Regex Nedir?

Regular Expressions (Regex), metin işleme, arama ve veri çıkarma gibi alanlarda oldukça güçlü ve etkili bir araçtır. Metin içinde belirli kalıpları tanımlayarak, metni manipüle etmek ve belirli desenlere uyan bilgileri çıkarmak için kullanılır. Temel amacı, verilen bir metin içinde belirli desenlerin eşleşmesini tespit etmek ve bu eşleşmeleri istenilen şekilde kullanmak veya değiştirmektir.

Regex ifadeleri, metindeki karakterleri ve karakter dizilerini tanımlamak ve sorgulamak için özel semboller ve kurallar içerir. Metin içindeki örüntüleri tanımlarken genellikle yıldız (*), artı (+), soru işareti (?), köşeli parantezler ([]) ve parantezler () gibi özel karakterler kullanılır. Bu karakterler, belirli tekrarlamaları, karakter kümesini veya grupları belirtmek için kullanılır.

Regex, metin işleme işlemlerinde büyük kolaylık sağlar ve dil bağımsızdır, yani farklı programlama dillerinde aynı regex ifadeleri kullanılabilir. Ancak, regex ifadeleri karmaşık olabilir ve düzgün bir şekilde oluşturulması önemlidir; aksi takdirde istenmeyen sonuçlar elde edilebilir. Bu nedenle, regex kullanırken dikkatli olmak ve doğru ifadeleri oluşturmak gereklidir.

Bu makalede, regex’in temel bileşenleri, kullanım alanları ve sık kullanılan örnekler üzerinde durulacak, regex’in metin işleme ve veri çıkarma süreçlerindeki önemine ve faydalarına değinilecektir. İşte regex’in kullanıldığı bazı alanlar:

 1. Metin İşleme ve Arama: Belirli bir metin içinde belirli bir deseni arama, değiştirme veya çıkarma işlemleri için regex kullanılır. Örneğin, bir metin içindeki tüm e-posta adreslerini veya telefon numaralarını bulmak, belirli bir kelimenin tüm tekrarlamalarını değiştirmek gibi işlemler bu senaryolara örnek olarak verilebilir.
 2. Form Doğrulama: Web formu gibi girişlerin doğruluğunu kontrol etmek için regex kullanılabilir. Örneğin, bir kullanıcının girdiği bir telefon numarasının uygun bir formatta olup olmadığını veya geçerli bir e-posta adresi olup olmadığını kontrol etmek için regex ifadeleri kullanılabilir.
 3. Log Dosyası Analizi: Uygulamaların ve sistemlerin log dosyalarında belirli bilgileri çıkarmak için regex kullanılabilir. Örneğin, bir web sunucusunun log dosyasından belirli IP adreslerini, hataları veya başarılı işlemleri bulmak için regex ifadeleri kullanılabilir.
 4. Veri Çıkarma ve Parse Etme: Yapılandırılmış veriler içeren dosyalardan veya web sayfalarından belirli bilgileri çıkarmak için regex kullanılır. Örneğin, bir CSV dosyasından sadece belirli sütunlardaki verileri çekmek veya web sayfasından belirli etiketler arasındaki metinleri almak için regex ifadeleri kullanılabilir.
 5. URL İşlemleri: URL’lerde belirli desenlere uygun bağlantıları bulmak veya değiştirmek için regex kullanılabilir. Örneğin, belirli bir URL’den parametre değerlerini çıkarmak veya belirli bir domain adı içeren tüm bağlantıları bulmak için regex ifadeleri kullanılabilir.
 6. Veri Temizleme ve Formatlama: Verileri temizlemek ve belirli bir formata dönüştürmek için regex kullanılabilir. Örneğin, bir metinden tüm sayıları çıkarmak veya tarihleri belirli bir formatta düzenlemek için regex ifadeleri kullanılabilir.
 7. Dil İşleme (Natural Language Processing): Metin içinde dil örüntülerini tanımlamak ve dil işleme uygulamaları için belirli metin parçalarını tanımak için regex kullanılabilir. Örneğin, belirli bir kelimenin çoğul haliyle eşleşmek için regex ifadeleri kullanılabilir.
 8. Kod Düzenleme: Kod düzenleyicilerinde veya IDE’lerde, belirli metin parçalarını bulma ve değiştirme işlemleri için regex kullanılabilir. Örneğin, belirli bir fonksiyonun adını değiştirmek veya belirli bir deseni kod dosyasında değiştirmek için regex ifadeleri kullanılabilir.

Genel Kullanım Senaryoları

Regex (Regular Expressions) yani düzenli ifadeler, metin işleme ve desen eşleştirme için kullanılan güçlü bir araçtır. Yazılım dünyasında, metinlerdeki belirli kalıpları tanımlamak ve bu kalıplara uyan metinleri aramak, değiştirmek veya çıkarmak için yaygın olarak kullanılır. Regex ifadeleri, birçok programlama dili, metin düzenleme aracı ve metin işleme uygulamasında desteklenir ve çoğu durumda platformdan bağımsız olarak çalışır.

Regex ifadeleri, metinlerin karakterlerini ve metinsel örüntüleri eşleştirmek ve bulmak için özel karakterler ve dil yapısı kullanır. Bu ifadeler, karmaşık metin desenlerini tanımlamak için kullanılabilir ve çeşitli senaryolarda işlerinizi kolaylaştırabilir.

Regex’in temel yapı taşı, karakterlerdir. Basit karakterler, sadece kendilerini temsil eder ve metinde tam olarak eşleşirler. Örneğin, “a” harfi, metinde yalnızca “a” harfiyle tam eşleşir. Ayrıca, metinde belirli bir karakteri aramak için de kullanılabilirler.

Bir sonraki adım, özel karakterlerdir. Özel karakterler, belirli anlamlar taşıyan ve metindeki diğer karakterlerle eşleşmeyen karakterlerdir. Örneğin, “.” karakteri, metinde herhangi bir tek karakteri temsil eder. “*” karakteri ise, bir karakterin sıfır veya daha fazla tekrarlamasını ifade eder. Bu şekilde, daha geniş aramalar yapmak mümkün olur.

Regex ifadeleri aynı zamanda karakter sınıfları (character classes) içerebilir. Köşeli parantezler içine alınan karakter sınıfları, belirli bir karakter kümesini ifade eder. Örneğin, “[abc]” ifadesi, metinde “a”, “b” veya “c” karakterlerinden herhangi biriyle eşleşir. “[0-9]” ifadesi ise, metindeki herhangi bir rakamla eşleşir.

Ayrıca, özel karakter sınıfları da vardır. Örneğin, “\d” ifadesi, herhangi bir rakamı temsil eder ve “[0-9]” ifadesiyle aynı anlama gelir. “\w” ifadesi, bir kelime karakterini temsil eder ve harf, rakam veya alt çizgiyi ifade eder. “\s” ifadesi, boşluk karakterini temsil eder.

Regex ifadeleri, tekrarlayan desenleri tanımlamak için kullanılabilir. “+” ifadesi, bir karakterin en az bir veya daha fazla tekrarlamasını ifade eder. “*” ifadesi, bir karakterin sıfır veya daha fazla tekrarlamasını ifade eder. “?” ifadesi, bir karakterin sıfır veya bir kez tekrarlanmasını ifade eder.

Regex, alternatifleri ve seçenekleri ifade etmek için de kullanılabilir. “|”(pipe) ifadesi, iki veya daha fazla desen arasında bir alternatif seçim yapmak için kullanılır. Örneğin, “a|b” ifadesi, metinde “a” veya “b” karakterlerinden herhangi biriyle eşleşir.

Regex ifadeleri, parantezler kullanılarak gruplandırılabilir. Parantez içine alınan ifadeler, tek bir desen olarak kabul edilir ve daha sonra bu grup üzerinde işlem yapılabilir. Örneğin, “(abc)+” ifadesi, “abc” karakterlerinin bir veya daha fazla tekrarlamasını ifade eder.

Ayrıca, geriye dönüşü ifadeleri de kullanılabilir. “\1” gibi ifadeler, daha önce tanımlanan bir grup ile aynı örüntüyü tekrarlamak için kullanılabilir.

Regex ifadeleri, metindeki belirli desenleri bulmak, değiştirmek ve çıkarmak için oldukça etkilidir. Birçok programlama dilinde, regex ifadelerini kullanmak için özel kütüphaneler ve fonksiyonlar mevcuttur. Bazı dillerde, regex ifadeleri doğrudan dilin içine dahil edilmiştir ve bir stringi eşleştirmek için kullanılabilecek özel fonksiyonlar sağlanmıştır.

Regex’in birçok kullanım senaryosu vardır. Örneğin, bir web sitesindeki formlardan gelen verileri doğrulamak, log dosyalarından bilgi çıkarmak, bir metin editöründe belirli metin desenlerini değiştirmek, veri tabanlarında veri sorgulamak gibi birçok durumda regex ifadeleri kullanılabilir.

Telefon Numarası:

 • 0xxx-xxx-xx-xx:  @”^(0(\d{3})-(\d{3})-(\d{2})-(\d{2}))$”
 • 0xxx xxx xx xx:  @”^(0(\d{3}) (\d{3}) (\d{2}) (\d{2}))$”
 • 05xxxxxxxxx:  @”^(05(\d{9}))$”

E-mail:

 •  ***@***.**:  ([a-zA-Z0-9])+\@([a-zA-Z0-9])+\.[a-zA-Z]{2,}

Tarih:

 • xx/xx/xxxx:  (?<day>([0-9]{2}))\/(?<month>([0-9]{2}))\/(?<year>([0-9]{4}))
 • xx-xx-xxxx:  (?<day>([0-9]{2}))\-(?<month>([0-9]{2}))\-(?<year>([0-9]{4}))
 • xx.xx.xxxx:  (?<day>([0-9]{2}))\.(?<month>([0-9]{2}))\.(?<year>([0-9]{4}))
 • xx.xx.xx:  (?<day>([0-9]{2}))\.(?<month>([0-9]{2}))\.(?<year>([0-9]{2}))

URL:

 •  https://www.*****.com:  (https?:?\/\/)?(www)?\.?[a-zA-Z0-9]+\.[a-zA-Z]{2,}

Regex, metin işleme ve desen eşleştirme için güçlü ve yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Doğru ve etkili kullanıldığında, metin işleme süreçlerini kolaylaştırabilir ve iş verimliliğini artırabilir. Ancak, karmaşık desenler oluşturulurken ve büyük metinler üzerinde çalışılırken dikkatli olunmalıdır. Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak, regex’in doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

Avantaj ve Dezavantajları

Regex (Regular Expressions), metin işleme ve desen eşleştirme için güçlü bir araç olmasının yanı sıra, bazı avantajlara ve dezavantajlara sahiptir. Bu avantajlar ve dezavantajlar, regex’in kullanımını etkileyen önemli faktörlerdir.

Avantajları:

 1. Güçlü ve Esnek: Regex, metin işleme ve desen eşleştirme için son derece güçlü ve esnek bir araçtır. Metindeki karmaşık desenleri tanımlamak ve bulmak için kullanılabilir. Özel karakterler, sınıflar ve tekrarlayan ifadelerle çeşitli desenleri ifade etmek mümkündür.
 2. Platform Bağımsızlık: Regex, çoğu programlama dilinde ve metin düzenleme aracında desteklenir. Bu nedenle, farklı platformlarda aynı regex ifadelerini kullanmak mümkündür.
 3. Metin İşleme Kolaylığı: Metinlerde belirli desenleri bulmak veya değiştirmek için regex kullanmak, metin işleme işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştırır ve zaman kazandırır.
 4. Doğrulama ve Filtreleme: Form doğrulama, veri girişlerini filtreleme ve belirli kalıpları doğrulama gibi işlemler için regex kullanmak, istenmeyen girişleri önlemeye ve veri bütünlüğünü sağlamaya yardımcı olur.
 5. Dil İşleme (NLP) ve Veri Çıkarma: Regex, dil işleme uygulamalarında (NLP) ve yapılandırılmış verilerden bilgi çıkarma işlemlerinde etkili bir şekilde kullanılabilir. Örneğin, bir metindeki tarihleri, saatleri veya sayıları çıkarmak için regex ifadeleri kullanılabilir.
 6. Kolay Öğrenme Eğrisi: Basit regex ifadelerini öğrenmek ve kullanmak, diğer metin işleme yöntemlerine göre daha kolaydır. Birkaç temel karakter ve özel sembolü öğrenerek, başlangıç düzeyinde regex ifadeleri oluşturmak mümkündür.
 7. Metin Düzenleme ve Kod Düzenleme: Metin düzenleyicilerde veya kod editörlerinde regex kullanmak, belirli desenleri hızlıca bulmak ve değiştirmek için büyük kolaylık sağlar. Büyük dosyalar üzerinde hızlıca işlem yapma imkanı sunar.

Dezavantajları:

 1. Karmaşıklık ve Anlaşılabilirlik: Karmaşık regex ifadeleri oluşturmak ve anlamak, bazı durumlarda zor olabilir. Regex’in yoğun kullanımı, diğer geliştiriciler için anlaşılabilirliği azaltabilir ve bakımı güçleştirebilir.
 2. Performans Sorunları: Bazı karmaşık regex ifadeleri, büyük metinler üzerinde çalışırken performans sorunlarına neden olabilir. Büyük metinlerde yavaş çalışabilir ve uygulamaları yavaşlatabilir.
 3. Yanlış Eşleştirmeler: Yanlış şekilde oluşturulan regex ifadeleri, beklenmeyen eşleştirmelere ve yanlış sonuçlara yol açabilir. Bu, güvenilirliği azaltabilir ve hatalara neden olabilir.
 4. Bakım ve Düzeltme Zorlukları: Uzun ve karmaşık regex ifadeleri bakımı zorlaştırabilir. Kodda yapılan değişiklikler, regex ifadelerini düzeltmeyi gerektirebilir.
 5. Dil Bağımlılığı: Bazı programlama dillerinde regex ifadeleri farklı şekillerde desteklenir ve bazı farklılıklar olabilir. Bu, kodun farklı dillerde taşınabilirliğini zorlaştırabilir.
 6. Öğrenme Eğrisi: Karmaşık regex ifadelerini tam olarak öğrenmek ve etkin bir şekilde kullanmak, daha fazla pratik ve deneyim gerektirir.

Düzenli ifadelerin (regex), bilgisayar bilimlerinde ve yazılım geliştirmede çok yönlü ve güçlü bir araç olduğu açıkça görülmektedir. Metin tabanlı bir sözdizimi kullanarak belirli kalıpları tanımlamak, bu kalıplara uyan metinleri bulmak ve değiştirmek için yaygın olarak kullanılır. Karmaşık metin verilerini işleme, dil tanıma, metin analizi ve veri çıkarma gibi birçok alanda önemli bir rol oynamaktadır.

Regex’in kullanım alanları oldukça geniş olup, web sitelerindeki form doğrulamadan veri madenciliğine, metin düzenlemelerinden log dosyalarını analize kadar birçok işlevde kullanılabilir. Kullanıcıdan alınan girdilerin geçerliliğini kontrol etmek, veri tabanlarında arama işlemlerini gerçekleştirmek veya belirli metinleri toplamak gibi işlemler regex ile kolaylıkla yapılabilir.

Yine de regex, karmaşık ifadeleri yazma ve hataları düzeltme süreciyle bazı zorluklar sunabilir. Doğru bir düzenli ifade oluşturmak için deneme yanılma yoluyla zaman harcamak gerekebilir. Ancak bu zorluklar, regex’in sağladığı güçlü ve hızlı veri işleme yetenekleriyle karşılaştırıldığında göz ardı edilebilir.

Sonuç olarak, regex, yazılım geliştiricilerin ve veri bilimcilerin metin işleme ve veri analizi gibi çeşitli problemlere çözüm üretmelerine olanak sağlayan değerli bir araçtır. Yaratıcı ve etkili kullanıldığında, karmaşık metinlerdeki desenleri keşfetmek ve manipüle etmek için güvenilir bir yardımcıdır.

0 Shares:
Benzer İçerikler
Devamını Oku

Phishing (Oltalama) Saldırısı Nedir?

Bu İçerikte Bahsedilen Konular Oltalama (Phishing) Saldırılarının ÖnemiPhishing Saldırılarıyla Nelerin Çalınması Amaçlanıyor?Phishing Saldırıları Hangi Yollar ile Gerçekleştirilir?E-Posta ile…