Marka Tescil, şirketinizin veya işletmenizin ürünlerini/hizmetlerini farklı kılan işaretlerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde koruma altına alınmasıdır. Marka tescili, sahibine markayı tek başına kullanma hakkı ve izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi sağlamaktadır.

Marka tescili işaret nedir, hangi harf ile gösterilir?

Yuvarlak içinde R işareti ® “Registered Mark”

Neden marka tescil yaptırılmalı?

Haksız rekabeti önlemek, ürün ve hizmetlerinizi korumak için marka tescili yaptırmak ve markanızı güvence altına almanız gerekir.

Marka başvuru ücreti nedir?

Başvuru yapılacak mal ve hizmet sınıf sayısına göre belirlenen ve başvuru aşamasında ödenen ücrettir.

Marka tescil belgesi nasıl alınır, ne zaman gelir?

Marka tescil işlemlerinin sonuçlanması ortalama 6 ila 8 aydır. Yayına herhangi bir itiraz gelmemesi halinde ortalama başvurudan sonra 6 ila 8 ay sonra tescil kararı verilerek tescil ödemesi ile birlikte marka tescil belgesi alınmaktadır.

  • Marka tescil belgesi örneği

Marka tescili ve koruma süresi kaç yıl geçerlidir?

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler halinde yenilenir.

İlginizi Çekebilir :  Marka Tescil nasıl yapılır, başvuru aşamaları nelerdir?

Marka tescil için hangi belgeler gereklidir?

  • Başvurusu yapılacak markanın logo, amblem, yazı karakteri, etiketi veya ambalaj örneği.
  • Tüzel kişilikler için vergi dairesi/numarası (vergi levhası)
  • Gerçek kişiler için TC kimlik numarası

Marka tescil işlemi hangi kuruma yapılır?

Türkiye’de Marka Tescil Başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) yapılmaktadır.

Marka tescil yaptırmak ne kadar sürer?

Marka tescil işlemlerinin sonuçlanması ortalama 6 ila 8 aydır.

Marka tescil yaptırmanın avantajları nelerdir?

Marka tescili marka hak sahibine, benzer bir markanın ortaya çıkması durumunda itiraz edebilme hakkı tanır. Marka tescili aldığınızda, markanız başkaları tarafından kopyalanamaz. Tescilli markanız size prestij katar ve müşterilerinize ürünün veya hizmetin kalitesi hakkında akılda kalıcılık sağlar

Marka tescili ve patent tescili arasındaki farklar nedir?

Marka tescili, ticari mal veya hizmetlerde kullanılan kelimeler, isimler, rakamlar, harfler, renkler, logolar, ad soy adlar gibi işaretlerin koruma altına alınmasıdır, patent ise yeni olan buluşların koruma altına alınmasıdır.

Marka tescil askı süresi nedir?

2 aylık askı süresi, diğer marka sahiplerinin ve 3. Kişilerin markanın; SMK madde 5 ve 6 kapsamında tescil edilmemesi gerektiği hususunda açıklamalı itirazlarını ve görüşlerini sunabilecekleri resmi süredir.

Marka tescil ön yazı nedir, neden gerekir?

Marka başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişilere ihtiyaç duyulması ve istemde bulunulması halinde ilgili makamlara verilmek üzere marka başvurusu yaptığını belirten belgedir. Com.tr alan adı tahsis işlemleri için kullanılabilmektedir.

Marka tescili ihlal cezası nedir, nasıl uygulanır?

Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır, Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır, Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır, Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur denilmek suretiyle sanıklar hakkında hapis ve adli para cezası öngörülmüştür.

İlginizi Çekebilir :  Marka Tescil Prosedürleri ve Süreçleri Nelerdir?

Marka tescil mutlak red nedenleri nelerdir?

Mutlak red nedenleri, markanın tescili aşamasında Türk Patent Enstitüsü tarafından re’sen gözetilen, markanın tescilini mutlak olarak engelleyen tahididi nedenlerdir.

Mutlak red nedenleri, marka olarak seçilmiş bulunan işaretin, niteliğinden kaynaklanmaktadır.

  • Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler,

• Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan işaretler,

•    Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler.

•   Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler,

•   Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,

•   Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler,

•   Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler,

•  Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, külterel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren işaretler,

•    Dini değerleri ve sembolleri içeren işaretler,

•    Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı işaretler.

•    Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

İlginizi Çekebilir :  Marka Tescili İle .com.tr Alan Adı Nasıl Kaydedilir?

Marka tescil muvafakat talebi nedir?

Önceki tescilli marka sahibinden noter onaylı yazılı izin alınması ve sonraki aynı olan markanın re’sen reddinin engellenmesidir.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun görevleri nelerdir?

sınai mülkiyet haklarının tescil edilmesi konularında (Özellikle marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve entegre devre topografyası tescili konularında) ülkemizde yetkiye sahip tek kurumdur.

Tanınmış Marka ne demektir?

Halkın geneli tarafından bilinen, markanın temsil ettiği mal ya da hizmetin potansiyel ve fiili kullanıcılarının da ötesinde ulaşmış olduğu genel tanınmışlık düzeyine sahip olan markadır.

Yazar

Türkiye - İstanbul Merkezli natro.com; 1999 yılından bu yana Alan adı servisleri, web Hosting, sunucu kiralama ve barındırma, Güvenlik çözümleri gibi ürünlerle uluslararası web hosting sektöründe hizmet vermektedir.

Yorum Yazın