Affiliate Marketing Nedir, Nasıl Yapılır?

Affiliate marketing, dilimizde “satış ortaklığı” olarak tanımlanan ve günümüz dijital dünyasında önemli bir role sahip pazarlama modelidir. Affiliate marketing, bir işletmenin; ürün veya hizmetlerini tanıtmanın yanı sıra satışını da yapmak üzere, kendi kanalları haricinde güvenilir, iletişimi kuvvetli kişi veya kuruluşlar ile yaptığı kar paylaşımlı iş birliklerini ifade etmektedir.

Affiliate Marketing Nedir?

Hızlanarak artan çeşitlilik ve rekabet ortamında, herhangi bir ürüne veya hizmete talep yaratmak için dijital kanalların maksimum oranda kullanılması gerekliliği her geçen gün daha da fazla artmaktadır. Dijital pazarlama kanalları aracılığıyla hedeflenen kitlelere hızlı ve yaygın şekilde ulaşmanın en önemli unsurlarından bir olarak karşımıza çıkan affiliate marketing; tüketicileri güvenilir bir kaynaktan bilgi alarak ürün satın almaya teşvik eden bir pazarlama türüdür.

Tamamen performansa dayalı bir gelir paylaşımı üzerine kurgulanan ve Türkçe karşılığından da anlaşıldığı üzere bir satış ortaklığı modeli olan affiliate marketing, taraflar için kazan/kazan olgusundan beslenen bir sistemdir.

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve kullanıcıların bilgisayar başında eskiye nazaran daha fazla zaman geçiriyor olmaları, özellikle e-ticaret sitelerinin dijital pazarlamanın tüm kanallarını aktif bir şekilde kullanmalarını ve yenilikçi yöntemler geliştirerek hedef kitlelerine daha hızlı ulaşmalarını zorunlu kılmaktadır. Günümüzde e-ticaret ile e-ihracatta başarılı olmak isteyen şirketler, affiliate marketing konusuna oldukça çok eğilmekte ve sitelerinde trafik oluşturmak adına, ürün satışlarına destek verecek, üçüncü taraf olarak da adlandırılabilen tanınmış, güvenilir, tüketiciyi etkileme kabiliyetine sahip kişi veya kurumlar ile satış ortaklıkları gerçekleştirmektedirler.

Sistem, çoğu zaman CPA olarak kısaltılan “cost per action” teriminin karşılığı olarak kabul edilebilecek olan “işlem başına maliyet” prensibi ile çalışır. Verilen hizmetten elde edilen her başarılı geri dönüş için başlangıçta belirlenmiş ücret üzerinden ödeme alınır.

Şirketin veya markanın kendisine ait ürün ve hizmetlerinin satışını yapması için, yayıncılara ödeme yaptığı bir reklam modeli olan affiliate marketing sisteminde üç taraf yer almaktadır.

Affilate Marketing Nedir?

1. Hizmet/Ürün Sahibi (Marka)

Ürünlerinin, güvenilir ve geniş kitlelere hitap edebilme kapasitesine sahip yayıncılar kanalıyla tanıtılmasına ve satışına ortak arayan taraftır.

2. Satış Ortağı/Yayıncı / 3. Taraf

Tüketiciler üzerinde etkisi olan, kitleleri ürün almak için ikna edebilme gücüne ve güvenilirliğine sahip bloggerlar, Instagram influencerları, satış ortaklığı yapılabilecek diğer şirketleri kapsar.

3. Son Kullanıcı / Satın Alan / Müşteri

Ürünü satın alma eylemini gerçekleştirmiş kişilerdir.

Affiliate Marketing Nasıl Çalışır?

Satış ortaklığı sistemi; ürün sahibinin kendi sitesi haricinde diğer dijital kanallar üzerinden de satışa sunulmasını talep ettiği ürün ya da hizmetleri için, satışına aracı olabilecek kişi veya kurumlar ile oluşturduğu iş birlikleri neticesinde hayata geçer. Satış başına ödenecek komisyon bazlı anlaşmalar ile yukarıda da bahsettiğimiz gibi taraflar kazan/kazan (win/win) modeliyle bir satış ortaklığı kurarlar.

Özetlemek gerekirse, ortada satılmak için sunulmuş ürünler ve bu ürünlerin internet üzerinden satılmasına aracılık yaparak gelir elde eden kişi veya şirketler vardır.

Sistem, genellikle affiliate marketing yapmak ve kazanç sağlamak isteyen yayıncının, ürün sahibi işletme ile iletişme geçmesi ve kendini tanıtarak, marka adına yapabileceklerini anlatmasıyla başlar.

Affiliate Marketing’i tercih eden işletmelerin en dikkat ettikleri konu, satışa aracılık edecek olan satış ortağının (yayıncı) iyi bir network’e, sahip olmasıdır. Geniş bir çevreye sahip, kitleleri satın almaya teşvik edebilme yeteneğine ve güvenilirliğine sahip olan yayıncılar her zaman tercih sebebidir. Yayıncı tarafından siteye yönlendirme sağlandığı halde satışın gerçekleşmemesi durumlarında işletme yayıncıya herhangi bir ödeme yapmadığından, satış eyleminin tamamlanması yayıncının kazanç sağlaması açısından önemlidir.

Affiliate Marketing ile Nasıl Para Kazanılır?

Affiliate Marketing ile para kazanmak için kişisel blog benzeri bir web sayfası ya da çeşitli sosyal medya kanallarından birine sahip olmak yeterlidir. Ancak kazanılacak paranın miktarı bakımından sitenin aldığı trafik veya aktif takipçi sayıları son derece önemlidir. Affiliate Marketing ile başka seçenekleri olmakla birlikte genellikle aşağıda belirtilen şekillerde gelir ortaklığı tesis edilir.

  • CPA (işlem başına maliyet), gerçekleşen belirlenmiş işlem başına ödeme,
  • CPL (müşteri oluşturma maliyeti), onaylanmış müşteri başına ödeme,
  • CPS (satış başına maliyet), gerçekleşen satış başına sabit ücret veya oran,
  • CPC (tıklama başına maliyet), her tıklama sonucunda satıcının sitesine getirilen trafik başına ödeme, yöntemlerinden birisi ile gelir elde edilmesi mümkündür.

Bu noktada çeşitli satıcıları bir arada toplayan platformlar kullanılabileceği gibi doğrudan satış ortaklığı sözleşmeleri yapan Amazon benzeri büyük internet siteleri üzerinden de işlemler yürütülebilmektedir. Ayrıca Google Adsense de bu anlamdaki en önemli platform olarak kabul edilebilir.

Affiliate Marketing Nasıl Yapılır?

Affiliate marketing metodu ile satış yapmayı tercih eden işletmenin yayıncıyı onaylaması halinde, bir satış ortaklığı protokolü dahilinde yayıncı, satış ortaklığı programına üye olur.

İşletmenin kendi sitesi üzerinden satışa sunduğu ancak diğer kanlar üzerinden de satışının yapılması talep ettiği ürün veya hizmetler ile ilgili URL adresleri yayıncı ile paylaşılır. Her yayıncının kendisine ait özel URL adreslerinin olması, sitedeki satın alma işlemlerinin hangi yayıncı kanalıyla geldiğini anlamak ve ödenecek satış paylarının yayıncının hesabına işlenmesini sağlamak adına önemlidir. Kısacası, birçok yayıncı sitedeki aynı ürünü pazarlıyor olsa dahi, kendilerine verilen URL adresleri farklı olduğundan sistemde herhangi bir aksama olmadan takip ve hesaplamalar yapılabilmektedir.

Yayıncının kendisine ait site veya blog üzerinden gerçekleştireceği ürün tanıtımlarında, tüketiciyi ürüne yönlendirmek adına kullanacağı bu url bağlantısı, işletmenin (markanın) kendisine ait olan sitesinde yer alan ürüne doğrudan link vermektedir. Yayıncının URL adresi üzerinden siteye giriş yaparak, satış işlemini tamamlayan müşteriden doğan kar payı ise belirli periyodlarla yayıncının hesabına aktarılır.

Yayıncı Açısından Affiliate Marketing’in Avantajları Nedir?

Satış ortaklığı sisteminin yayıncıya sağladığı en büyük avantaj, herhangi bir sermayeye ihtiyaç duymadan kendi işini yapabilme olanağı sağlamasıdır. Fazla bir efor harcamadan, başka işler yaparken dahi sistemin çalışıyor olması yayıncının iyi bir gelir elde ederken kendine zaman ayırmasına imkan tanır. Satış sonrası her türlü işlem (kargo, iade gibi ) işletmeye ait olacağından, yayıncı bu konuda herhangi bir sorumluluk almayarak diğer işlerine konsantre olabilecektir.

Aynı anda birden fazla işletmeyle ürün için satış ortaklığı yapabilme imkanı, yayıncı açısından kazanç sürekliliğini de sunmaktadır.

Yayıncı Açısından Affiliate Marketing’in Dezavantajları Nedir?

Yayıncıların asla göz ardı etmemeleri gereken en önemli konu, kendilerine ait sitelerinin ya da bloglarının, markalar tarafından tercih edilebilir bir network’e sahip olabilmesi için uzun uğraşlar vermeleri, arama motoru optimizasyonu da denilen SEO için çalışmaları sürekli şekilde yapmaları, hatta bunun için belirli bir bütçe ayırmaları gerekliliğidir. Aslında bir dezavantaj değil de “kendine yatırım süreci” olarak ele alınması gereken dönem yayıncı için uzun bir yolculuk olabilir.

Dikkat edilmesi gereken konulardan bir diğeri de; ürünlerinin satışını artırmak ve markasını geniş kitlelere ulaştırmak adına affiliate marketing yöntemini tercih eden işletmelerin, satış sonrası yayıncıya yapacağı ödeme limit ve zamanlamalarının netleştirilmesidir. Bazı markalar, komisyon oranının belirli bir seviyeye ulaşması gerekliliğini şart koşarken, bazı markalar ise hak edilen ödemeleri çok uzun vadelere yayabilmektedirler. Bu tip detayların marka ile yapılan anlaşmada karşılıklı imza altına alınması, yayıncının beklentileri ve çabalarının karşılığı olan hak edişinin netleşmesi açısından dikkat edilmesi gereken bir unsurdur.

İşletmeler Açısından Affiliate Marketing’in Avantajları Nedir?

Affiliat marketing’i tercih eden ürün sahibi/işletmenin ise en büyük avantajı birden fazla satıcı ile çalışabilmek ve çok geniş bir çevreye, hızlı tanıtım yapabilme olanağına sahip olarak marka bilinirliğini geniş kitlelere duyurmaktır.

Ülkemizde e-ticaret veya e-ihracaat yapan markaların %80-85 oranında satış ortaklığı üzerine kurulu iş modelini tercih ediyor olmalarındaki en önemli faktörlerden biri de; sonucu belli olmayan ve ölçümleme yapılamayan reklam giderleri yerine ölçümlenebilen tanıtım çalışmaları yapmak ve satışı tamamlanan ürünler için bir reklam harcaması yapıyor olmaktır.

Affiliate Marketing Ne Kadar Kazandırır?

Affiliat marketing’in yayıncıya kazandıracağı kar payı oranı, tamamen taraflar arasında yapılan işbirliğine, ürünün niteliğine ve bütçesine göre farklılıklar gösterir.

İşletmeler, ürünlerinin satışını gerçekleştirmek üzere anlaşmalar yaparken yayıncının network’ünü, daha önce yaptığı yayın içeriklerini, satışı yapılacak ürün ile özdeşleşiyor olup olmadığı araştırarak bir komisyon oranı belirlemektedir.

Satış ortaklığında söz konusu olan oranlar %10’dan % 50ye kadar değişiklik gösterebilir. Yayıncının ününe, hitap ettiği kitleye veya ürünün değerine göre taraflar arasında yapılacak özel anlaşmalar ile belirlenir.

Affiliate Marketing’in Püf Noktaları Nelerdir?

Affiliate Marketing’in püf noktaları arasında en önemli husus, niş bir ürün veya alan yakalamaktır. Aranan, tercih edilen bir ürünü bulup doğru bir kanalda pazarlamak en hızlı ve en kesin para kazanma yolu olacaktır. Ancak bu her zaman mümkün değildir. Bu nedenle özgün ve ilgi çekici içerikler oluşturmak son derece önemlidir. Gerek sitenin içeriği gerekse eğer varsa reklam yazıları, yüksek kalitede yazılmış olmalıdır.

Kaliteli içeriğin arama sonuçlarında üst sıralara çıkması için bazı optimizasyon çalışmaları da yapmak gerekir. SEO olarak bilinen arama motoru optimizasyonu, site sahipleri için en faydalı çalışmalar arasında sayılabilir. Bu sayede daha fazla kişiye erişmek ve geliri arttırmak mümkün olacaktır.

Satış ortaklığı ile para kazanmanın en önemli ayaklarından birisi de verimli ve etkin bir sosyal medya kullanıcısı olmaktır. Aktif kullanıcılarla oluşmuş bir takipçi kitlesine yazılan içerikleri bildirmek ve oradan elde edilecek trafik ile çok daha fazla ziyaretçi sayısına ulaşmak akıllıca bir davranış olarak kabul edilebilir.

Affiliate Marketing Örnekleri

Amazon Associates, Shopify Affiliates, eBay Partner Network, Alibaba ve Booking dünya genelinde isim yapmış ve ortaklarına önemli gelirler elde etme imkânı sunmuş dev organizasyonlardır. Bunlara ilave olarak Türkiye’de Trendyol, özellikle sosyal medya kanalı üzerinden influencer olarak adlandırılan ama temelinde tam anlamıyla Affiliate Marketing örneği olan bir sistemi başarıyla uygulamaktadır. Ayrıca Gittigidiyor, Hepsiburada, Sanalpazar ve GCM Partner, diğer başarılı yerli örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır.

En İyi Affiliate Marketing Siteleri

Bazı siteler belli alanlara ve sektörlere yoğunlaşmış olup ekonomi ve finans, sağlık ve sağlıklı beslenme, gezi, seyahat ve tatil blogları gibi bazı özel sayfaların kendi alanlarına reklam veren satıcılardan bağlantı almaları daha kolay ve etkili sonuçlar vermektedir.

Bu şekilde özel sitelerin veya reklam verenlerin yanında her konudaki bloglara reklam veya bağlantı veren hem yerel hem de küresel satış siteleri, abonelik başına ödeme yapan çeşitli internet sayfaları bulunmaktadır. Bu tarz siteleri internet üzerinde yapılacak küçük çaplı bir arama ile bulmak ve içlerinden en iyi imkanlar sunan ve size uygun görüneni ile anlaşmak mümkündür.

0 Shares:
Benzer İçerikler
Devamını Oku

En İyi 5 VPN Chrome Eklentileri

Bu İçerikte Bahsedilen Konular ExpressVPNordVPN Proxy Hide.meHotspot ShieldZenMate VPNNeden VPN Kullanılır? Online durumda bulunuyorken, tarayıcınız sizin hakkınızda topladığı…