olsalar da, global pazar yerlerinde satış yapmaya başlamak ve sanal mağaza oluşturmak yine de site içinde görünürlüğü sağlamak adına bir takım çalışmaları da beraberinde getirir.

Ürünlerin görünebilir olması için ilk başlarda yapılacak satış kampanyaları satışa destek olabileceği gibi, dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, ürün açıklamalarının doğru, kapsamlı ve net bilgiler içermesidir.

Ürünlerin sürekli iade işlemine düşmemesi için, ziyaretçiler tarafından doğru algılanmasını sağlamak en önemli konuların başında gelmektedir.

Ürün fotoğraflarının gerçekçi olması, şık, doğal ışıkta çekilmiş netlikte ve kaliteli fotoğraf kullanımı da ürün bilgilerini tamamlayıcı önemli unsurlardır.

Müşteri yorumlarının güncel takibi ve mutlaka cevaplandırılması gerekliliği de, sitede varlığı sürdürmek ve diğer alıcılar nezdinde doğru satıcı imajını yakalamak açısından önemlidir.

Global Pazar Yerlerinde Hangi Ülkelere Satış Yapabilirim?

Bu konuda öncelikle ürününüz için doğru global pazarı seçerken, platformun hangi ülkelere satış hizmeti sunduğunu incelemeniz gerekmektedir. Pazar yerinin ağırlıklı olarak hizmet verdiği ülkeler, işletmenin ürünü için doğru hedefler olsa da, bir diğer konu ürün kargo aşamasında çözüm odaklı olabilmektir.  

Gerek kargo göndermenin mümkün olmadığı, gerekse büyük maliyetlere ya da zaman kaybına sebep olabilecek teslimat işlemleri açısından, global pazar seçimin doğru yapılması gerekmektedir.

Global Pazar Yerlerinde Hangi Ürünleri Satabilirim?

Global pazar yerlerinde, kimyasal madde içermeyen, alkol, tütün gibi içeriklere sahip olmayan her türlü ürünün satışı mümkündür. Ancak bu konuda da pazar yeri araştırması yaparken, sözleşme koşullarının ve satışına izin verilen ürün listesinin doğru incelenmesi gerekmektedir.

 • Hazır Giyim Ürünleri
 • Tekstil ve Ev Dekorasyon Ürünleri
 • Havlular ve Peştamaller
 • Zeytin ve Zeytinyağı
 • Dekoratif Tasarım Ürünleri
 • Değerli Antika Değeri Taşımayan Ürünler
 • Halı ve Kilimler
 • Bebek Oyuncakları
 • Takı , Aksesuar , Çanta, Kemer, Ayakkabı 
 • Evcil Hayvan Ürünleri ve Aksesuarları
 • Spor Malzemeleri gibi birçok ürün global pazar yerleri kanalıyla satışa sunulabilen ürünlerdir.
0 Shares:
Benzer İçerikler