• Natro'da Kariyer

  Dinamik bir ortamda çalışan, profesyonel Natro ekibinin bir üyesi olmak ister misiniz?

  İnsan Kaynakları

  Genel Vizyon ve Misyonumuz doğrultusunda; Natro'nun gelişiminin sürekliliğini sağlamak için, nitelikli insan gücünü, eğitim, kurum kültürü ve dinamik bir ortam ile geliştirmek, sürekliliğini sağlamak ve kariyer fırsatları sunarak bir potansiyel oluşturma yönündedir.

  Temel Yetkinliklerimiz

  • Müşteri Odaklılık
  • Etkili İletişim Kurma
  • Sürekli Öğrenme & Gelişim
  • Takım Çalışması
  • Değişime Açık Olma
  • Yaratıcılık & Yenilikçilik
  • Sonuç & Çözüm Odaklılık
  • Planlama & Organizasyon
   

  İşe Alım Süreci

  Adaylarımızda aradığımız ortak özellikler; pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin yanında NATRO değerleriyle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olmalıdır.

  Kuruma ve iş arkadaşlarına bağlılık, yoğun bir iş temposunda yaratıcı çalışabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek öncelikli değerlendirilen kriterlerdir.


  Şirketimize yapılan tüm başvuruları gizlilik ilkesi kapsamında adalet ve fırsat eşitliği gözeterek değerlendiririz.
   
  Seçme Süreci
  İlana yapılmış olan başvurular arasından kriterlerimize uyan adaylarımız için seçme ve değerlendirme süreci başlatılır. Adayların işe uygunluğunu belirleyen değerlendirme araçları ve başvurmuş olduğu pozisyona bağlı olarak çeşitli sınavlar uygularız.

  Bu araçlar görevin gerekliliklerine göre belirlenmekte olup pozisyonlar için farklılık gösterebilir. Sözel ve sayısal becerileri ölçen yetenek testleri ve sunumlar bu araçlar arasında yer alır.

  Mülakatlar yetkinlik bazlı olup, ilgili departman yöneticisi ve İnsan kaynakları uzmanının katılımı ile gerçekleştirilir. Mülakat sırasında adayı değerlendirirken aynı zamanda kurumun tanıtılması, iş tanımının detaylı olarak paylaşılması ve çalışma koşullarının belirtilmesi gibi bilgilerin aktarımı da sağlanmaktadır.
  Son Basamak: İş Teklifi
  Yapılan mülakat ve değerlendirme merkezi uygulamaları sonucunda olumlu bulunan adaylarımızın eğitim ve çalışma geçmişi ile ilgili referans araştırmaları yapılır. Tüm bu süreçleri olumlu olarak tamamlayan adaylarımızı tekrar davet ederek iş teklifi gerçekleştiririz.


  Performans Yönetimi
  NATRO’da uygulanmakta olan performans yönetim sistemlerinin en önemli amacı çalışanlarımızın potansiyellerini en üst noktada geliştirip değerlendirilmelerini sağlamaktır. Bu amaçla performans değerlendirme sonucunda elde edilen veriler; Eğitim ve Gelişim, Kariyer Yönetimi ve Ücret Yönetimi sistemlerinin uygulanmasında kullanılmaktadır.

  Performans yönetiminde, NATRO 'nun temel stratejilerine uygun olarak hedefler belirlenir. Bu hedefler doğrultusunda iş performansının ölçülmesi için çalışanlar ve yöneticiler karşılıklı olarak iş hedefleri konusunda anlaşmaya varırlar. Çalışanların belirlenen hedefleri gerçekleştirebilmeleri için, ihtiyaç duyulan yetkinlikler tespit edilerek yöneticiler tarafından bu konular hakkında geribildirim verilir.

  Performans değerlendirme süreçlerinde, kişilerin hem NATRO değerlerine uyumu hem de iş performansları göz önünde bulundurulmaktadır.

  NATRO çalışanlarının, kendi performansları, gelişimleri ve kariyerleri üzerinde sorumluluk sahibi olmaları beklenmektedir. Bu bakış açısıyla, çalışanlarımızın sürekli öğrenme arzusu taşıması, takım arkadaşlarının gelişimine destek olması, ürün ve hizmetlerimizin değişim hızına uyum göstermesi en önemli performans göstergelerindendir.  Eğitim ve Geliştirme
  Tüm destek departmanlarımızda her yıl kurum çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını şirket bünyesinde gerçekleştirdiği analiz çalışması, performans değerlendirmeleri, ve kariyer planı doğrultusunda belirleyerek bir eğitim programı hazırlanır.
  Eğitim programlarının amacı; çalışanların hem mesleki bilgi ve becerilerini hem de kişisel becerilerini geliştirmektir.

  Natro'da eğitim oryantasyon programı ile başlamaktadır. Daha sonrasında teknik eğitimlerle birlikte yıl süresince planlanan eğitimler verilir. Tüm bu etkinlikler sonrasında çalışanların sürdürdükleri görevlerde görünür bir fark yaratmaları beklenmektedir.

  Başarının önünü açarak gelişimi desteklemek üzere oluşturulan eğitim programları,

  • Oryantasyon Eğitimi

  • Teknik Eğitimler

  • Kişisel Gelişim Eğitimlerinden oluşmaktadır.  Ücretlendirme Sistemi ve Yan Haklar
  NATRO’da ücret bantları ayarlamaları her iş için belirlenen adil ve tutarlı sistemlerle, şirket içi dengeler ve piyasa koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilir. Üstün performans gösteren çalışanlar katkıları ile doğru orantılı olarak ödüllendirilir. NATRO’da işe yeni alınan çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde, temel olarak görevin gerektirdiği sorumluluklarla beraber, kişinin sahip olduğu eğitim, deneyim ve yetkinlikleri esas alınır.

  NATRO çalışanlarına net ücret üzerinden yapılan maaş ödemelerinin yanında;

  • Özel Bireysel Emeklilik

  • Yol Ücretleri

  • Performans Primi

  verilmektedir.

 •