Data Mining – Veri Madenciliği Nedir?

Her gün katlanarak artan bir ivmeyle büyüyen ve hızla gelişen teknoloji nedeniyle yapılan işler de her geçen gün daha profesyonel ve komplike hale gelmektedir. Günümüzde pazarlama alanında yapılan araştırmalar, büyük bir yer kaplamaktadır. Pazarlama için ise şu anda en önemli unsur bilgidir. Veri madenciliği (Data Mining) ise tam olarak bu en önemli unsur olan bilgi üzerine inşa edilmiş bir sistemdir. Özellikle internetin kolay ulaşılabilir olması ve bütün dünyaya yayılmasıyla birlikte internet içerisinde bulunan önemli veya önemsiz her bilgi değerli hale gelmiştir. Uzaktan bakıldığında kirli bilgi kalabalığı olarak gözüken birtakım sözcükler yığını, veri madenciliğinde büyük bir önem arz etmektedir. Veri madenciliği en basit tabiriyle bir bilgi yığınından elde edilen irili ufaklı bilgi kümelerinin değerli bir amaç için kullanılmasında araç olarak kullanılır. Elbette gerçek dünyada olduğu gibi sanal dünyada da madenden çıkarılan ham bilginin bir değeri yoktur. Veri madenciliği (Data Mining) ile elde edilen ham bilginin işlenmesi gerekir. Bu bilgilerin işlenmesi ise bilgiye ihtiyaç duyan şirketin veya bireyin sorumluluğundadır. Veri madenciliği, aynı zamanda sanal dünya ile fiziki dünyayı birleştiren bir unsurdur. Çünkü ham bilgiler işlenmedikçe herhangi bir fayda sağlamazlar. Ham bilginin elde edilmesi için bir sanal bir ortam, yani bilgisayar ve yazılım gerekirken, bilginin işlenmesi için insan zihni ve insan gücü gereklidir.

Data Mining Kullanım Alanları

Günümüzde genellikle pazarlama alanında şirketler tarafından yoğunlukla kullanılmaktadır. Örnek verecek olursak şirket, elde ettiği bilgi yığınlarını kullanarak gelecekte nasıl bir müşteri profiline satış yapabileceğini öngörebilir. Bu işlemin ne kadar başarılı yapıldığı şirkete bağlı istatistik uzmanları ve AR-GE çalışmaları ile direkt bağlantılıdır. Bunun haricinde taktir edersiniz ki bilgi, her alanda faydalı olarak kullanılabilir. Elde edilen bilgiyi işleme, bu konuda oldukça önemlidir. Bunların haricinde yalnızca pazarlama amacıyla değil; temizlik, düzenleme ve ileriyi görme amacıyla da kullanılabilir. Temizlik amacıyla kullanılması internette dolaşan düzensiz ve yanlış bilgilerin organize edilmesi anlamına gelmektedir. Bu bilgilerden hareketle, istatistiki bir sonuç elde edilebilir ve buna göre bir yol izlenebilir.

Teknoloji ve zaman ilerledikçe veri madenciliği (Data Mining) alanındaki çalışmalar da büyüyecek ve kullanım alanları artacaktır. Şu anda öncü olan diğer konularda olduğu gibi veri madenciliğinde de kâr amacı ve işletmeler ön plandadır. Veri madenciliği geliştikçe maliyetler azalacak, yapılan işler daha kolay hale gelecektir. Bu sayede çok daha fazla birey veya işletme, veri madenciliği kullanarak kendi yararına birtakım kazanımlar elde edebilecektir.

Veri madenciliği, şüphesiz geleceğin önemli meslek dallarından birisidir. Her geçen gün daha da artan düzensiz bilginin organize edilmesi ve temizlenmesinde veri madenciliği, hiç şüphesiz ki hayati bir rol oynamaktadır. Doğru yazılımlar ve doğru donanımlarla veri madenciliği hem işletmeler için hem de bireyler için vazgeçilmez bir unsur haline gelmektedir.

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir