HTML’de Yazı Tipi Nasıl Değiştirilir?

SEO çalışmalarında kullanılan HTML yazı tipleri, web sitelerinin ilk izlenimlerinde oldukça büyük bir öneme sahiptir. İçeriklerin okunabilir olması, gözlerin yorulmaması ve okuyucuların web sitelerinde daha fazla vakit geçirmesi için uygun bir yazı stilinin kullanılması gerekir. Siteye tıklayan ziyaretçi sayısının da artmasına yardımcı olan yazı stillerinin HTML’de değiştirilmesi mümkündür. Web sitenizin trafiğini artırmak için tarzınıza uygun bir seçim yapabilirsiniz.  

HTML Yazı Tipi Neden Önemlidir?

Web sitelerinin görsel tasarımı, markaların kimliğini öne çıkarmasında büyük rol oynar. Font gruplarının kurumsal kimlik ile sağladığı bütünlük, müşterilerin markayı algılama biçimini de etkiler.

Çok küçük ya da tam tersine çok büyük, karmaşık, okunması zor yazı tipleri, ziyaretçilerin web sitesini kısa sürede terk etmesine de neden olabilir. Ayrıca sitenin genel görünümünü de kötü etkileyebilir. Ziyaretçilerin aşina olduğu, çoğu web sitesi tarafından kullanılan popüler yazı fontları ise ziyaretçilerin içerikleri daha kolay okumasına olanak tanır.

HTML Yazı Tipi Nasıl Değiştirilir?

HTML etiketlerinin görsel açıdan geliştirilmesine olanak tanıyan CSS, yazı tipinin belirli bir boyut, renk ve biçimde olmasını sağlar. CSS sayesinde gereksiz kod yazmaya gerek kalmadan etiketlerle yalnızca font değil, renk ve boyut da ayarlanabilir.

Yazı tipini değiştirmek için öncelikle yazı tipi klasörü üzerinden tüm yazı tiplerine bakılması ve belirlenen fontun HTML sayfasında yazılması gerekir. “font” etiketi face, color ve size olmak üzere üç farklı parametre alır. Bunlar, yazının fontunun, renginin ve boyutunun değiştirilmesini sağlar. <p> paragraf etiketi altında bulunan stil özniteliği kullanılarak ise paragrafın yazı tipi ayarlanabilir. Ancak font etiketi yerine CSS tarafından desteklenen style sheets günümüzde yaygın olarak kullanılır.

Örneğin:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>sayfa başlığı</title>

</head>

<body>

<p><font face=”times new roman”>başlık altına alınan herhangi bir metin</font></p>

</body>

</html>

Yazı stilinden sonra gelen ve başlık altında kalan metin, bu kod tarayıcıda yürütüldüğünde Times New Roman yazı stilinde görünür.

Başlıkları H1, H2, H3 formatında yazmak istediğinizde de kodları kullanabilirsiniz. Her bir paragrafa ve başlığa ayrı yazı stili atamak mümkündür:

<h2>HTML’de Yazı Tipi Nasıl Değiştirilir</h2>

<p style=”font-family: Arial”>başlık altına alınan herhangi bir metin</p>

<h3>En Çok Kullanılan HTML Yazı Tipleri Nelerdir</h3>

<p>The default typeface is Times New Roman. En çok kullanılan HTML yazı tipleri ilgili bilgiler</p>

H2 ile yazılan başlığın altındaki metinde Arial yazı tipi kullanılırken hemen ardından gelen H3 başlığının altında ise default gelen Times New Roman yazı tipi kullanılır. Herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece yazı tipi her zaman Times New Roman olur.

Yazı büyüklüğü ise font-size kodu ile değiştirilir. Burada ölçü birimi olarak punto, piksel, inç ya da yüzde kullanılabilir. Örneğin, 12 punto olmasını istediğiniz bir metin için aşağıdaki kod kullanılır:

<p style=”font-size:12pt”>kullanılmak istenen 12 puntoluk metin</p>

Yazı renginin değiştirilmesi, font-color etiketi ile gerçekleşir. Örneğin;

<p style=”color:red”>kullanılmak istenen kırmızı renkteki metin</p>

Bu kod ile seçilen metin kırmızı renkte görünür.

font-family özelliği ise metnin yazı tipi ailesinin seçilmesini sağlar. Ancak kodların yazımında dikkat edilmesi gereken önemli noktaların başında, birden fazla sözcükten oluşan yazı tiplerinde tırnak (“”) kullanımı gelir. Örneğin; popüler yazı tiplerinden biri olan Times New Roman yazılırken tırnak içine alınır.

Bazı durumlarda desteklenen yazı tipi değiştiği için alternatif yazı tiplerine ihtiyaç duyulabilir. Tarayıcı tarafından görüntülenemeyen bir font kullanıldığında, güvenilen alternatif fontlardan biri kullanılır.

<p style=”font-family:arial,courier,helvetica;”>

Kullanmak istediğiniz herhangi bir metin

</p>

Bu örnekte verilen üç yazı tipi, neredeyse tüm tarayıcılar tarafından desteklenen ve oldukça popüler olan fontlar arasında bulunur. Tarayıcının ilk verilen Arial yazı tipini bulamadığı ya da desteklemediği durumlarda ikinci ve üçüncü alternatifler olan Courier ve Helvetica yazı tipleri kullanılır.

Güvenli Yazı Tipi Nedir?

Güvenli yazı tipleri, bilgisayarlarda kurulu olan ve web siteleri için kullanılabilen mevcut fontlar anlamına gelir. Bu fontlar halihazırda bilgisayarda bulunduğu için daha hızlı yüklenebilir. Güvenli fontların önemi ise SEO çalışmalarında kendini gösterir. Arama motorları, bu yükleme hızını sıralamalarda belirleyici bir kriter olarak kullanır.

Yazı tiplerinin alternatifleri olsa da web sitelerinin ziyaretçiler tarafından kolaylıkla görüntülenmesi ve sitelerin performansının sabit kalması için web güvenli yazı tiplerinin kullanılması faydalı olur. Bilgisayarda yüklü halde bulunmayan alternatif yazı tipleri, bazı dönemlerde oldukça popüler hale gelebilir. Ancak bunların kullanımı nedeniyle yüklenme hızında düşüş olabilir.

HTML Yazı Tipi Aileleri Nelerdir?

Font ailesi, aynı tasarım özelliklerini paylaşan tüm yazı tiplerinin koleksiyonunu temsil eder. Bir fontun ailesinin olması içinse ince, kalın, italik, yarı kalın, ekstra kalın, normal gibi en az 3-4 çeşidinin bulunması gerekir.

5 temel yazı tipi ailesi şu şekildedir:

Cursive (El Yazısı)

Bu yazı tipi ailesinde yazılar sağa yatık el yazısı şeklinde birbirine bağlıdır. Akıcılık ve daha kişisel bir yazı stili isteyenler Cursive ailesi fontlarını kullanabilir. Bu fontlar arasında Ex Ponto, Snell Roundhand, Zapf-Chancery gibi Latin harflerinin kullanıldığı tiplerin yanı sıra, Corsiva gibi İbranice ve ER Architekt gibi Kiril alfabesinin kullanıldığı fontlar da bulunur.

Fantasy (Fantezi)

Fantezi yazı tipleri çoğunlukla metnin süslenmesi amacıyla kullanılır. Ancak bu süsleme çeşitli semboller ya da resimler ile değil, karakterlerin kendi motifleri ile yapılır. Latin alfabesinin kullanıldığı Studz, Alpha Geometrique, Cottonwood, Critter ve FB Reactor fantezi yazı tipi ailesinde bulunan fontlardan bazılarıdır.

Serif

Serif ailesinde bulunan fontlarda karakter ve motiflerin çizgilerinde fırça darbeleri bellidir. Bitiş noktalarında çizgiler incelebilir, kalınlaşabilir ve yuvarlaklaşabilir. Çıkıntılı motifli olarak da bilinen fontlarda karakterlerin genişlikleri değişebilir. Oldukça geniş olan bu aile içinde Times New Roman, Minion Web, Bodoni, MS Georgia, Garamond, Bitstream Cyberbit ve ITC Stone Serif, Latin alfabesinin kullanıldığı fontlardır. Bunların dışında Yunan alfabesi ve Arapça için Bitstream Cyberbit, İbranice için New Peninim, Kiril alfabesi için ER Bukinst tercih edilebilir.

San-Serif

Şerifsiz, çıkıntısız anlamına gelen San-Serif, motif çizgilerinin sabit olduğu ve hatlarda incelme ya da kalınlaşma olmayan fontları içerir. Karakterlerin bitim noktalarında herhangi bir süslemeye yer verilmez. Motif ve karakter genişlikleri ise Serif ailesinde olduğu gibi değişkendir. Univers, Futura, Helvetica, MS Trebuchet, MS Arial, MS Verdana, Gill Sans, Akzidenz Grotesk, ITC Avant Garde Gothic ve ITC Stone Sans bu ailede bulunan fontlardan bazılarıdır.

Monospace (Sabit Genişlikli)

Monospace ailesinde bulunan fontlarda tüm karakterler ve motifler eşit genişliğe sahiptir. Daktilo yazısına benzediği ve okumayı kolaylaştırdığı için genellikle kodların görüntülenmesinde bu fontlar tercih edilir. Courier, Prestige, Everson Mono, MS Courier New gibi yazı tiplerinde Latif harfleri kullanılır. Osaka Monospaced, ER Kurier ve Everson Mono gibi farklı alfabelerin kullanıldığı fontlar da bu aile içinde yer alır.

En Çok Kullanılan Yazı Stilleri Nelerdir?

Günümüzde en çok kullanılan bazı yazı tipleri şunlardır:

  • Arial
  • Helvetica
  • Times New Roman
  • Trajan
  • Roboto
  • Times
  • Courier
  • Calibri
  • Cambria

HTML nedir, en çok kullanılan HTML kodları hakkında detaylı bilgilere buradaki blog yazımızdan ulaşabilirsiniz.

0 Shares:
Benzer İçerikler