Service Nedir?

Bilgisayarların insan hayatındaki yerinin artmasıyla birlikte gelişen ve yaygınlaşan bir terimler bütünü mevcuttur. Her alanda birbirinden farklı terimler günlük olarak sürekli kullanılmaktadır. Özellikle web sayfası oluşturmayla ilgilenen kişiler için bilinmesi gereken terimlerin sayısı da artış göstermektedir. Bunlardan biri de service kavramıdır. Bu kavram günümüzde iki farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Birincisi herhangi bir hizmeti sağlayan ve kiralama usulü sunan web sayfalarının gerçekleştirdiği hizmet sistemine denir. Buna en güzel örnek Office programlarını satın almanıza gerek kalmadan online olarak bir web sayfası üzerinden kullanabilme imkânıdır. Bu hizmete service adı verilmektedir. Bu pek yaygın olarak kullanılan ve bilinen bir kavram değildir. İkinci ve daha yaygın olan kullanımı ise web service şeklindedir. Bu kavram web sayfaları ile ilgili işlemlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Eğer web sayfası verilerinin, web sayfası dışındaki cihazlarda görüntülenmesini istiyorsanız web service kavramını bilmeniz gerekmektedir. Buna örnek olarak güncel sosyal medya uygulamaları verilebilir. Günümüzde çoğu uygulama anlık bir şekilde tüm cihazlarda güncellenmektedir. Bir sosyal medya kanalından mesajlaşma gerçekleştirdiğinizde bu mesajlar ve gönderiler aynı anda tüm cihazlarda görüntülenebilir ve güncellenir. Bu işlem de web service sayesinde gerçekleşmektedir. Bu da aktif kullanım için son derece önemli bir hizmettir. Bu sayede aynı anda bütün cihazları etkili bir şekilde kullanabilirsiniz ve anlık bir şekilde iletişim kurduğunuz cihazda geçiş yapabilirsiniz.

İki farklı web service türü bulunmaktadır. Bunlar Restful ve SOAP şeklindedir. Günümüzde Restful çok daha yaygın bir kullanıma sahiptir. Bunun nedeni Restful web service sisteminde her türden verinin alınıp gönderilebilmesidir. Bu da kullanım kolaylığı açısından kullanıcının direkt aradığı bir özelliktir. Çünkü günümüzde kullanıcılar arası veri paylaşımında çoklu sistem yaygındır. Eski zamanlardaki gibi metin ağırlıklı bir paylaşım durumu söz konusu değildir. SOAP sisteminde ise yalnızca XML türünden verilerle işlem gerçekleştirilebilir. Bu da kısıtlı kullanım nedeniyle de tercih edilme oranı düşüktür. Fakat yine de amaca yönelik kapalı sistemlerde SOAP sistemi de son derece verimli çalışmaktadır. Her iki sistemde de web service aracılığı ile işlem yapılır ve son derece güncel, hayatı kolaylaştıran bir sistem olarak kullanılır.