Paylaşımlı Hosting Nedir?

İngilizce Shared Hosting şeklinde geçen paylaşımlı hosting hizmetinde, mevcut olan tek bir sunucu üzerinde bu sunucunun bant genişliği ve fiziksel gücüne oranla oldukça fazla sayıda hosting hesabı barındırılabilir.

Bunu örneklendirerek açıklamak gerekirse; Standart donanıma sahip bir bilgisayar üzerinde 100 adet Linux Hosting barındırılabilirken, sunucu olarak özel yapılandırılmış ve yüksek donanıma sahip bilgisayarlarda 1000 ve daha fazla hosting hesabı barındırılabilmektedir.