POP3 Nedir? Tanımı ve Açılımı Nedir? Çalışma Prensibi

Bilgisayar kullanarak iletişim kurmanın en eski yöntemlerinden biri olan e-posta ile iletişim kurmak, günümüzde de hâlâ yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Özellikle şirket içerisindeki iletişim hacminin büyük bir çoğunluğu e-posta aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. E-posta almanın ve göndermenin mümkün olması ise POP3 sayesindedir. Eğer bu iletişim yöntemi olmasaydı e-posta trafiği de mümkün olmazdı. Bu nedenle teknoloji ve iletişim açısından hayli önemli bir yere sahiptir.

Pop3 Nedir?

Pop3 Nedir?

Tanımı ve Açılımı

E-posta trafiğini mümkün kılan POP3, “Post Office Protocol” kelimelerinin kısaltılmış halidir ve Türkçede “Postane Protokolü” olarak geçer. Protokol kelimesi, bir iletişim yöntemini ifade etmektedir, bu bütün bilgisayar terimlerinde bu şekilde geçer. Söz konusu iletişimin hangi kurallar ve hangi sınırlar içerisinde gerçekleştirileceği, hangi güvenlik yöntemlerinin tercih edileceği ve varsa şifrelemenin nasıl yapılacağı gibi konular protokolün alanına dâhildir ve önceden belirlenir. Oldukça eski bir teknoloji olan POP3, en basit haliyle, bilgisayarınızda görüntülemek istediğiniz e-postanın ilgili sunucudan indirilmesini sağlar ve bu işle görevlidir. Bunu sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirerek e-postanızın size ulaşmasını mümkün kılar. Bu nedenle de oldukça önemli bir protokoldür.

Çalışma Prensibi

Sunucu üzerinde geçici işlem gerçekleştirerek çalışan POP3, önce ilgili sunucuya bağlanır, sunucudan gerekli e-postayı alır ve yeni ileti olarak sizin bilgisayarınıza indirir ve akabinde sunucudan e-postayı siler. Böylelikle kopyalamadan veya çoğaltmadan ziyade gerçek bir transfer işlemi sağlanmış olur. Bu da esasında güvenlik açısından oldukça kritik bir ayrıntıdır.

Daha önce de değindiğimiz gibi POP3 eski bir teknolojidir ve günümüzde yerini daha çok IMAP’e bırakmıştır. Bunun sebebi ise eski teknolojinin güvenlik açısından yetersiz olması gibi sebepler değildir. Tamamen değişen teknoloji ve cihaz kullanımının artış ve çeşitlilik göstermesi ile ilgilidir. IMAP teknolojisinde, çok sayıda farklı cihazdan anlık olarak e-posta alıp gönderebilmek mümkündür ve bu da yaşadığımız çağ içerisinde oldukça zaruri bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle kullanım daha çok IMAP yönünde gelişim göstermektedir. Fakat şunu söyleyebiliriz ki, son derece başarılı ve planlandığı gibi adeta tıkır tıkır işleyen bir sistem olan POP3, e-posta teknolojilerinin gelişiminde son derece kritik rol oynamış ve yıllarca güvenlikten ve iletişimden sorumlu olmuş kıymetli bir teknolojidir.