TCP/IP nedir, TCP/IP nasıl çalışır?

TCP/IP, TCP protokolü ile IP protokolünün birleşmesi ile meydana gelmiş bir iletişim yoludur. İki veya daha fazla cihazın, internet üzerinden iletişime geçebilmesi için belli protokollere ihtiyaç duyulur. Birden fazla iletişim protokolünü barındıran TCP/IP protokolü, cihazlar arası veri iletişiminin kurallarını düzenlemektedir. 

Bu protokoller bütünü sayesinde internete bağlanan bilgisayarlar ve diğer cihazlar birbirleriyle iletişim kurabilirler. Kısacası bir ağa bağlanan cihazlar, birbirlerine veri iletmek ve birbirlerinden veri almak için TCP/IP protokolünü kullanırlar. “TCP/IP nedir?” sorusunun yanıtını kavrayabilmek için TCP ve IP protokollerine daha detaylı göz atmak gerekir.

TCP Nedir?

İngilizce açılımı “Transmission Control Protocol” olan TCP, cihazlar arasındaki veri transferinin herhangi bir veri kaybı olmadan yürütülmesini sağlar. TCP protokolü ile veri alışverişi yapılırken iki veya daha fazla cihaz arasında kimlik doğrulaması gerçekleşir. Veri, karşı tarafa birden fazla küçük paket halinde gönderilir ve kayıp yaşanmadan iletişim sağlanır.

TCP protokolünün işleyişi üç farklı aşamadan oluşur. İlk aşamada; bir noktadan diğerine bağlantı isteği iletilir. İkinci aşamada ise, bağlantı onaylanır ve veri transferine başlanır. Üçüncü aşamada; veri transferinin tamamlandığı cihazlara iletilerek bağlantı sona erdirilir. 

IP Nedir?

IP kısaltmasının açılımı “İnternet Protokolü”dür. IP protokolü, internet üzerinden veri alışverişi yapılırken gerçekleşen yönlendirmenin kurallarını düzenler. Dilimizde yönlendirme protokolü olarak da tanımlanabilir. İnternet kullanan kişiler tarafından sıkça duyulan IP adresi ise, veri alışverişi yapan cihazların ağ üzerindeki adresleridir. IP adresi, internet ağına bağlı cihazlara verilen sanal bir adrestir. Bu adresler sayesinde, ağ üzerindeki bir bilginin hangi cihazdan hangi cihaza iletileceği belirlenir. 

TCP ve IP’nin Farkı Nedir?

TCP ve IP iki ayrı internet protokolüdür. Veri gönderimi sırasında bir kaynak üzerinden bir hedefe gönderilen paketlerin yönlendirilmesinden internet protokolü (IP) sorumludur. IP söz konusu olduğunda gönderilen verinin içeriği önemli değildir. IP, verinin gönderileceği adresin belirlenmesini sağlar. Aynı şekilde gönderilen verinin alıcı tarafından kabul edilip edilmeyeceğini doğrulamak, IP’nin görevleri arasında yer almaz. Bu doğrulama işlemi bir üst katman olan TCP’nin görevidir. TCP verinin karşıya iletilmesinden sorumludur.

TCP/IP’nin Tarihçesi

TCP/IP 1970’lerde geliştirilmiş ve 1983 yılında internetin atası olan ARPANET’e adapte edilmiştir. İlk versiyonlar olan NCP ve RFC 675 standarlarında TCP hem TCP hem de IP görevi görüyordu. 4. Versiyon olan RFC 793,1981 yılında yayınlandı. Bu “Transmission Control Protocol” standardı günümüzde halen kullanılır. Bu versiyon TCP ve IP’ye ayrı ayrı görevler verir.

TCP/IP Nasıl Çalışır?

Sistem bir mesaj yolladığında tamamını birden gönderseydi ve yolda bir sıkıntı yaşansaydı, bu durumda mesajın yeniden gönderilmesi gerekirdi. TCP/IP ile ise her mesaj paketlere ayrılır. Yollanan paket grupları, hedef uçta yeniden bir araya gelir.

Ayrıca, TCP/IP iletişim görevlerini farklı katmanlara böler. Her katmanın farklı bir görevi bulunur. Veriler, alınmadan önce dört ayrı katmana uğrar. Daha sonra TCP/IP, verileri yeniden bir araya getirmek için bu katmanlardan ters sırayla geçer.

Bir ağa bağlı cihazlar arasında iletilen veriler, bu katmanlardan geçerek kaynaktan hedefe ulaşır.

TCP/IP Katmanları

TCP/IP protokolü birden fazla katmandan oluşmaktadır. Bu katmanlar Uygulama Katmanı, Taşıma Katmanı, İnternet Katmanı ve Ağ Katmanı olarak sıralanır.

Uygulama Katmanı

Bu katmanda; kullanılan sunucular, uygulamalar ve programların türüne göre farklı protokoller çalıştırılmaktadır. Uygulama katmanında bulunan protokoller; SMTP, FTP, HTTP olarak örneklendirilebilir.

Taşıma Katmanı

Bu katmanda yer alan protokoller TCP ve UDP’dir. Görevleri, bir üst katmandan gönderilen veriyi paketlemek ve bir alt katmana iletmektir.

İnternet Katmanı

IP ve ICMP protokolleri, internet katmanında yer alırlar ve kaynaktan gelen verinin, hedefe yönlendirilmesini sağlarlar. 

Ağ Katmanı

Son katman olan ağ katmanında, verilerin fiziksel bir şekilde görüntülenmesi gerçekleşir. Bu katmanda veri işlenerek “1”ler ve “0”lar haline getirilir. 

TCP/IP Modeli ve OSI Modeli

OSI modeli, ağ bileşenleri arasındaki haberleşmenin nasıl işlediğini tanımlar. Bir verinin ağ ortamından hedefe ulaştığında nasıl görüntülendiği OSI modeli ile tanımlanır. Farklı işletim sistemlerinin birbiri ile olan iletişimi de OSI modeli ile sağlanır. 

OSI modeli, TCP/IP modelinden farklı olarak 7 katmandan oluşur. OSI modelinde sırasıyla; Uygulama Katmanı, Sunum Katmanı, Oturum Katmanı, Taşıma Katmanı, Ağ Katmanı, Veri Bağlantısı Katmanı ve Fiziksel Katman yer alır. 

OSI modeli karmaşık bir yapıya sahip olduğu için TCP/IP protokolü geliştirilmiştir. TCP/IP protokolünde, OSI modelinin katmanları daha basit alt katmanlara ayrılmıştır.

1 Shares:
Benzer İçerikler
Devamını Oku

cPanel Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Bu İçerikte Bahsedilen Konular Hide cPanel Nedir?cPanel’in Özellikleri Nelerdir?cPanel Nasıl Kullanılır?cPanel ve Plesk Arasındaki Farklar Nelerdir?cPanel Ücretsiz mi?cPanel’e…