Bu yazımızda çokça sorulan “.com.tr” uzantılı domainler için başvuru süreci nedir? İstenilen evraklar nelerdir? Ve başvuru kabulü hangi doğrultuda yapılmaktadır, bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Biliyorsunuz ki her gün kullanıcılar tarafından bir çok domain kayıt ediliyor. Com, net, org gibi domainler için anında kayıt ile işlem yapılabiliyor ama .com.tr için bu işlem evrak gerektiren başvuru olduğundan dolayı evrak yoluyla başvurular nic.tr yani ODTÜ’ye yapılmaktadır.

1- adsoyad.com.tr satın almak istiyorsa bunun için yapılması gereken 3 aşamalı bir işlem bulunuyor. Bu işlem adımlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

 • İlk olarak alan adı sorgulama yapılması gerekiyor. Kayıt edeceğiniz firma üzerinden alan adını sorgulayarak alan adına ait siparişinizi oluşturarak ilk aşamayı tamamlayabilirsiniz.
 • İkinci adım olarak adsoyad.com.tr alan adı başvurusunda kişinin arkalı önlü kimlik fotokopisinin okunaklı olacak şekilde taratılarak .jpeg ya da .pdf formatında hazırlanmış olması gerekiyor.
 • Üçüncü ve son adım ise kişisel bilgilerinizi dolduracağınız alan adı tahsis formudur. https://www.natro.com/HemenDestek/Downloads/B2B-TahsisFormu.pdf bağlantısı üzerinden alan adı tahsis formunuza ulaşabildiğinizi hatırlatmak isteriz. Şahsınıza ait bilgiler ile formunuzu doldurarak son işlemi de tamamlamış oluyorsunuz.

Tüm adımları tamamladıktan sonra Natro üzerinden başvurunuzu yaptığınızda evrağınızı destek@natro.com adresimize iletmeniz yeterli olmaktadır. Evraklarınızı ilettiğinizde başvurunuz firma üzerinden Nic.tr’ye yapılarak alan adı başvurunuz 48 mesai saati içerisinde olumlu/ olumsuz sonuçlanmaktadır. Farklı bir firma üzerinden alan adı başvurusunda bulunduysanız dolduracağınız form değişiklik gösterebilmektedir. Bunun için başvuru yaptığınız firma üzerinden bilgi almanız yeterli olacaktır.

2- Şirketler ve ufak çaplı firmalar için yapılan başvurular üzerinde izlenecek adımları ise şu şekilde sıralayacağız.

 • Firmanıza ait faaliyet gösterdiğiniz bir alan com.tr uzantılı bir domain almak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta “Alacağınız alan adı firma ünvanınız ile uyuşması gerekmektedir”. Bu cümleyi iyi anlayıp dikkat ettiğimiz durumda aslında evraklarınızı iletmeden önce tescil edeceğiniz alan adının az çok kabul edilip ya da edilmeyeceğini ön görebilme şansına sahipsiniz.
 • Firma olarak faaliyet göstermiş olduğunuz bir alan var ise tescil etmek istediğiniz alan adı mutlaka firma ünvanınız ile uyuşması gerekmektedir. Alacağınız alan adı firma ünvanınız ile uyuşuyorsa başvuru için gerekli olan evraklar; firmanıza ait faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi ilgili belirtilen belgeleri alan adı siparişi oluşturduğunuz firmaya iletmeniz durumunda Nic.tr tarafından alan adını yüksek ihtimalle onaylanacak ve alan adınız aktif hale getirilecektir.
 • Peki ya alacağım alan adı firma ünvanım ile uyuşmuyor ise? Diyorsanız bu seferde faaliyet alanınızın dışında bir başvuru yaparak alan adını tescilleme hakkına sahipsiniz. Buradaki anahtar kelime ise “marka tescili” oluyor. Firmanızın faaliyet gösterdiği alanın dışında yani örneklendirecek olursak Natro olarak firma ünvanımız “Çizgi Telekomünikasyon A.Ş” ancak siz “Natro.com” alan adını tescillemek istiyorsunuz. Bunun için firmanızın faaliyet göstermediği bir alan adı tescil işlemi için tescillemek istediğiniz alan adınıza ait Türk patent enstitüsü onaylı marka tescil belgenizin olması durumunda marka tescil belgeniz ile başvurunuz yapılabilmektedir.
 • Marka tescil belgesi de 2 şekilde oluşmaktadır. Birincisi kişi üzerine olan marka tescil işlemleri, bir de firma üzerine olan marka tescil belgeleri. Kişi üzerine olan marka tescil belgesinde başvuru sırasında marka tescil belgeniz ve markanın sahibine ait kimlik fotokopisi başvuru yapmış olduğunuz firmaya iletilmesi gerekmektedir. Eğer marka tescil belgeniz firmanız üzerine ise bu durumda faaliyet belgenizi, ticaret sicil gazetenizi ileterek alan adı başvurunuzun yapılmasını sağlayabilirsiniz.

3- Faaliyet gösteren firma ve şirketler dışında da bir kurumda çalışıyor olabilirsiniz. Bu durumda her kurum için farklı şekilde başvurular yapılmaktadır. Bunun için sınıflandırılan kurumlar için istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 • Vakıf, dernek ya da odalar için, “Dernek Tüzüğü”, “Vakıf Senedi” ya da “Kuruluş Kanunu”,
 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Turizm İşletmesi Belgesi”,
 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Seyahat Acentesi İşletme Belgesi”,
 • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı “Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi”, Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı’ndan alınmış “Televizyon Gösterim Belgesi”
 • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınmış kayıt tescil belgesi,
 • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış  “Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı”,
 • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınmış “İrtibat Bürosu Açılım Belgesi”,
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 • Dergi ve gazeteler için, “derginin/gazetenin aslı” ve “Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi”,
 • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
 • İlaç isimleri için, “Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi”,
 • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 • Gemiler için, “Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi”
 • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği” veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “Fuar İzni Yazısı”
 • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan “Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi”

Biz.tr: “.biz.tr” alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

İnfo.tr: “.info.tr” alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

Org.tr: Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne iletilmesi gerekmektedir. Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise “.org.tr” ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

Net.tr: yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin Nic.tr(“.tr” Alan Adları) Yönetimi’ne iletilmesi yeterli olacaktır.

 • Telekomünikasyon Kurumu’ndan alınmış “İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi” (Telekomünikasyon Lisansı),
 • Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),
 • İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek “net.tr” uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte)

Gov.tr: Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin ya da

 • “Alan Adı Tahsis Formu”nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.

Tv.tr: tv.tr” alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

Bel.tr: Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da

 • “Alan Adı Tahsis Formu”nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.

Tel.tr: Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, “.tr” Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.

Name.tr: Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, “.tr” Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, “.tr” Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.

Gen.tr: .gen.tr” alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

Web.tr: .web.tr” alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir .

av.tr: “.av.tr” alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB’nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar https://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.

“.av.tr” uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü’nce “av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları” çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB’ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

dr.tr: Bu alan adının tahsisi için, TTB’nce talep edilen bazı dökümanların TTB’ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar https://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir. Alan adı tahsisinde “önce gelen alır” prensibi geçerlidir.

k12.tr: Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu’nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.

Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.

Edu.tr: Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ya da “Alan Adı Tahsis Formu”nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.

Pol.tr: Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesinin ya da “Alan Adı Tahsis Formu”nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.

Bbs.tr: Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, “.tr” Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, “.tr” Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.

Tsk.tr: Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığı’ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesinin “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.

Kep.tr: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı (KEPHS) yetkilendirme belgesi.

Yukarıda belirtilen .tr uzantılı tüm alan adları için istenen belgeler Nic.tr resmi web sitesi üzerinde yayınlanmaktadır.

Com.tr için gerekli olacak işlemleri anlaşılır ve kolay bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım com.tr uzantılı domain alacağınız zaman okumanızın bir faydası olacaktır.