İşletmeniz ve Markanız için Marka Tescil Yapmanın Önemi

com.tr-marka-tescil

Günümüzde marka ismi ile SMS göndermek dahi marka tescili gerektirir. Dijital pazarlama faaliyetlerinin artması ile birlikte, marka tescili yaptıran kişi ve kurumların sayısı da artış göstermiştir. Marka tescili, markayı tescil ettiren kişi ya da kuruma tekel hakkı verir. Yani ilgili kategori/sınıfta, markayı tescil ettiren haricinde başka kimse kullanamaz.

Marka, bir malı diğer mallardan ayıran bir kimliktir. Marka sahibi bu markayı kullanarak çeşitli işletmeler açabilir, anlaşmalar yapabilir, marka üzerinde her türlü tasarruf ve faaliyeti gerçekleştirebilir. Marka, harf, şekil, renk, ses ya da buna benzer görsel ve işitsel öğelerden oluşabilir. Marka, aynı zamanda kişi ya da kurumun yaptığı faaliyet alanını da temsil eder. Firmalar için taşınmaz değer niteliğinde olan markalar, marka sahiplerine prestij kazandırmasının yanında hukuki anlamda da çeşitli avantajlar sağlar.

Gelecek adına önemli hedefleri olan işletmeler, rekabet ve taklit ihtimaline karşı gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Tescil edilmiş bir markanın tüm kullanım hakları marka sahibine aittir. Marka sahibinden izin alınmadığı sürece üçüncü kişilerin markayı kullanma hak ve yetkisi yoktur. Marka sahibi istediği zaman markayı devredebileceği gibi marka lisansını verebilir, teminatlar gösterebilir ve marka üzerindeki tüm hukuki haklarını kullanabilir.

Marka Tescilinin Avantajları

Yukarıda da kısmen ifade edildiği gibi marka tescilinin çok büyük avantajları vardır. Dilerseniz markayı tescil ettirerek ne gibi avantajlar elde edebileceğinize aşağıda değinelim:

Marka Tescili Piyasada Güven Oluşturur

Sektör içerisinde göstereceğiniz faaliyetlerde muhakkak rakipleriniz olacaktır. Bir marka tescili ile girdiğiniz sektörel faaliyetlerde rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Tescilli markalar, tüketicide güven unsuru oluşturur. Doğal olarak da işletmenin geliri artar. 

Marka Tescili ile İsim Hakkının Tekelini Alabilirsiniz

Marka tescili, rakiplerinizin sadece sizin markanın adını kullanmasını engellemez. Aynı zamanda kendi markanızla benzer isimlerin tescil edilmesini de engelleyerek size hukuki bir güvence de sağlar.

Devlet Teşviklerinden ve İşletme Desteklerinden Yararlanmanız Kolaylaşır

Marka tescili ile yasal otorite tarafından sağlanan teşvik paketlerinden yararlanmanız kolaylaşır. Aynı zamanda kalite belgeleri ve alan adı (domain) tescil işlemi gibi faaliyetlerinizi herhangi bir prosedüre takılmadan gerçekleştirebilirsiniz. Marka tescil belgesi ile hatta ön başvuru belgesi ile şirket olmadan da “.com.tr” alan adıyla kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Yurtdışına Açılmanız Kolaylaşır

Marka tescilinden kaynaklı hukuki haklar, sadece tescil alınan ülke sınırları içinde geçerlidir. Bu sebeple yurtdışında da faaliyet gösteren firmaların markalarını ihracat yaptıkları ülkede de tescil ettirmeleri gerekir. Markanın tescil edilmiş olması, yurt dışında faaliyet gösterdiğiniz ülkelerde de tescil almanızı kolaylaştırır. Aksi durumda ihracat yaptığınız ülkelerde bir kısım problemlerle karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla pazar yeri için marka tescili çok önemlidir.

Marka Tescil Ettirilmediğinde Karşılaşılan Problemler

Marka tescil ettirmenin çok önemli faydaları olduğu gibi, markanın tescil edilmemesinin de yarattığı bir kısım problemler bulunur. Genel olarak bu kapsamda karşılaşılan problemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Markanın taklit edilmesi durumunda herhangi bir hak iddia edemezsiniz.
  • Markanın tescil edilmediği her gün, ticari faaliyetleriniz açısından risk teşkil etmektedir.
  • Tescil işlemini yapmadığınız sürece, marka kullanım haklarını yasal olarak başkasına devredemez, marka üzerinde herhangi bir hak iddiasında bulunamazsınız.
  • Dahil olduğunuz sektörde söz sahibi olmaya başlayınca, kötü amaçlı kişi ya da kuruluşlar tarafından markanız tescil ettirilerek elinizden alınabilir.
  • Tescil ettirmediğiniz marka, sizden önce tescil ettirilmiş olabilir. Bu durumda tescil sahibi kişi ya da kuruluş sizden marka kullanımı ile ilgili hak talep edebilir. Böyle bir durumda, para cezasının yanında hapis cezası ile de karşılaşabilirsiniz.

Tescil Öncesinde Araştırma Yapılması

Marka tescilinden önce, gerekli araştırmayı yapmak zorundasınız. Tescil başvurusu yaptığınız marka ismi, başka bir marka ile aynı ise ya da benzerlik teşkil ediyorsa, tescil başvurunuz olumsuz sonuçlanacaktır. Bu sebeple ön araştırma yapılmadan, tescil için gerekli prosedür işlemlerine başlamamak gerekir.

Marka Tescil Süreci

Markanın tescil ettirilmesi için izlenmesi gereken yasal bir süreç vardır. Bu süreçte yapılması gereken işlemleri eksiksiz olarak gerçekleştirerek marka tescil işlemini yapabilirsiniz. Aşağıda söz konusu sürecin aşamalarını görebilirsiniz:

  • Tescil Başvurusunun Yapılması: Tescil başvuru işlemini kişiler ya da kurumlar yapabilir. Marka tescil başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılır. Süreçle ilgili tüm değerlendirmeleri yapma ve karar verme yetkisi söz konusu kuruma aittir.
  • Markanın Şekil Olarak İncelenmesi: Marka tescil başvurusu, ilgili kuruma yapıldıktan sonra kurum tarafından görevlendirilecek uzmanlar tarafından, markanın 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu esaslarına göre uygun olup olmadığı incelenir. Markanız, bu mevzuata uygun ise “şekil olarak uygun” raporu yazılır.
  • Markanın Bültende İlana Çıkarılması: Türk Patent ve Marka Kurumu görevlileri tarafından yasal mevzuata uygun olduğu değerlendirilen markalar iki ay süre ile “marka bülteni”nde yayınlanır. Bu süre, marka ismine herhangi bir itirazın olup olmadığının değerlendirildiği süreçtir. İki aylık süre içerisinde markaya her kişi ya da kurum itiraz edebilir. Bu süre sonunda markaya herhangi bir itiraz gelmesi durumunda, marka ismi tekrar değerlendirmeye tabi tutulur.
  • Marka Kabul İşlemi: Markaya iki aylık itiraz süreci sonunda herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda, marka tescili kabul edilir. Marka tescili yapana, tescilin kabul edildiğine dair “tescil ücreti bildirim” yazısı gönderilir. Tescil harcının yatırılmasını müteakip, marka ismi tescillenmiş olur. 
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler