TAR

TAR (Kökeni Tape ARchive) ya da bir başka deyişle tarball, açık kaynak kodlu bir belge sıkıştırma ve arşivleme biçimidir.

Genel olarak TAR arşivleri *.tar uzantısına sahiptir. Arşiv harici bir programla sıkıştırılmış ise, sıkıştırma programı dosya sonuna kendi uzantısını ekler. (Ör: Tar.gz, Tar.bz2 gibi.)

Bu dosya biçimi POSIX.1-1988 ve daha sonra POSIX.1-2001 tarafından standart haline getirilmiştir. Başlangıçta işlenmemiş dosya biçimi olarak geliştirilmiş, disk yedeklemek için kullanılmış, şimdi ise yazılım dağıtımı ve arşivleme için birçok dosyayı tek bir dosyada saklamak için (kullanıcı izinleri, tarih, dizin yapısı gibi dosya sistemi bilgilerini de içeriyor) kullanılmaktadır.

Tar biçiminin doğrusal kökleri onun herhangi bir akış üzerinde çalışabilme yeteneği ve parçalı dışa çıkarımdaki yavaşlığında görebilir ki bu son dosyayı açmak için tüm arşivi okumasından ileri gelir. Tar dosyası genellikler tartopu olarak da anılır. Tar, sadece bir şeyi ama en iyi şekilde yap UNIX felsefesini takip eder ki bu da arşivlemektir. İç yapısında sıkıştırmayla ilgili bir ünite olmadığı için harici sıkıştırma programları ile beraber kullanılır. Harici programlar ise sadece bir dosyayı sıkıştırabilir ki Tar ile birleştiklerinde birden fazla dosyayı sıkıştırabilmiş olurlar.