PaaS (Platform as a Service) Nedir? PaaS ve IaaS Arasındaki Farklar

Günümüzde şirketler, özellikle de farklı lokasyonlarda şubeleri bulunanlar, iş akışlarını hızlı ve kesintisiz sürdürebilmek için fonksiyonel açıdan gelişmiş yazılımlara ihtiyaç duyar. Haliyle bu durum, klasik yöntemler dâhilinde edinme ve geliştirme maliyetlerini ciddi miktarda artırır. Bulut tabanlı PaaS (Platform as a Service – Hizmet olarak Platform) çözümleri, tam da bu noktada devreye girer. Geliştirme ekiplerine, kısa sürede ve şirketin farklı birimlerinin ihtiyaçlarını kusursuzca karşılayacak uygulama projelerini hayat geçirme rahatlığı sağlar.

Bu yazının devamında; PaaS’in çalışma mantığı, çeşitleri, hangi durumlarda tercih edilebileceği, belli başlı avantajları ve IaaS ile arasındaki farklılıklar hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Hizmet Olarak Platform Nasıl Çalışır?

Hizmet platformlarının çalışma mantığına geçmeden önce hangi bölümlerden oluştuğunu bilmekte fayda vardır. Tipik bir PaaS çözümü, üç ana bölümden oluşur. Bu bölümler; bulut altyapısı, uygulama geliştirme ortamı ve GUI ya da dilimizdeki adıyla grafik kullanıcı arayüzüdür.

Bulut altyapısı; sanal makine, işletim sistemi yazılımı, depolama, ağ iletişimi ve güvenlik duvarı gibi ögeleri içerir. Yani daha açık bir ifade ile bu kısımlar, IaaS çözümü dâhilinde uygulama geliştirme ekiplerine sunulur. Uygulama geliştirme ortamı, adından da kolayca anlaşılabileceği üzere proje oluşturma, dağıtma ve yönetme işlevlerinin yerine getirilmesini sağlayan bölümdür. Geliştirme ve DevOps ekipleri, uygulama yaşam döngüsü boyunca tüm işlerini ise grafik kullanıcı arayüzü vasıtasıyla gerçekleştirir.

IaaS nedir, nasıl çalışır, öğrenmek ve detaylı bilgi edinmek için burayı ziyaret edebilirsiniz.

PaaS, geliştiricilere kendi uygulamalarını oluşturabilmelerini sağlayan bir çerçeve sunar. Ancak Hizmet olarak Platform çözümleri, genel kanının aksine şirketlerin uygulama geliştirmeye yönelik tüm bilişim altyapısının yerini almaz. Geliştiriciler, bir bulut hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla çevrim içi ara yüze bağlanır. Bağlantının sağlanmasının ardından ara katman yazılımı kullanılarak doğrudan PaaS içerisinde uygulamanın geliştirilmesi süreci gerçekleştirilir. Bu aşamada, farklı lokasyonlardaki birden fazla ekip aynı proje üzerinde birbirleriyle senkronize biçimde çalışabilir.

Tüm standart geliştirme araçlarını bünyesinde barındıran arayüz sayesinde yeni uygulama üretimine ek olarak test aşamaları da kolaylıkla yürütülebilir. Sürecin daha sonraki safhasında ise tamamlanmış uygulamalar kullanıma sunulur. Geliştiriciler, kullanıma sundukları uygulamalar platformun izin verdiği ölçüde tam kontrol sahibidir. Bu avantajdan yararlanarak uygulamanın işlevselliğini ve güvenliğini artıracak tüm yamalar, fiziksel erişime gerek kalmadan doğrudan uzaktan bağlantı kolaylığı ile kullanıcılara iletilebilir.

Yaygın Kullanılan PaaS Çeşitleri Nelerdir?

Yıllar içerisinde, işletmelerin ihtiyaçlarına kusursuzca cevap verebilmesi amacıyla farklı PaaS modelleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde en yaygın kullanılan Hizmet olarak Platform modelleri şu şekilde sıralanmaktadır:

Public PaaS

Public PaaS modelinde, işletmeler aynı hizmete abone olur. Yani abonelerin tümü, aynı bulut altyapısını kullanır. Buna karşılık genel PaaS kullanan işletmelerin her birine ayrı hesap açılır. Çeviklik, modelin en önemli avantajı olarak öne çıkar. Genel PaaS, işlem hacmi düşük küçük ve orta boy işletmeler tarafından rahatlıkla tercih edilebilir.

Private PaaS

Özel PaaS, adından da kolaylıkla anlaşılabileceği gibi her bir işletmenin kendine ait bulut alanına sahip olduğu modeldir. Private PaaS; özel veri merkezinin sağlayabileceği güvenlik seviyesini, uyumluluk kapasitesi gibi avantajları bünyesinde barındırır. Üstelik tüm bu avantajları abonelere sunarken genel PaaS modelinin çevikliğini sağlamayı amaçlar.

Hibrit PaaS

Hibrit PaaS, hem genel hem de özel bulut tabanlı platform hizmetlerinin karışımıdır. Dolayısıyla işletmelere verinin nerede tutulacağı başta olmak üzere birçok konuda esnek seçimler yapma özgürlüğü sağlar. Örneğin; hibrit PaaS kullanımında yüksek işlem gücü gerektiren geliştirme projeleri için public bulut altyapısı kullanılabilir. Veriler ise özel bulutta saklanabilir. Böylece düşük maliyet ile en efektif kombinasyona erişilebilir.

Communications PaaS

Spesifik modellerin başında gelen Communications PaaS, geliştiricilerin arka uç altyapısına ve ara yüzlerine ihtiyaç duymadan uygulamalarına gerçek zamanlı iletişim eklemelerini sağlar. Bu amaçla bünyesinde örnek kod kitaplıkları, önceden oluşturulmuş uygulamalar ve API’ler yer alır.

Mobil PaaS

Kısaca mPaaS olarak isimlendirilen model, mobil uygulamaların geliştirilmesini sağlayan araçlara sahiptir. Genel, özel, şirket içi depolama seçeneklerini destekleyen hizmet modeli, sürükle ve bırak mantığıyla çalışan arabirimi sayesinde mobil uygulama geliştirme süreçlerini ciddi anlamda kolaylaştırır.

PaaS Kimler Tarafından ve Neden Tercih Edilir?

PaaS, operasyonel süreçlerinde yazılım desteğine ihtiyaç duyan tüm KOBİ’ler ve küresel çapta ticari faaliyetler gerçekleştiren şirketler tarafından tercih edilebilir. Bu gruba ek olarak belirli bir organizasyon çatısı altında toplanmış geliştirme ekipleri de Hizmet olarak Platform modeline yönelebilir. Böylece kendilerine iletilen müşteri taleplerine hızlı ve etkili cevaplar verebilme potansiyeline sahip olurlar.

Uygulama geliştirme, PaaS bileşenlerinin en yaygın kullanıldığı durumdur. Bulut tabanlı olmasının getirdiği erişim avantajı ile farklı lokasyonlarda yer alan ekipler, kolaylıkla birbirleriyle işbirliği yapabilir. Temel işlevinin yanı sıra hâlihazırda kullanımda olan bir uygulamayı buluta geçirmek gerektiğinde de Hizmet olarak Platform araçlarından faydalanabilirsiniz. Süreç dâhilinde yeniden düzenleme, yük dengeleme gibi işlemler, platform aracılığyla rahatlıkla tamamlanabilir.

PaaS; Java, Python, Swift gibi programlama dillerini destekler. Dolayısıyla IoT (Nesnelerin İnterneti) uygulamaları geliştirmek isteyenler için harika bir geliştirme ortamı niteliği taşır. Desteklediği programlama dillerinden ve sahip olduğu araçlardan yardım alarak IoT tarafından oluşturulan veriyi gerçek zamanlı işleyebilen uygulamaları kısa sürede üretip kullanıma sunabilirsiniz. Benzer rahatlığı çevik geliştirme ve DevOps süreçlerinde de hissedebilirsiniz. PaaS ile ayrıca entegrasyon, teslimat, test ve dağıtım başta olmak üzere uygulama yaşam döngüsündeki tüm safhaları otomatikleştirebilirsiniz.

İşletmelerinin PaaS modelini tercih etmelerindeki bir diğer nedense, karma BT stratejileri oluşturulabilmesine izin vermesidir. Hibrit PaaS sayesinde genel ve özel bulut hizmetlerinin tüm avantajlarından maksimum verimlilikte yararlanılabilir. Tüm bunlar olurken hassas verilerin şirket içi sunucularda depolanması ve bazı uygulamaların yerelde çalıştırılması gibi geleneksel yöntemler devam ettirilebilir.

PaaS Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

PaaS çözümlerine yönelmenin beraberinde getirdiği avantajlar, ana hatlarıyla dört madde halinde sıralanabilir.

  • Maliyet avantajı, şirketlerin günümüzde PaaS çözümlerine yönelmelerindeki en önemli nedendir. Özellikle kullandıkça öde gibi edinme yöntemleri sayesinde bütçe kontrolü çok daha kolay biçimde sağlanabilir.
  • PaaS, geleneksel uygulama geliştirme platformlarının çalıştırılabilmesi için gerekli donanımların ve yazılımları satın alınıp kurulması ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak zaman kaybı yaşanmaz. Servis sağlayıcının sunduğu bağlantı kullanılarak hemen geliştirme süreçlerine başlanabilir.
  • PaaS aracılığıyla ayrıca kodlama süreleri kayda değer oranda azalır. Çünkü hizmet platformunun geliştirme araçları, bünyelerinde önceden kodlanmış uygulama bileşenlerini barındırır. Bu sayede iş akışı, dizin hizmetleri, arama gibi uygulamalar kısa sürede geliştirilerek kullanıma sunulabilir.
  • PaaS, hızlı üretim avantajına ilaveten, mobil başta olmak üzere farklı cihazlar ve tarayıcılar için aynı anda geliştirme yapılabilmesine olanak tanır. Hatta platformlar arası uygulamaların yaşam döngüleri, geliştirici ekip tarafından etkin şekilde yönetilebilir. En güzel yanıysa, geliştiriciler tüm süreçlerde mekândan bağımsız olarak çalışabilme özgürlüğüne sahip olur.
  • Ticari organizasyonlar, faaliyetlerindeki değişimlere bağlı olarak hâlihazırda kullandıkları uygulamalarda yeni özelliklere ihtiyaç duyabilir. Klasik tipteki geliştirme platformları aracılığıyla bu koşulun sağlanabilmesi, çoğu zaman spesifik yeteneklere sahip yeni uzmanların istihdam edilmesiyle mümkün olur. Oysa Hizmet olarak Platform çözümleri, çalışan sayısında artış yapma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Bileşen güncellemeleri sayesinde yeni geliştirme özellikleri varolan ekip tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

PaaS ile IaaS Arasındaki Farklar Nelerdir?

PaaS (Hizmet olarak Platform) ile IaaS (Hizmet olarak Altyapı) arasındaki farkı anlamak için belirli noktalara odaklanmakta fayda vardır. Bu noktaların başında, elbette kullanım amacı gelir.

Her ikisi de bulut tabanlı hizmetler olmalarına rağmen PaaS (Platform as a Service) ile IaaS (Infrastructure as a Service) farklı amaçlara hizmet eder. Hizmet olarak Platform çözümleri, maliyet dezavantajını ortadan kaldırarak uygulama geliştirmek isteyen şirketler için ideal seçeneklerdir. PaaS yardımıyla masaüstü ve web tabanlı yazılımlar dışında IoT uygulamaları gibi işinizi geliştirmenizi sağlayacak farklı araçlar oluşturabilirsiniz. Üretim sürecinin ardındansa ürünün yaşam döngüsü üzerinde tam kontrole sahip olabilirsiniz.

IaaS modeli ise genelde PaaS’ın bir alt modeli olarak konumlandırılır. IaaS çözümleri; şirketlerin sunucu ve depolama, ağ iletişimi, veri merkezi gibi ihtiyaçlarını makul bütçelerle giderebilmelerini mümkün kılar. PaaS modellerinde altyapı yönetimi servis sağlayıcının yükümlülüğünde iken IaaS bu süreçleri self servis olarak kullanıcıya bırakır. Bu ayrım, Hizmet olarak Platform çözümleri kullanan ekiplerin, yalnızca projelerine odaklanabilmelerinin önünü açar.

İşletmenizi geleceğe taşımak için hemen Türkiye’nin lider markası Natro’nun sunduğu PaaS çözümlerine göz atın. Bulut teknolojisinin gücünden faydalanarak, iş verimliliğinizi ve kârlılığınızı artırmanızı sağlayacak uygulamaları hızlıca geliştirme fırsatını daha fazla ertelemeyin!

0 Shares:
Benzer İçerikler