Marka Çeşitleri Nedir?

Marka Çeşitleri Nedir?

Marka bir işletmenin sunduğu mal ya da hizmetlerin başka firmaların sunduğu mal ve hizmetlerden ayırt edilebilmesi amacıyla kullanılan işaret ve simgelere deniliyor. Ülkemizde marka kavramı yasalarca belirlenen kriterlere göre sınıflandırılıyor. Bu anlamda ülkemizde marka çeşitleri 4 gruba ayrılıyor.

Marka Çeşitleri

Marka Çeşitleri

Ticaret Markaları

Herhangi bir işletmenin üretimim veya ticaretini gerçekleştirdiği malları, başka işletmelerin mallarından farklı kılmak ve ayırt edilmesini sağlayan işaretlerdir. Malların üst kısımlarında veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markaları olarak kabul ediliyor. Bu markaların taklit edilmesi veya izinsiz kullanılması kesinlikle söz konusu olmuyor. İzinsiz kullanımlarda çok yüklü miktarlarda tazminat ödenmesi gerekiyor.

Hizmet Markaları 

Bir işletmenin sunduğu hizmetin farklı işletmelerin sunduğu hizmetlerden ayırt edilmesi amacıyla özle olarak belirlenen ve tasarlanan işaretler olarak ön plana çıkıyor. Bankaların, hastanelerin, reklam firmalarının, televizyon kanallarının, gazetelerin, dergilerin, radyo yayıncılarının, otellerin, restoranların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları değeri hizmet markaları ile korunma altına alınıyor.  İzinsiz hizmet markası kullanımında çeşitli tazminatların yanı sıra markaların değer kayıpları da izinsiz kullanan kişi ve firmalardan tahsil ediliyor.

Garanti Markaları 

Marka sahibinin tam kontrolü ile birlikte, aynı amaca hizmet eden birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak amaçlarını, üretim tarzlarını, coğrafi konumlarını ve kalitesini en üst seviyede garanti altına alan işaretler olarak kabul görüyor.  Bu tanımının daha iyi anlaşılabilmesi adına ülkemiz için verilebilecek en açıklayıcı örnek olarak Türk Standartları Enstitüsü bünyesinde, firmalara verilen gerekli standartları taşıdıkları amacıyla verilen TSE markası gösteriliyor.  Bu markaları bünyesinde bulunduran işletmeler veya kurumlar o markanın kalite, profesyonellik ve standartlarını harfiyen taşıdıkları anlamına geliyor. Burada izinsiz kesinlikle bu işaretler firmalar tarafından kullanılamıyor. Garanti marka sahipleri bu markaları verdikleri kurum ve kuruluşları belirli aralıklarla denetleyerek kalite ve performansın sürekliliğini sağlıyor. Gerekli standartların altında kalan işletmelerin garanti marka tescilleri tekrar yapılmıyor.

Ortak Markalar 

İmalat, satış veya hizmet aşamalarından oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan işaretler ortak markalar adı veriliyor. Ortak markaların en önemli özelliği bütünsel bir özellik göstermeleri olarak ifade ediliyor.