Kubernetes Nedir?

Kubernetes, konteynerların orkestrasyonunu sağlayan açık kaynaklı bir sistemdir. Konteyner teknolojisi, uygulamaları herhangi bir ortamda çalıştırmak için paketleyen ve taşıyan bir yöntemdir. Kubernetes, birden çok konteyner uygulamasını yönetmeyi ve denetlemeyi kolaylaştıran bir araçtır.

Kubernetes, Google tarafından geliştirilen, Linux Container (LXC) teknolojisinin üzerine inşa edilmiş bir proje olan Borg sisteminden esinlenmiştir. Kubernetes, birçok farklı konteyner motoru ile kullanılabilen, taşınabilir bir yapıdadır.

Kubernetes’in Özellikleri

Kubernetes, birçok özelliği ile dikkat çekmektedir. İşte bazıları:

1. Yüksek Kullanılabilirlik: Kubernetes, uygulamaların çalışmasını sürekli olarak izler ve otomatik olarak yeniden başlatır veya başka bir düğüme taşır.

2. Ölçeklenebilirlik: Kubernetes, uygulamaların talep arttıkça otomatik olarak ölçeklenmesine izin verir.

3. Dağıtım Yönetimi: Kubernetes, uygulamaların farklı ortamlara (geliştirme, test, üretim) dağıtımını yönetir.

4. Kendini İyileştirebilirlik: Kubernetes, bir bileşen veya birim hizmeti düştüğünde, hemen yeniden başlatılmasını veya başka bir düğüme taşınmasını sağlar.

Kubernetes, uygulamalarda yapılan değişiklikleri takip eder ve geri alınabilir.

Kubernetes Kullanım Alanları Nelerdir?

Kubernetes, birçok farklı kullanım alanına sahiptir. İşte bazıları:

 • Uygulama Geliştirme: Kubernetes, uygulama geliştiricilerinin uygulamalarını hızlı bir şekilde dağıtmalarını ve ölçeklendirmelerini sağlar.
 • Bulut Uygulamaları: Kubernetes, bulut ortamında çalışan uygulamaların yönetimini kolaylaştırır.
 • Büyük Veri: Kubernetes, büyük veri işleme sistemlerinin yönetimini kolaylaştırır.
 • Mikro Hizmetler: Kubernetes, mikro hizmet mimarisine geçen organizasyonların yönetimini kolaylaştırır.
 • Kullanıcı Deneyimi: Kubernetes, uygulamaların kullanıcı deneyimini artırmak için kullanılabilir.

Kubernetes’in Avantajları

Kubernetes, birçok avantaja sahiptir. İşte bazıları:

 • Hızlı Dağıtım: Kubernetes, uygulamaların hızlı bir şekilde dağıtılmasına izin verir. Bu, uygulamaların daha hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesi ve müşterilere sunulması anlamına gelir.
 • Otomatik Ölçekleme: Kubernetes, uygulamaların talep arttıkça otomatik olarak ölçeklenmesine izin verir. Bu, sistem performansının korunmasına yardımcı olur ve müşteri taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verilebilir.
 • Yüksek Kullanılabilirlik: Kubernetes, uygulamaların sürekli olarak çalışmasını sağlar ve düğümlerde yaşanan hataları otomatik olarak düzeltir.
 • Yüksek Verimlilik: Kubernetes, uygulamaların yönetimini kolaylaştırır ve operasyonel verimliliği artırır. Bu, işletmelerin daha fazla iş yapmasına izin verir.
 • Taşınabilirlik: Kubernetes, birçok farklı bulut ortamında ve hatta bare-metal sunucularda kullanılabilir. Bu, uygulamaların herhangi bir ortamda çalıştırılmasına olanak tanır.
 • Güvenilirlik: Kubernetes, uygulamaların yüksek kullanılabilirliğini sağlamak için birçok farklı yöntem kullanır. Örneğin, otomatik failover, otomatik yeniden başlatma ve hizmet kesintilerini önlemek için çeşitli mekanizmalar bulunur.
 • Topluluk Desteği: Kubernetes, büyük bir açık kaynak topluluğu tarafından desteklenmektedir. Bu, kullanıcıların sorunları çözmelerine yardımcı olan çok sayıda kaynak ve bilgiye erişmelerine olanak tanır.

Kubernetes, uygulamaların yönetimini kolaylaştıran ve operasyonel verimliliği artıran açık kaynaklı bir sistemdir. Yüksek kullanılabilirlik, otomatik ölçekleme, dağıtım yönetimi, kendini iyileştirebilirlik ve değişiklik yönetimi gibi özellikleriyle dikkat çekmektedir. Uygulama geliştirme, bulut uygulamaları, büyük veri, mikro hizmetler ve kullanıcı deneyimi gibi birçok farklı kullanım alanı vardır. Ayrıca, hızlı dağıtım, otomatik ölçekleme, yüksek kullanılabilirlik, yüksek verimlilik ve taşınabilirlik gibi birçok avantaja sahiptir. Kubernetes’in popülaritesi gün geçtikçe artmakta ve birçok büyük işletme tarafından kullanılmaktadır.

Kubernetes’in Yapısı

Kubernetes, birçok farklı bileşen içeren karmaşık bir sistemdir. İşte bazı ana bileşenleri:

1. Node: Kubernetes’in en temel bileşenidir. Bir node, bir sunucu veya sanal makine olabilir. Node’lar, Kubernetes’in uygulamalarını çalıştırdığı yerlerdir.

2. Pod: Bir pod, Kubernetes’in en küçük yönetim birimidir. Pod’lar, bir veya birden fazla konteynırı barındırabilir ve aynı node üzerinde çalışır.

3. Service: Bir service, birden fazla pod’u tek bir IP adresi altında gruplayarak bir hizmet olarak sunar. Service’ler, uygulamaların diğer uygulamalarla veya dış dünya ile iletişim kurmasını sağlar.

4. Volume: Bir volume, pod’ların kullanabileceği disk alanını temsil eder. Pod’lar arasında veri paylaşımını sağlar.

5. Namespace: Bir namespace, Kubernetes’in kaynaklarını gruplamak için kullanılır. Bir namespace, bir uygulama, bir bölüm veya bir müşteri için oluşturulabilir.

6. Deployment: Bir deployment, pod’ların nasıl dağıtılacağını, güncelleneceğini ve silineceğini tanımlar. Bir deployment, birden fazla replica set içerebilir.

7. Replica Set: Bir replica set, belirli sayıda pod’un çalışmasını sağlar. Replica set’ler, uygulamaların yüksek kullanılabilirliğini sağlar.

Kubernetes Nasıl Kullanılır?

Kubernetes kullanımı oldukça karmaşıktır ve genellikle bir öğrenme eğrisi gerektirir. Ancak, bazı adımlar uygulayarak Kubernetes’i kullanmaya başlayabilirsiniz:

 • Cluster Oluşturma: İlk adım, Kubernetes cluster’ınızı oluşturmaktır. Bu, Kubernetes master düğümünü ve en az bir node’u içerir.
 • Container Oluşturma: Container oluşturma, pod oluşturma veya bir deployment oluşturma yoluyla yapılabilir.
 • Service Oluşturma: Service, bir pod veya bir grup pod için bir hizmet olarak tanımlanabilir.
 • YAML Dosyalarını Oluşturma: YAML dosyaları, Kubernetes kaynakları için tanımlama dosyalarıdır.
 • Deployment ve Güncelleme: Deployment’lar, uygulamalar ve servislerin güncellenmesine izin verir. Bir deployment güncellendiğinde, Kubernetes yeni bir replica set oluşturur ve eski replica set ile yeni replica set arasında yavaş yavaş trafiği yönlendirir.
 • Ölçekleme: Ölçeklendirme, bir deployment veya pod örneğinin boyutunu artırarak veya azaltarak yapılabilir. Bu, uygulamaların talep arttıkça ölçeklenebilmesine olanak tanır.
 • Monitoring ve Logging: Kubernetes, uygulamaların izlenmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlar. Bu, hataları tespit etmek ve sorunları çözmek için önemlidir.

Kubernetes Nasıl Kurulur?

Kubernetes kurulumu, birden çok adımdan oluşur. Aşağıdaki adımlar, Kubernetes kurulum sürecinin genel bir özetidir:

1. Adım: Cluster’ı hazırlama: Kubernetes cluster’ı kurmadan önce, cluster’ı barındıracak donanım ve yazılım altyapısı hazırlanmalıdır.

2. Adım: Cluster’ı kurma: Kubernetes cluster’ı, Kubernetes master düğümünü ve birden çok node’u içerecek şekilde kurulabilir.

3. Adım: Kubectl Kurulumu: kubectl, Kubernetes cluster’ını yönetmek için kullanılan bir komut satırı aracıdır.

4. Adım: Kubernetes Dashboard Kurulumu: Kubernetes Dashboard, Kubernetes cluster’ını görsel olarak yönetmek için kullanılan bir ara yüzdür.

5. Adım: Ingress Kurulumu: Ingress, uygulamaların Kubernetes cluster’ından dışarıya açılmasını sağlayan bir yönlendirme mekanizmasıdır.

6. Adım: Cluster’ın Yönetimi: Kubernetes cluster’ı kurulduktan sonra, uygulamaların deployment’ları, pod’ları ve servisleri Kubernetes aracılığıyla yönetilebilir.

Kubernetes, ölçeklenebilir, taşınabilir ve yüksek kullanılabilirlik sunan bir container orkestrasyon aracıdır. Kubernetes, uygulamaların hızlı bir şekilde dağıtılmasına, otomatik olarak ölçeklendirilmesine, yüksek kullanılabilirliğinin sağlanmasına ve yönetiminin kolaylaştırılmasına izin verir. Bununla birlikte, Kubernetes’in karmaşık bir öğrenme eğrisi vardır ve kurulumu zaman alıcı olabilir. Ancak, Kubernetes’in sunduğu avantajlar, birçok işletme için bu zorlukların üstesinden gelmeye değerdir.

0 Shares:
Benzer İçerikler