Round Trip Time Nedir?

Round Trip Time, ağda iki uç nokta arasındaki iletişimin kalitesini gösterebilecek önemli bir metrik değerdir. RTT kısaltması ile ifade edilen terimin Türkçe karşılığı gidiş – dönüş süresidir. RTT, özellikle ağ haritanızda kurulu olan bir dizi mimari tasarım kararından doğrudan etkilenir.

Ağda, gidiş – dönüş gecikme süresi (RTD) olarak da bilinen gidiş – dönüş süresi (RTT), bir veri paketinin gönderilmesi için gereken süreyi ifade eder. Bunun yanında sinyalin alınması için gereken süreyi milisaniye cinsinden ölçen bir metrik değer olarak da tanımlanır. Yaşanan zaman gecikmesi, iki iletişim uç noktası arasında yayılma sürelerini içerir.

RTT ve Ping Arasındaki Fark Nedir?

Gidiş – dönüş süresi ve “ping süresi” bazen eş anlamlı olarak kabul edilir. “Ping süresi” iyi bir RTT tahmini sağlayabilse de aradaki fark, ping testlerinin genellikle ICMP paketlerini kullanan bir aktarım protokolü içinde gerçekleştirilmesidir. Buna karşılık RTT, OSI / ISO’nun 7. katmanı olan uygulama katmanında ölçülür ve daha üst düzey protokollerin ve HTTPS ile şifrelenmiş iletişim gibi uygulamaların sebep olduğu ek işlem gecikmelerini ifade eder.

RTT ve Latency Arasındaki Fark Nedir?

“RTT” ile “Latency” yakından ilişkilidir, ancak aralarında önemli farklılıklar vardır. Latency, bir veri paketinin gönderen uç noktasından alıcı uç noktasına gitmesi için gereken süredir. Bu yolu birçok faktör etkileyebilir.

Latency, verilen iki uç nokta arasında asimetrik olabileceğinden, gecikme kesinlikle RTT’nin yarısına eşit değildir. RTT, yankı bitiş noktasındaki işlem gecikmesini içerir.

İyi Bir RTT Neyi İfade Eder?

Her tür uygulamanın kendi gereksinimleri olacaktır ve somut bir zaman vermek neredeyse imkânsızdır. Bir uygulama için katlanılabilir olan, diğeri için dayanılmaz olabilir. Örneğin; kullanıcıların uygulamalarına ve ihtiyaç duydukları kaynaklara erişmelerini sağlayan tamamen yönetilen ve kalıcı bir masaüstü sanallaştırma hizmeti olan “AWS WorkSpaces”, RTT için şu eşiklere sahiptir:

 • İstemcinin ağından çalışma alanlarının bulunduğu “AWS” bölgesine gidiş – dönüş süresi (RTT) 100 ms’den az olmalıdır.
 • RTT 100 ms ile 200 ms arasındaysa, kullanıcı çalışma alanına erişebilir, ancak performans önemli oranda etkilenir.
 • RTT 200 ms ile 375 ms arasındaysa, performans düşer.
 • RTT 375 ms’yi aşarsa, çalışma alanları istemci bağlantısı sonlandırılır.

Ağ Oluşturmada RTT Neden Önemlidir?

Ağa gidiş-dönüş süresi, web’de gezinme gibi etkileşimli uygulamalarda kullanıcı deneyimi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ağ yöneticileri, ağ bağlantısının hızını ve güvenilirliğini teşhis etmek için kullanabilir ve RTT çok yüksekse birçok web uygulaması bağlantıyı keser.

Round Trip Time (RTT) Nasıl Hesaplanır veya Ölçülür?

Gidiş – dönüş süresi, verilerin başka bir yere gidiş – dönüş yapması için gereken süreyi temsil eder. CDN kullanılarak New York’taki bir kullanıcının, Singapur’daki bir sunucuyla bağlantı kurmak istediğini varsayalım. New York’taki kullanıcı isteği yaptığında, ağ trafiği Singapur’daki sunucuda sonlandırılmadan önce farklı fiziksel konumlardaki birçok yönlendirici üzerinden aktarılır. Singapur’daki sunucu daha sonra internet üzerinden New York’taki konuma bir yanıt gönderir. Talep New York’ta sona erdikten sonra, iki konum arasında gidiş – dönüş için gereken süre hakkında kaba bir tahmin yapılabilir.

Gidiş – dönüş süresinin bir tahmin olduğunu ve bir garanti olmadığını bilmek gerekir. İki konum arasındaki yol zamanla değişebilir ve ağ tıkanıklığı gibi diğer faktörler devreye girerek toplam geçiş süresini etkileyebilir. Ne olursa olsun RTT, bir bağlantının yapılıp yapılamayacağını ve eğer öyleyse, yolculuğun ne kadar süreceğini anlamada önemli bir metrik değerdir.

RTT’yi hesaplamanın en iyi yolu; kullanıcı bir tarayıcıda web sayfası yüklediğinde, önce sayfayı yüklemek için bir istek göndermesidir. Bu, kullanıcıya yanıt almak için en az bir “RTT” gerektirir.

RTT, çeşitli bileşenlere sahip karmaşık bir metrik değerdir. Yayılma gecikmesi, işleme gecikmesi, kuyruk gecikmesi ve kodlama gecikmesini içerir. Ancak normalde işlem gecikmesi, kuyruk gecikmesi ve kodlama gecikmesi ihmal edilebilir değerlere sahiptir.

Yayılma gecikmesi, bir isteğin hedefine ulaşması için geçen sürenin uzunluğudur. Yayılma gecikmesi genellikle RTT’deki baskın bileşendir ve aşağıda verilen basit formülle RTT’yi bulabilirsiniz.

RTT = Yayılma gecikmesi x 2

Ayrıca, tüm sayfayı yüklemek için genellikle tek bir istekten daha fazlası gerekir. Web sayfası, resimlerden, videolardan ve çeşitli komut dosyalarından oluşabilir. Her biri ayrı bir yükleme isteği gerektirir. Sayfa 20 bileşenden oluşuyorsa, sayfanın tamamını görüntülemek için 20 kat fazla bir RTT süresi gerekebilir.

RTT’yi tahmin etmenin en doğru yolu olmasa da RTT’yi ölçmek için kullanılan en yaygın araç bir “ping” komutudur. Ping komutu, İnternet Denetim İletisi Protokolü (ICMP) yankı isteği paketlerini hedefe gönderir ve ardından yanıt sinyali almak için gereken süreyi milisaniye cinsinden bildirir. Aşağıda görebileceğiniz gibi, CMD olarak da bilinen Windows komut satırında ping, “sunucu IP’si veya bağlantısı” yazılarak kullanılabilir.

 • C:\>ping www.aws.amazon.com
 • Pinging rewrite.amazon.com [72.21.210.29] with 32 bytes of data:
 • Reply from 72.21.210.29: bytes=32 time=103ms TTL=227
 • Reply from 72.21.210.29: bytes=32 time=103ms TTL=227
 • Reply from 72.21.210.29: bytes=32 time=104ms TTL=227

Başlangıç noktasından başlangıç sunucusuna “rota” hakkında daha fazla bilgi edinmeniz gerekirse, “traceroute” komutunu kullanabilir ve rotadaki her atlamanın ne kadar sürdüğü hakkında bilgi alabilirsiniz.

RTT’yi Etkileyenler Nelerdir?

RTT’yi etkileyebilecek bazı temel etmenler aşağıda sunulmuştur.

Fiziksel Mesafe: Bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki mesafe, paketlerinizin bu iki nokta arasında gidebileceği maksimum hız olan ışık hızının sınırlandırılması sebebiyle ana faktördür. Bu, yalnızca içeriği kullanıcıya yaklaştırarak azaltılabilir.

Kaynak Sunucunun Yanıt Süresi: Bir sunucunun bir isteği işlemesi ve yanıtlaması için gereken süre, ağ gecikmesinde olası bir darboğazdır. Sunucu DDoS saldırısı sırasında olduğu gibi isteklerle dolduğunda, etkin bir şekilde yanıt verme yeteneği engellenebilir ve bu da RTT’nin artmasına sebep olabilir.

İletim Ortamı (Kablolar): Bağlantıların yapılma şekli bağlantının ne kadar hızlı hareket ettiğini etkiler. Optik fiber üzerinden yapılan bağlantılar, bakır üzerinden yapılan bağlantılardan farklıdır. Benzer şekilde, kablosuz bir frekans üzerinden yapılan bir bağlantı, uydu iletişiminden de farklı yapıdadır.

Bir Bölgedeki Ağ Trafiği: Yerel alan ağındaki trafik miktarı, genel internete ulaşmadan önce bir bağlantıyı kesebilir.

Round Trip Time (RTT) Nasıl Azaltılır?

RTT’yi azaltmak için iki temel yola başvurulur. Bunlardan ilki genel, diğeri ise CDN’dir.

Öncelikle RTT’nin nasıl azaltılacağı ile ilgili alınacak genel tedbirleri aşağıdaki maddelerle sıralayabiliriz.

 • Kaynakların sunulduğu benzersiz ana bilgisayar adlarının sayısını azaltmak, tarayıcının yapması gereken DNS çözümlerinin sayısını azaltır.
 • HTTP / S yönlendirmelerini bir URL’den diğerine en aza indirgemek, ek RTT’leri ve kullanıcılar için bekleme süresini kısaltır.
 • 404 / 410 hatayla sonuçlanan “bozuk bağlantılar” veya istekleri kaldırmak önemlidir.
 • Harici komut dosyalarını mümkün olduğunca az dosyaya birleştirmek, RTT’leri ve diğer kaynakların indirilmesindeki gecikmeleri azaltır.
 • Harici stil sayfalarını ve dosyaları mümkün olduğunca az sayıda dosyada birleştirmek, RTT’leri ve diğer kaynakların indirilmesindeki gecikmeleri azaltır. Görüntüleri mümkün olduğunca az dosyaya birleştirin.
 • Tarayıcı önbelleğe alma işleminden yararlanarak da RTT azaltılabilir. Tarayıcılar, RTT’lerini geliştirmeye yardımcı olmak için bir web sitesinin belirli kaynaklarını yerel olarak önbelleğe alır.
 • İçeriği kullanıcıya yaklaştırmak da etkili bir çözümdür. Kullanıcınıza yakın bir sunucu oluşturun veya belirli bir alanda belirli içeriğe yönelik bir talep olduğunda bunu sizin için otomatik olarak yapabilen CDN’yi kullanabilirsiniz.

RTT’yi azaltmanın etkili yollarından biri de CDN dağıtımından istifade etmektir. CDN servislerinden etkin şekilde istifade ettikten sonra RTT’nizin % 50 ya da daha fazla düştüğünü görebilirsiniz. Her biri içeriğinizin bir kopyasını tutan stratejik olarak yerleştirilmiş sunuculardan oluşan bir ağ olan “Amazon CloudFront” gibi bulut tabanlı bir CDN kullanmayı düşünebilirsiniz. “CloudFront”, “Amazon S3”, “Amazon EC2”, “Elastic Load Balancing” gibi herhangi bir AWS kaynağıyla veya herhangi bir özel HTTP kaynağıyla sorunsuz şekilde çalışacaktır.

CDN Kullanımında RTT’yi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Bir CDN’nin birincil hedefi RTT’yi azaltmaktır. Gidiş – dönüş süresinin azaltılmasında ve standart TLS / SSL uyumu gibi gidiş – dönüşlerin gerekli olduğu durumların ortadan kaldırılmasında, gecikmedeki gelişmeler ölçülebilir.

CDN kullanımında da bir kısım hususların RTT’yi etkilediğini görebilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki kavramları vurgulamak yerinde olur.

Varlık Noktaları (POPS): CDN, her biri site içeriğinin önbelleğe alınmış kopyalarını içeren ve çevresindeki site ziyaretçileriyle iletişimden sorumlu olan, coğrafi olarak dağılmış POPS veri merkezleri ağını korur. Bir sinyalin kat etmesi gereken mesafeyi ve bir sunucuya ulaşmak için gereken ağ atlama sayısını azaltır.

Yük Dağıtımı: Yüksek trafikli zamanlarda, CDN’ler istekleri daha düşük ağ tıkanıklığına sahip yedekleme sunucuları üzerinden yönlendirir, sunucu yanıt süresini hızlandırır ve RTT’yi azaltır.

Web Önbelleğe Alma: CDN, HTML, medya ve hatta dinamik içeriği kullanıcınıza yakın bir PoP üzerinde önbelleğe alır. Çoğu durumda, bir kullanıcının isteği yerel bir PoP tarafından ele alınabilir ve bir kaynak sunucuya gitmesi gerekmez. Bu sayede RTT azalır.

Ölçeklenebilirlik: Bulutta çalışan bir CDN hizmeti, yüksek ölçeklenebilirlik ve çok sayıda kullanıcı isteğini işleme olanağı sağlar. Bu da sunucu tıkanıklığı olasılığını ortadan kaldırır.

CDN nedir, CDN ne işe yarar detaylı olarak öğrenmek istiyorsanız; buraya tıklayıp yazımıza ulaşabilirsiniz.

Ağda RTT Nedir?

RTT’yi bir tür zamanlanmış onay makbuzu olarak düşünebilirsiniz. Ağda bir paket gönderir göndermez zamanlayıcı başlar. Hedef sunucudan bir bildirim alana kadar da bu süre durmaz. Ağda hız çok önemlidir. Çoğu kişi bir sayfanın üç saniye veya daha kısa sürede yüklenmesini bekler. RTT’nizi ölçmek, sunucunuzun kitlenizin talep ettiği hız ve etkinlikle yanıt vermesini sağlar.

Bir RTT örneği verelim. Şirketinizin Avustralya’dan erişmek istediği önemli bir beklentisi var, ancak sunucunuz Washington’da bulunuyor. Bu beklentinin hızlı bir şekilde verilere ihtiyacı olur, ancak bu süreçte veri paketleri birkaç yönlendirici de dahil olmak üzere birçok engelle karşılaşır.

Avustralya’daki satış ekibiniz, anlaşmayı kapatmak için büyük adım atmadan önce potansiyel müşterinin hızdan memnun olmasını sağlamak için RTT’yi ölçebilir ve gerekli düzenlemeleri yapar. Bu işlem ile sistemin hızı ve verimliliği artar.

Ağda RTT Nasıl Ölçülür?

Telefonunuzdaki bir sunucuyu arayıp bugün işlerin ne kadar hızlı ilerlediğini soramazsınız. Bunun yerine, özel bir komut kullanmanız gerekir. ICMP Protokolünden gelen “ping” komutu adını sonar teknolojisinden alır. Programcılar hızı ölçmek için “ping” kullanırlar. Windows’ta “ping” kullanmak için bir örnek verebiliriz. Ping’i kullanmak için şunları yapabilirsiniz:

 1. Başlat butonundan “çalıştır” penceresini açın.
 2. Çalıştır penceresi açıldığında, “cmd” yazın ve enter tuşuna basın.
 3. “Ping” yazın ve ölçmek istediğiniz IP adresini yazın. Enter tuşuna basın.
 4. Aynı pencerede, sunucunun ne kadar hızlı ya da yavaş olduğunu söyleyen bir ölçüm alırsınız. Sadece nasıl ölçtüğünüzü görmek için bu sonucu birkaç farklı hedef için de test edin ve elde edilen süreleri bu veriler ışığında değerlendirin.
0 Shares:
Benzer İçerikler
Devamını Oku

Gzip Nedir?

Bu İçerikte Bahsedilen Konular Hide Gzip Sıkıştırmasının Kullanım Amacı Nedir?Gzip Desteği Veren Tarayıcılar Hangileridir?Gzip Sıkıştırma İşlemi Nasıl Gerçekleşir?Gzip…