DNS Nedir? | DNS Server Kurulumu

DNS (Domain Name System), internet üzerindeki web sitelerinin IP adresleriyle eşleştirilmesini sağlayan bir sistemdir. İnternet üzerindeki her cihazın bir IP adresi vardır ve bu IP adresleri, internet üzerindeki diğer cihazlar tarafından kullanılır. Ancak, IP adresleri insanlar tarafından hatırlanması zor olduğu için, DNS sayesinde web siteleri için daha kolay hatırlanabilen alan adları kullanılır.

DNS Server Nedir?

DNS sunucusu ise, DNS sorgularını işleyen ve internet üzerindeki web sitelerinin IP adreslerini bulan sunucudur. DNS sunucuları, internet servis sağlayıcınız veya özel bir DNS servisi tarafından sağlanabilir. DNS sorguları, genellikle kullanıcının bilgisayarından veya mobil cihazından yönlendirilir ve DNS sunucuları, istenen web sitesinin IP adresini bulmak için çalışır.

DNS, internetin doğru şekilde çalışabilmesi için oldukça önemlidir. DNS sunucuları, internet üzerindeki trafiği yönlendirmek ve hedeflenen web sitelerine erişim sağlamak için gereklidir. Ayrıca, DNS sunucuları, internet üzerindeki güvenliği sağlamak için de önemlidir. Bu nedenle, DNS sunucularının güvenliği ve doğru çalışması, internetin doğru şekilde çalışabilmesi için oldukça önemlidir.

Linux Sunucuda DNS Server Kurulumu

Linux işletim sistemi, günümüzde pek çok kurum tarafından sunucu olarak kullanılmaktadır.

1. Adım: Yükleme işleminin başlaması için öncelikle root yetkisi ile sunucuya giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından, DNS server kurulumu için gerekli olan “bind” paketini yüklemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

sudo apt-get install bind9

2. Adım: Kurulum tamamlandıktan sonra, DNS server konfigürasyon dosyası olan “named.conf” dosyasını düzenleyerek, DNS server yapılandırmasını gerçekleştirebilirsiniz. Bu dosya genellikle /etc/bind dizininde bulunur. Aşağıdaki komut ile dosyayı açabilirsiniz:

sudo nano /etc/bind/named.conf

3. Adım: “named.conf” dosyası içerisinde, DNS server’ın çalışacağı IP adresleri ve domain adları belirtilir. Aşağıdaki örnek kodda, DNS server’ın 192.168.1.100 IP adresinde ve “example.com” domain adında çalışacağı belirtilmiştir:

options {
        directory "/var/cache/bind";
};
zone "example.com" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.example.com";
};

4. Adım: “named.conf” dosyası düzenlendikten sonra, DNS server’ın çalışacağı IP adreslerini belirlemek için “resolv.conf” dosyasını düzenleyin. Bu dosya genellikle /etc dizininde bulunur. Aşağıdaki komut ile dosyayı açabilirsiniz:

sudo nano /etc/resolv.conf

5. Adım: “resolv.conf” dosyasında, DNS server’ın IP adresi belirtilir. Aşağıdaki örnek kodda, DNS server’ın IP adresi olarak 192.168.1.100 kullanılmıştır:

nameserver 192.168.1.100

6. Adım: DNS server’ın zone dosyasını oluşturmak için, /etc/bind dizininde “db.example.com” dosyasını oluşturun. Bu dosya, DNS server tarafından kullanılan database dosyasıdır. Aşağıdaki komut ile dosyayı açabilirsiniz:

sudo nano /etc/bind/db.example.com

7. Adım: “db.example.com” dosyasında, domain adı ve IP adresleri tanımlanır. Aşağıdaki örnek kodda, “example.com” domain adına sahip bir web sitesinin IP adresi 192.168.1.101 olarak tanımlanmıştır:

;
; BIND data file for example.com
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     example.com. root.example.com. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns.example.com.
@       IN      A       192.168.1.101
ns      IN      A       192.168.1.100

8. Adım: Tüm DNS server yapılandırma işlemleri tamamlandıktan sonra, DNS server’ı yeniden başlatın. Aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

sudo service bind9 restart

Yukarıdaki adımları takip ederek, Linux sunucunuzda DNS server kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. DNS server’ın yapılandırması, sunucu yönetimi için oldukça önemlidir. Bu nedenle, kurulum işlemini doğru bir şekilde gerçekleştirmek ve yapılandırmayı doğru bir şekilde yapmak, sunucu performansını artıracaktır.

Linux Dağıtım Türlerine Göre DNS Server Kurulumu Nasıl Yapılır?

Linux işletim sistem sistemlerinde DNS sunucu kurulumunu aşağıdaki yönergelerimizi takip ederek kolayca kurabilirsiniz.

Centos

CentOS’ta DNS sunucusu kurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Adım: İlk olarak, sunucunuzda root kullanıcısı olarak oturum açın.

2. Adım: DNS sunucusu yazılımını yüklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

   sudo yum install bind bind-utils

3. Adım: Yükleme tamamlandıktan sonra, DNS sunucusunun yapılandırma dosyası olan `/etc/named.conf` dosyasını düzenleyin. Örneğin, aşağıdaki komutla vim editörüyle açabilirsiniz:

   sudo vim /etc/named.conf

4. Adım: `/etc/named.conf` dosyasında, `options` bloğunda aşağıdaki ayarları yapın:

   listen-on port 53 { any; };
   allow-query     { any; };
   recursion yes;

Bu ayarlar, DNS sunucusunun 53 numaralı portu dinlemesini, herhangi bir sorguya izin vermesini ve özyinelemeyi etkinleştirmesini sağlar.

5. Adım: Sonraki adım, DNS bölge dosyalarını yapılandırmaktır. Bu dosyalar, DNS sunucusunun hangi alan adlarını ve IP adreslerini yöneteceğini belirler. Örneğin, `/var/named/example.com.zone` adlı bir bölge dosyası oluşturabilirsiniz. Bu dosyada, alan adınızın DNS kayıtlarını tanımlayabilirsiniz.

6. Adım: Ayrıca, reverse DNS bölge dosyalarını da yapılandırmanız gerekebilir. Bu dosyalar, IP adreslerini alan adlarına çözmek için kullanılır. Örneğin, `/var/named/192.168.0.zone` adlı bir reverse DNS bölge dosyası oluşturabilirsiniz.

7. Adım: Yapılandırma dosyalarını oluşturduktan sonra, DNS sunucusunu yeniden başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

   sudo systemctl restart named

8. Adım: Son olarak, DNS sunucusunun doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Bunun için `dig` aracını kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki komutla `example.com` alan adının IP adresini alabilirsiniz:

   dig example.com

Bu adımları takip ederek, CentOS’ta DNS sunucusu kurabilirsiniz. Ancak, DNS sunucusunun doğru şekilde çalışması için doğru yapılandırma ve güvenlik ayarlarının yapılması önemlidir.

Ubuntu Nedir? Ne İşe Yarar?

Ubuntu

Ubuntu’da DNS sunucusu kurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Adım: Terminali açın ve root kullanıcısı olarak oturum açın:

sudo su

2. Adım: Bind9 paketini yükleyin:

apt-get update
apt-get install bind9

3. Adım: Bind9 konfigürasyon dosyasını açın:

nano /etc/bind/named.conf.options

4. Adım: Aşağıdaki gibi ayarları değiştirin:

forwarders {
    8.8.8.8;
    8.8.4.4;
};

5. Adım: Bind9 hizmetini yeniden başlatın:

systemctl restart bind9

Bu adımları takip ederek Ubuntu’da DNS sunucusu kurabilirsiniz.

0 Shares:
Benzer İçerikler